Bramki Protokołów

seria cMT bramki protokołów

W swojej ofercie posiadamy urządzenia mające o wiele szersze zastosowania niż wyświetlanie szczegółów procesu produkcyjnego. Bramki protokołów to szeroko pojęty konwerter, który ma zdefiniowanych ponad 300 protokołów. Potrafi odczytać, zapisać i przenieść dane jednocześnie z PLC Fatek, Siemens, Mitsubishi, Omrona czy Danfoss i przedstawić je systemowi nadrzędnemu w standardzie Modbus , jako serwer OPC UA czy też przez protokół MQTT. Bramki posiadają następujące funkcje: 

 • zachowują  istniejącą konfigurację urządzeń i eliminują problemy związane z ponownym instalowaniem lub koniecznością zakupu nowego sprzętu
 • posiadają wbudowane wsparcie dla MQTT, a także klienta i serwer OPC UA
 • obsługują synchronizowanie dziennika danych i dziennika zdarzeń z serwerem baz danych MySQL
 • konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu utrzymanie systemu staje się jeszcze łatwiejsze
 • obsługują potężną usługę zdalnego dostępu EasyAccess 2.0 (VPN) z powiadamianiem PUSH

Poznaj bramki protokołów i serwery OPC firmy Weintek

Przemysłowy Internet Rzeczy staje się standardem przesyłania i przetwarzania danych w całej branży automatyki. W naszych czasach szybki przepływ informacji to priorytet w zakładach produkcyjnych i fabrykach. Weintek w obliczu tych wyzwań nie pozostaje w tyle, stawiając na modernizację istniejących systemów IIoT. 
 • dostępne wersje z WiFi i Gigabit Ethernet
 • efektywne zwiększenie funkcjonalności maszyn bez modyfikacji kodu sterującego
 • serwer Modbus TCP/IP może prezentować zebrane dane systemom SCADA, ERP, MES
 • tunel VPN (EasyAccess 2.0) do dostępu zdalnego do obiektu bez zmiany parametrów routerów

Nowe bramki protokołów do zbudowania środowiska IIoT

Przemysłowy Internet Rzeczy staje się standardem przesyłania i przetwarzania danych w całej branży automatyki. W naszych czasach szybki przepływ informacji to priorytet w zakładach produkcyjnych i fabrykach. Weintek w obliczu tych wyzwań nie pozostaje w tyle, stawiając na modernizację istniejących systemów IIoT. 

blank
blank
 

Bramka cMT – G01

Dotychczas znane serie cMT – G01/G02 pomagają wielu użytkownikom pokonać przeszkody związane z łączeniem różnych urządzeń z IIoT. Rozwiązanie jest idealne tam, gdzie mamy wiele maszyn z komponentami różnych producentów, a potrzebujemy zebrać informacje w jednym miejscu, np. w systemie SCADA czy ERP. Panele te stanowią bramki komunikacyjne z zaawansowanymi funkcjami przetwarzania, przesyłania i magazynowania danych, ułatwiając zbudowanie środowiska IIoT. Posiadają bowiem wbudowane protokoły wykorzystywane w IIoT, mogą przetwarzać dane jak konwencjonalny HMI i jednocześnie zwiększają możliwości komunikacyjne obiektu, dostosowując go do standardu Przemysłu 4.0.

Niewielkie gabaryty, pasywne chłodzenie i niski pobór prądu czynią cMT-G01 możliwym do zastosowania w każdym obiekcie. Istniejące maszyny w łatwy sposób można podłączyć do zakładowego systemu monitorowania i uzyskać informację o trybie pracy lub zużyciu surowca. Jeżeli nie potrzebujemy danych transportować dalej, to cMT-G01 zadba o nie – zapisze je w swojej pamięci.

cMT-G01: inteligentna bramka komunikacyjna z możliwością przetwarzania danych, pozwalająca na szybkie tworzenie środowiska IloT

W aplikacji Internetu Rzeczy (IloT) integracja danych odgrywa bardzo ważną rolę. Aby zapewnić integrację danych, niezbędna jest płynność w wymianie danych pomiędzy lokalnymi maszynami, a systemami zarządzania danymi wyższego poziomu (SCADA, ERP i itd.). Jednocześnie, w zakładach produkcyjnych, gdzie potencjalnie każdy kontroler może używać osobnego protokołu komunikacji, integracja danych jest wyjątkowo trudna.

