Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego multiprojekt.pl. 
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

    II. Administrator danych

    Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o., adres: ul. Pilotów 2E 31-462 Kraków, NIP: 675-144-15-70, REGON: 121401320, adres poczty elektronicznej: krakow@multiprojekt.pl (dalej: Administrator). 

   III. Cel zbierania danych osobowych 

   1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 
   • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika, 
   • umożliwienia logowania do Serwisu, 
   • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług, 
   • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.), 
   • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), 
   • prowadzenia systemu komentarzy, 
   • świadczenia usług społecznościowych, 
   • promocji oferty Administratora, 
   • marketingu, remarketingu,  
   • personalizacji Serwisu dla Użytkowników, 
   • działań analitycznych i statystycznych, 
   • windykacji należności, 
   • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.  

   2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

   IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

    Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

   V. Okres przetwarzania danych osobowych

    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: 

   • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, 
   • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. 

    W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

   VI. Udostępnianie danych osobowych

   1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 
   2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

    VII. Prawa Użytkowników 

   1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). 
   2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres krakow@multiprojekt.pl 
   3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
   4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO). 

    VIII. Pliki cookies 

   1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 
   2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 
   3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

   IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   1.  Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. 
   2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody. 

    X. Postanowienia końcowe

   1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 
   2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.