Seria KE600

Seria falowników KE600

Seria falowników KE600 marki Micno

Falownik wektorowy pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego

KE600A jest wszechstronnym urządzeniem, posiadającym możliwość sterowania w takich trybach jak: bezczujnikowe sterowanie wektorowe, sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie skalarne V/F, sterowanie momentem. Modułowa konstrukcja falownika umożliwia dostosowanie go do określonej aplikacji, zwiększa jego funkcjonalność oraz stabilność w działaniu. Dzięki sterowaniu w trybie wektorowym ze sprzężeniem zwrotnym seria falowników KE600 A może zmaksymalizować poziom kontroli nad pracą silników asynchronicznych oraz synchronicznych. Wbudowana w KE600 B pętla kontroli pozycji oraz funkcja pozycjonowania sprawiają, że może on być szeroko stosowany w aplikacjach sterowania ruchem o dużych wymaganiach odnośnie kontroli pozycji.

Główne cechy falowników KE600:

 • Autotuning – falownik posiada funkcję autotuningu, umożliwiającą identyfikację zaawansowanych parametrów silnika, możliwego do przeprowadzenia w dwóch trybach: statycznym oraz dynamicznym.
 • Sterowanie wieloma silnikami – wbudowany system parametrów dla wielu silników, wspierający przełączanie pomiędzy nimi.
 • Modułowa konstrukcja, kompatybilna z różnymi kartami rozszerzeń – falowniki KE600A / KE600B posiadają duże możliwości rozbudowy. Użytkownicy, w zależności od potrzeb, mogą wybrać kartę PG, kartę rozszerzeń wejść / wyjść, kartę komunikacyjną Modbus, kartę służącą do pomiaru ciśnienia oraz przepływu we wtryskarkach, kartę pozycjonowania impulsowego.
 • Szybka odpowiedź dynamiczna – sterowanie bezczujnikowe w trybie wektorowym, czas odpowiedzi dynamicznej < 20ms / sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym, czas odpowiedzi dynamicznej < 5ms.
 • Precyzyjna kontrola momentu – w przypadku sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym dokładność osiąganego momentu jest na poziomie +/- 5%, falownik z łatwością radzi sobie ze zmiennymi siłami towarzyszącymi np. procesowi nawijania.
 • Wysoki moment rozruchowy oraz przenoszenie obciążeń przy bardzo niskiej częstotliwości – 0.5Hz, 150% momentu znamionowego (sterowanie bezczujnikowe w trybie wektorowym silników asynchronicznych) / 0Hz, 200% momentu znamionowego (sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym silników asynchronicznych).
 • Ciągła praca w przypadku chwilowego zaniku zasilania – zdolność do ciągłej pracy bez przerw w przypadku chwilowego zaniku zasilania.
 • Automatyczna regulacja napięcia – falownik utrzymuje stały poziom napięcia wyjściowego w przypadku wahań napięcia wejściowego.
 • Zaawansowana funkcja pozycjonowana (KE600B) – Dzięki funkcji pozycjonowania oraz wbudowanej pętli kontroli pozycji osiągamy kontrolę położenia wału silnika.
 • Doskonałe sterowanie silników synchronicznych w trybie wektorowym ze sprzężeniem zwrotnym – dzięki wektorowemu trybowi sterowania ze sprzężeniem zwrotnym możliwe jest uzyskanie wysokiego momentu wyjściowego dla silników synchronicznych przy zerowej prędkości.

Aplikacje

KE600A znajduje szerokie zastosowanie przy produkcji papieru, podnośnikach, windach, maszynach portowych, maszynach CNC, metalurgii, górnictwie, energetyce oraz przemyśle naftowym i chemicznym, gdzie bardzo istotna jest kontrola prędkości silników synchronicznych lub asynchronicznych. Wbudowana w KE600B pętla kontroli pozycji oraz funkcja pozycjonowania mogą być szeroko stosowane w aplikacjach odpowiedzialnych za sterowanie ruchem, gdzie kładziony jest nacisk na kontrolę pozycji.

Karty rozszerzeń do falowników serii KE600

Seria falowników KE600

Karta OC PG 1
Służy do zbierania sygnałów z wyjść typu otwarty kolektor enkodera w przypadku sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym, wspiera wyjście dzielnika częstotliwości oraz zapewnia zasilanie 15V.
Karta różnicowa PG
Służy do zbierania sygnałów różnicowych z enkodera w przypadku sterowania ze sprzężenie zwrotnym w trybie wektorowym, wspiera wyjście dzielnika częstotliwości oraz zapewnia zasilanie 5V.
Karta PG transformatora obrotowego sygnałów
Służy do zbierania sygnałów z transformatorów obrotowych w przypadku sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym.
Karta PG sin-cos
Służy do zbierania sygnałów z enkoderów sinus-cosinus w przypadku sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w trybie wektorowym, zapewnia zasilanie 5V.
Karta rozszerzeń wejść / wyjść
Służy do zwiększania liczby terminali wejść oraz wyjść i zapewnia:
 • 3 wejścia cyfrowe
 • 1 wyjście cyfrowe, którym może być wyjście szybkich impulsów
 • 1 wyjście typu otwarty kolektor
 • 1 wyjście przekaźnikowe (normalnie otwarte / zamknięte)
 • 1 interfejs komunikacyjny w standardzie RS485

Karta komunikacyjna
Służy do rozszerzania terminala komunikacyjnego o pojedynczy port interfejsu RS485.
Karta rozszerzeń dla wtryskarek
Jest używana do zbierania informacji o przepływie i ciśnieniu we wtryskarkach.
Karta pozycjonowania impulsowego
Służy jako wejście dla sygnału krok/kierunek z nadrzędnego kontrolera podczas sterowania pozycją.
Karta szyfrowania zegara
Służy do pomiarów oraz wyświetlania czasu.

Katalog

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Zdjęcia

Instrukcje