Posiadając ponad 20 letnie doświadczenie w tworzeniu paneli operatorskich, zespół projektowania i rozwoju firmy Weintek stworzył model inteligentnej bramki protokołów dla internetu rzeczy (IloT): cMT-G01, jako najlepsze rozwiązanie do przesyłania danych i ich integracji w IloT. Posiada wbudowane standardowe protokoły IloT: MQTT, OPC UA, jednocześnie mając możliwość przetwarzania danych jako konwencjonalny panel operatorski. cMT-G01 zapewnia:

 • Integrację protokołów różnych kontrolerów
 • Pozyskiwanie i analizę danych lokalnych maszyn
 • Bezpieczną transmisję danych do nadrzędnych systemów zarządzania danymi
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym o zdarzeniach i alarmach

cMT-G01 może doskonale przekształcić zakład produkcyjny do inteligentnej fabryki.

 

bramka komunikacyjna

 

Korzyści stosowania bramki cMT-G01

Integracja protokołów

W odróżnieniu do innych bramek komunikacyjnych, których stosowanie wiąże się z wysokimi kosztami integracji systemu z powodu ich ograniczeń komunikacyjnych, cMT-G01 może komunikować się z ponad 300 różnymi kontrolerami, a następnie przesyłać dane do systemu SCADA lub ERP. cMT-G01 integruje wiele urządzeń w jedno.

 

Pozyskiwanie i analiza danych

cMT-G01 jest wyposażony w funkcje pozyskiwania i analizy danych typowe dla paneli operatorskich (np. logowanie i archiwizowanie zdarzeń).  Może nie tylko realizować przekazywanie danych pomiędzy urządzeniami, ale także uruchamiać makra przeprowadzające arytmetyczne i logiczne operacje oraz konwertujące nieprzetworzone dane na postać niosącą znaczenie. Dodatkowo cMT-G01 obsługuje harmonogram, który będzie uruchamiał zdarzenie o określonej godzinie.

Bezpieczna transmisja danych

Dwa główne protokoły IloT: MQTT i OPC UA wbudowane w cMT-G01 obsługują system certyfikatów TLS/SSL do bezpiecznego przesyłania danych z urządzeń lokalnych do systemów nadrzędnych. Z drugiej strony, w dostępnie do zdalnych urządzeń za pomocą cMT-G01 z EasyAccess 2.0, kanał VPN dostarczany przez EasyAccess 2.0 jest również szyfrowany za pomocą TLS/SSL, co zapewni spójność danych oraz ochronę przed hakerami.

 

 

Powiadomienia w czasie rzeczywistym i powiadomienia o alarmach

cMT-G01  może wysyłać maile do użytkowników z informacją o stanie pracy maszyn oraz użyć funkcji Publikuj MQTT do wysłania zaktualizowanych danych lub wiadomości w celu natychmiastowego powiadomienia subskrybowanych użytkowników.  Dzięki funkcji powiadomień PUSH w EasyAccess 2.0, użytkownicy mogą również otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o stanie pracy maszyn, co znacznie poprawi wydajność i ograniczy straty spowodowane nieplanowanym przestojem maszyny.

blank

 

Funkcje bramki cMT-G01

Wysoka wydajność

Wyposażony w procesor Cortex-A8 600MHz oparty na RISC, cMT-G01 jest bardzo kompaktowy i energooszczędny. Aby sprostać rozmaitym wymaganiom aplikacji, cMT-G01 posiada interfejsy komunikacyjne: port Gigabit Ethernet i port szeregowy RS-232 / RS-485.

