Sprężyny magnetyczne MagSpring

Sprężyny magnetyczne MagSpring

 

Sprężyny magnetyczne MagSpring

Produkty MagSpring marki LinMot najlepiej można zdefiniować jako sprężyny magnetyczne. Termin “sprężyna” należy jednak rozumieć jako element wywierający stałą siłę podczas całkowitego zakresu pracy, podczas gdy typowa krzywa charakterystyczna dla sprężyny mechanicznej ma siłę rosnącą w funkcji przemieszczenia. Generowanie siły niezależnej od przemieszczenia sprawia, że MagSprings jest doskonałym wyborem do wyrównania sił pionowych w układach napędowych.

Produkt składa się z dwóch głównych elementów. Stojan otacza centralnie umieszczony slider. W zależności od siły generowanej przez MagSpringa, magnesy stałe mogą znajdować w stojanie, w sliderze lub w obu elementach. Slider jest podparty zintegrowanym łożyskiem ślizgowym, dzięki czemu sprężyny MagSpring mogą być stosowane podobnie jak sprężyny gazowe używane pod ciśnieniem gazowym.

Funkcjonalność MagSping opiera się na dużej sile przyciągania magnesów stałych. Oznacza to, że nie jest potrzebne zasilanie (prąd elektryczny, sprężone powietrze itp.), dzięki czemu możliwe są nawet zastosowania związane z bezpieczeństwem. Dzięki specjalnej konstrukcji elementów prowadzących jak i samych magnesów, nieliniowa zależność pomiędzy siłą, a przemieszczaniem się układu magnesów i żelaza jest przekształcana w stałą wartością siły.

Cechy:

  • siła do 60 N
  • długość skoku do 350 mm
  • możliwość łączenia z H-guide
  • możliwość zastosowania przy ruchach dynamicznych
  • prosta konstrukcja

Stała siła w całym zakresie skoku sprawia, że MagSpring to doskonałe zabezpieczenie przed awarią. Może też równoważyć ciężar, jeśli jest zamontowana pionowo. Dzięki MagSpringowi zapewniającemu równoważenie ciężaru, silnik liniowy jest wykorzystywany tylko do pozycjonowania i zadawania sił dynamicznych, dzięki czemu może być odpowiednio mniejszy.

Zalety sprężyny magnetycznej

Dzięki stałej sile nacisku na krzywą przemieszczania, oprócz wyrównania ciężaru dla instalacji pionowej, możliwe jest wiele innych zastosowań. Na przykład, generowanie stałej siły nacisku bez względu na położenie, przyłożenie stałej dodatkowej siły w szerokim zakresie skoku lub przyłożenie siły tylko z jednej strony dla złożonych zadań napędu.

Montaż

Stojany mogą być montowane za pomocą gwintu drobnozwojnego lub zacisku. Dla każdego z tych dwóch rozmiarów dostępny jest dedykowany kołnierz montażowy. Podczas mocowania slidera do obciążenia, należy zwrócić uwagę na ewentualne różnice w ustawieniu równoległości osi używając odpowiedniej metody montażu.

Zabezpieczenie w przypadku awarii

W przypadku przerwy w dostawie zasilania, MagSpring zapobiega również opadaniu osi pionowych do ich dolnej pozycji krańcowej. Jeżeli siła sprężyny MagSpring jest większa niż siła grawitacji, wówczas oś jest podnoszona do górnej pozycji końcowej.

Funkcja zatrzymania (wyłączenie zasilania)

Ponieważ MagSprings są elementami czysto pasywnymi, odpowiednie funkcje lub lokalizacja urządzenia mogą zostać zachowane nawet w przypadku odcięcia zasilania. Na przykład, podnoszenie chwytaka lub głowicy prasującej w układzie pionowym lub wsuwanie/wysuwanie popychacza ze stałą siłą.

Równoważenie masy

W przypadku instalacji pionowej, silniki liniowe i inne napędy bezpośrednie muszą nieprzerwanie przykładać stałą siłę, aby przeciwdziałać sile grawitacji. W przypadku instalacji MagSpring równolegle z silnikiem liniowym, ciężar może być równoważony pasywnie. Silnik liniowy jest stosowany tylko do właściwego pozycjonowania lub do przyłożenia sił dynamicznych i może być odpowiednio mniejszy.

Przyłożenie stałej siły

Dzięki stałej sile nacisku na krzywą przemieszczenia możliwe jest wiele różnych zastosowań, np. stosowanie stałej siły nacisku niezależnie od pozycji, stosowanie stałej siły nacisku w dużym zakresie skoku lub jednostronne utrzymywanie siły nacisku. Siła efektywna mieści się w zakresie +/-10% siły nominalnej.

Darmowe oprogramowanie

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalogi

Szkolenia

Wsparcie techniczne