Zdalny dostęp

cMT-G01 obsługuję rozwiązanie zdalnego dostępu: EasyAccess 2.0. cMT-G01 zainstalowany w fabryce może być dostępny dla użytkowników w zdalnej lokalizacji, umożliwiając uzyskanie statusu pracy urządzeń oraz zarządzanie sterownikami podłączonymi do cMT-G01. 

Zróżnicowane protokoły bramy

cMT-G01 obsługuje protokół Modbus. Z cMT-G01 wykonującym konwersję protokołu, nadrzędny system zarządzania, przez Modbus TCP/ IP, może uzyskać dostęp do dowolnego kontrolera podłączonego do cMT-G01. Co więcej, wbudowany protokół MQTT i serwer OPC UA umożliwiają łatwą integrację odrębnych urządzeń i ułatwiają transfer danych do systemów zarządzania danymi takich jak SCADA lub ERP.

Makra zdefiniowane przez użytkownika

cMT-G01 może uruchomić makra zdefiniowane przez użytkownika w celu przeprowadzenia logicznych i arytmetycznych operacji oraz określenia stanów swoich zmiennych systemowych. Ta funkcja zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego stanu operacyjnego maszyn. Dodatkowo makra dają możliwość przekształcania postaci odczytywanych ze sterowników wartości, która używana  jest do skalowania, przeliczania i konwersji liniowej lub nieliniowej na postać nabierającą znaczenie.

Umożliwienie integracji istniejących urządzeń z internetem rzeczy (IloT)

Dzięki cMT-G01 wszystkie dane maszyn lokalnych mogą być przesyłane za pomocą protokołów MQTT lub OPC UA do systemów zarządzania takich jak SCADA lub ERP.

 

 

cMT-GO2 – bramka z możliwością przetwarzania danych

Bramka komunikacyjna cMT-G02 jest wyposażona nie tylko w port Ethernet, ale także obsługuje Wi-Fi. Umożliwia to bezprzewodową komunikację, która sprawdzi się doskonale w sytuacji, gdy nie możemy zastosować okablowania. Dzięki standardowym protokołom IloT: wbudowanym MQTT i OPC UA, cMT-G02 może pasować do wielu aplikacji oraz integrować dane w czasie rzeczywistym z różnych urządzeń, tak aby zapewnić zunifikowany interfejs komunikacyjny. Bramki protokołów serii cMT-GO2 obsługują sterowniki PLC i kontrolery ponad 300 różnych producentów.

 

Funkcje bramki cMT-G02

Przemysłowe Wi-Fi

cMT-G02 obsługuje standard Wi-Fi 802.11b/g/n posiadający dużą wytrzymałość na zakłócenia. Odłączana antena pozwala na użycie anten innych producentów odpowiednich dla danego środowiska. Ustawienia Wi-Fi można szybko skonfigurować za pomocą strony www.

Zmiana ustawienia OPC UA za pomocą strony www

Web-serwer może służyć do zmiany ustawień komunikacji OPC UA, dodawania/modyfikowania/usuwania węzłów OPC UA oraz powiązanych z nimi danych PLC oraz zmiany parametrów komunikacji  ze sterownikami PLC (szeregowej lub Ethernet).

Wbudowany protokół OPC UA

Wbudowany OPC-UA serwer i klient. Serwer OPC UA, oficjalnie certyfikowany pod względem zgodności przez organizację OPC,  zapewnia płynną integrację urządzeń w dowolnej aplikacji.

Wbudowany protokół MQTT

Wbudowany MQTT serwer i klient oraz obsługa bezpośredniego połączenia z Amazon AWS IoT. Eliminuje to potrzebę hostingu serwera MQTT i umożliwia połączenie z niedrogim i niezawodnym AWS IoT.

Powiadomienia PUSH i połączenie transparentne ze zdalnym PLC (EasyAccess 2.0)

Z wykorzystaniem EasyAccess 2.0 można zdalnie debugować lub aktualizować urządzenia bez konieczności posiadania publicznego adresu IP oraz dokonywania zmian ustawień zapory sieciowej . Dzięki powiadomieniom PUSH EasyAccess 2.0, użytkownicy mogą otrzymać na sowich urządzeniach mobilnych (iOS/Android) natychmiastowe powiadomieni o błędach w pracy maszyn.

blank

 

Bramki cMT G03/G04: Bezproblemowy most do IloT

Doposażenie istniejących systemów w rozwiązania IloT przebiega z opóźnieniem. Podczas gdy bramki serii cMT-G01/G02 pomagają użytkownikom pokonać trudności związane z podłączeniem rozmaitych urządzeń do IloT, niektóre ograniczenia, takie jak: niewystarczający budżet, stary sprzęt, wycofane moduły, utracone dane sprzętu lub brak możliwości modyfikacji oprogramowania/ sprzętu itp., mogą uniemożliwić wdrożenie bramki jako rozwiązania IloT. Aby rozwiązać ten problem, Weintek wydał nowe modele bramek cM-G03/G04. Bramki protokołów mogą łączyć istniejące urządzenia z IloT bez konieczności modyfikowania architektury systemu, eliminując tym samym problem z modernizacją systemu i znacznie ograniczając koszty gdy realizowane inwestycje są powtarzalne.

 

Model cMT-G03

Dodatkowo potrafi monitorować alarmy i wysyłać o nich powiadomienia e-mail. Poprzez szyfrowany tunel VPN jest do niego zdalny dostęp z dowolnego miejsca, a aplikacja na telefon obsługuje powiadomienia Push. Serie te mają jednak swoje ograniczenia, takie jak budżet projektu, czy stare i/lub niemożliwe do wymiany podzespoły w zakładzie, który mają obsługiwać. Te przeszkody mogą uniemożliwić zastosowanie cMT-G01/G02 jako rozwiązania IIoT. W związku z tym Weintek przygotował nowe modele bramek protokołów: cMT-G03/G04. Panele te bezkompromisowo łączą istniejące urządzenia z IIoT, bez potrzeby modyfikowania architektury systemu, znacznie zmniejszając możliwe koszty jego przebudowy.

cMT-G03 jest wyposażony w dwa porty szeregowe (COM) i jeden port Ethernet (LAN/WAN), cMT-G03 może działać jako most szeregowy. Wystarczy podłączyć COM1:IN (port wejściowy) z urządzeniem nadrzędnym (HMI/SCADA) i COM2:OUT (port wyjściowy) z istniejącym urządzeniem (PLC). cMT-G03 łączy urządzenie nadrzędne z maszyną, co jest całkowicie przejrzyste dla systemu i gwarantuje brak wpływu na istniejące operacje. Urządzenie nadrzędne „nie zauważa” tego, że pomiędzy nie a maszynę wpięte zostało nowe urządzenie (bramka cMT-G03) a jednocześnie bramka może komunikować się z urządzeniem, uzyskując jego dane i przekazując je do  IloT. Odbywa się to bez konieczności zastosowania dodatkowego portu szeregowego w urządzeniu (np. sterowniku PLC)

blank
 

blank

Model cMT-G04

Wyposażona w jeden port Ethernet (LAN/WAN) oraz w dwa porty LAN cMT-G04 może działać jako switch Ethernet. Należy jedynie podłączyć urządzenie nadrzędne (HMI/SCADA) i urządzenie wyjściowe (PLC) z wykorzystaniem portów LAN. cMT-G04 łączy urządzenie nadrzędne z maszyną, co jest całkowicie przejrzyste dla systemu i gwarantuje brak wpływu na istniejące operacje. Odbywa się to bez konieczności zastosowania dodatkowego switcha przemysłowego

 

Zalety bramki cMT-G03 i cMT-G04

W obu opisanych powyżej architekturach, cMT-G03/G04 może komunikować się z urządzeniami i konwertować protokoły na MQTT, OPC UA i SQL, płynnie integrując dane do IloT. Drivery komunikacyjne obsługujące połączenie mostkowe zostały szczegółowo przetestowane przez zespół projektowania i rozwoju firmy Weintek, tak aby zapewnić stabilną i niezawodną jakość komunikacji.

Modele cMT-G03/04 są równie kompaktowe i energooszczędne, jak ich poprzednicy. Jednocześnie zachowują wiele funkcji analizy danych typowych dla paneli operatorskich, takich ja makra, transfer danych itd. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, bramki protokołów obsługiwane są zarówno poprzez EasyBuilder Pro jak i interfejs strony www, dzięki czemu ich konfiguracja jest niezwykle intuicyjna i łatwa.

Poza wbudowaną obsługą protokołów IloT, cMT-G03/04 obsługuje także Weintek EasyAcces 2.0, który nie tylko umożliwia zdalny dostęp, ale także dostarcza powiadomienia PUSH na urządzeniach mobilnych. Dzięki dodaniu nowych modeli do oferty, seria cMT znajdzie zastosowanie u większej grupy odbiorców. Poprzez podłączenie nowych czy starszych urządzeń do IloT, seria pomoże rozwiązać dylemat modernizacji systemu.

 

Funkcje bramki cMT-G03/G04

Zachowanie istniejącej obsługi

Wyeliminowanie problemu zmiany okablowania lub zakupu nowego sprzętu. Wystarczy podłączyć ten sam kabel komunikacyjny, a system  zostaje podłączony do IIoT, bez wpływu na dotychczasowy sposób jego pracy.

Wbudowane wsparcie dla MQTT i OPC UA

Wbudowane wsparcie dla MQTT i OPC UA klient i serwer. MQTT obsługuje protokół Amazon AWS IoT, Sparkplug i wiele innych platform chmurowych. Serwer OPC UA zapewnia płynną integrację urządzenia w dowolnej aplikacji.

Synchronizacja z bazą danych SQL

Bramka protokołów obsługuje synchronizację logów zdarzeń oraz próbkowanych danych z MySQL i serwerem bazy danych MS SQL. Dzięki temu pracownicy IT mają łatwiejszy dostęp do danych.

Konfiguracja poprzez stronę www

Obsługa konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu utrzymanie systemu jest łatwiejsze. Dostępne funkcje: ustawienia systemowe, ustawienia OPC UA, ustawienia parametrów komunikacji z PLC, dostęp do logów zdarzeń oraz próbkowanych danych.

EasyAccess 2.0 i powiadomienie PUSH

Obsługa zdalnego dostępu EasyAccess 2.0.Dzięki funkcji powiadomień PUSH, użytkownicy mogą otrzymać natychmiastowe powiadomieni o stanie systemu na swoje urządzenia mobilne. Wersja oprogramowania: EasyBuilder Pro V6.01.02 lub nowsze wersje

 

 

Porównanie bramek protokołów

    cMT-G01 cMT-G02 cMT-G03 cMT-G04
Pamięć Flash 256 MB
  RAM 256 MB
Procesor   32-bit RISC 600MHz 32-bit RISC 528MHz
Porty we / wy USB Host brak
  SD
  Ethernet LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2: 10/100 Base-T x 1
10/100 Base-T x 1 LAN: 10/100 Base-T x 1
SW1, SW2: 10/100 Base-T x 1
(2 port Ethernet switch)
  WiFi brak tak brak
  COM COM1: RS-232 2W
COM2: RS-485 2W/4W
COM3: RS-485 2W
COM1: RS-232 2W, RS-485 2W/4W
COM2: RS-232 2W, RS-485 2W/4W
brak
Temperatura pracy   od 0˚C do +50˚C
Oprogramowanie   EasyBuilder Pro; EasyAccess 2.0 (opcja)

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalog

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Karty katalogowe

Rysunki

Instrukcje