FBs moduły rozszerzeń

Fatek seria FBs moduły rozszerzeń

 


silniki liniowe Lin Mot

Moduły analogowe:

 • FBs-6AD – 6-kanałowy, 14-bitowy, analogowy moduł wejściowy (od -10 do 10 V lub od -20 do 20 mA,
  0-20 mA)
 • FBS-4A2D – 4-kanałowy, 14-bitowy, analogowy moduł wejściowy (charakterystyka jak 6AD) +
  2-kanałowy, 14-bitowy, łączony moduł wyjściowy (charakterystyka jak w 2DA)
 • FBs-2DA – 2-kanałowy, 14-bitowy, analogowy moduł wyjściowy (od -10 do 10 V lub od -20 do 20 mA,
  0-20 mA)
 • FBs-4DA – 4-kanałowy, 14-bitowy, analogowy moduł wyjściowy (od -10 do 10 V lub od -20 do 20 mA,
  0-20 mA)

silniki liniowe Lin Mot

Moduły temperaturowe:

 • FBs-2TC – 2-kanałowy moduł temperaturowy (termopary) z rozdzielczością 0.1˚
 • FBs-6TC – 6-kanałowy moduł temperaturowy (termopary) z rozdzielczością 0.1˚
 • FBs-16TC – 16-kanałowy moduł temperaturowy (termopary) z rozdzielczością 0.1˚
 • FBs-6RTD – 6-kanałowy moduł temperaturowy rezystancyjny z rozdzielczością 0.1˚
 • FBs-16RTD – 16-kanałowy moduł temperaturowy rezystancyjny z rozdzielczością 0.1˚
 • FBs-6NTC – 6-kanałowy moduł temperaturowy (do czujników NTC) z rozdzielczością 0.1˚

silniki liniowe Lin Mot

Moduły wagowe:

 • FBs-1LC – 1-kanałowy moduł pomiarowy do tensometrów z rozdzielczością 16 bitów (łącznie z bitem
  znaku), częstotliwość próbkowania 5/10/20/25/60/80 Hz (opcjonalnie), stopień nieliniowości 0,01%
 • FBs-2LC – 2-kanałowy moduł pomiarowy do tensometrów z rozdzielczością 16 bitów (łącznie z bitem
  znaku), częstotliwość próbkowania 1/3/5/8 Hz (opcjonalnie), stopień nieliniowości 0,01%
 • FBs-2LCH – 2-kanałowy moduł wagowy z rozdzielczością 16 bitów (łącznie z bitem znaku), częstotliwość próbkowania 10/20/30 Hz, stopień nieliniowości 0,01%
 • FBs-2LCHR – 2-kanałowy moduł wagowy z rozdzielczością 18 bitów (łącznie z bitem znaku), częstotliwość próbkowania 5/10/20/30 Hz, stopień nieliniowości 0,01%
 • FBs-1HLC – 1-kanałowy moduł o wysokiej precyzji ważenia z rozdzielczością 24 bitów, częstotliwość próbkowania 6,25-120 Hz (opcjonalnie), zakres pomiarowy od -1 do 39 mV
 • FBs-1HLC5 – 1-kanałowy moduł o wysokiej precyzji ważenia z rozdzielczością 24 bitów, częstotliwość próbkowania 6,25/12,5/25/50/100 Hz, wbudowany RS485 do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami (MODBUS)

silniki liniowe Lin Mot

Płytki analogowe:

 • FBs-B2DA – 2-kanałowa, 12-bitowa analogowa płytka wyjściowa (0-10 V lub 0-20 mA)
 • FBs-B4AD – 4-kanałowa, 12-bitowa analogowa płytka wejściowa (0-10 V lub 0-20 mA)
 • FBs-B2A1D – 12-bitowa analogowa płytka 2 we + 1 wy

silniki liniowe Lin Mot

Moduły komunikacyjne:

 • FBs-CM22 – moduł komunikacyjny z 2 portami RS232 (port 3 + port 4)
 • FBs-CM55 – moduł komunikacyjny z 2 portami RS485 (port 3 + port 4)
 • FBs-CM25 – moduł komunikacyjny z 1 portem RS232 (port 3) + 1 portem RS485 (port 4)
 • FBs-CM25E – moduł komunikacyjny z 1 portem RS232 (port 3) + 1 portem RS485 (port 4) + interfejs
  sieciowy Ethernet
 • FBs-CM55E – moduł komunikacyjny z 1 portem RS485 (port 3) + 1 portem RS485 (port 4) + interfejs
  sieciowy Ethernet
 • FBs-CMECAT – moduł komunikacyjny EtherCAT
 • FBs-CMZBR – repeater komunikacyjny ZigBeeTM
 • FBs-CMGSM – bezprzewodowy moduł komunikacyjny GSM
 • FBs-CMWLC – moduł komunikacyjny LTE

silniki liniowe Lin Mot

Płytki komunikacyjne:

 • FBs-CB2 – płytka komunikacyjna z 1 portem RS232 (port 2)
 • FBs-CB22 – płytka komunikacyjna z 2 portami RS232 (port 1 + port 2)
 • FBs-CB5 – płytka komunikacyjna z 1 portem RS485 (port 2)
 • FBs-CB55 – płytka komunikacyjna z 2 portami RS485 (port 1 + port 2)
 • FBs-CB25 – płytka komunikacyjna z 1 portem RS232 (port 1) + 1 portem RS485 (port 2)
 • FBs-CBE – płytka komunikacyjna z 1 portem Ethernet
 • FBs-CBEH – płytka komunikacyjna z 1 portem Ethernet m.in. webserwer, powiadomienie o zdarzeniu
  mailem lub smsem
 • FBs-CBEH2A – płytka komunikacyjna z 1 portem Ethernet m.in. webserwer, powiadomienie o zdarzeniu
  mailem lub smsem i dwoma 12-bitowymi wejściami analogowymi
 • FBs-CBCAN/H – płytka komunikacyjna z 1 portem CANopen

silniki liniowe Lin Mot

Inne:

 • FBs-VOM – wbud. moduł głosowy z pamięcią 1MB (ciągłe odtwarzanie do 2 min.) z rozszerzalną kartą
  SD 4GB (ciągłe odtwarzanie do 8000 min.) na 245 wiadomości, o mocy wyjściowej 2W
 • FBs-W2C – moduł Wi-Fi do programowania bezprzewodowego
 • FBs-B2C – konwerter Bluetooth RS232 do programowania bezprzewodowego
 • FBs-PWMDA – 10-bitowy, 1-kanałowy moduł wyjścia analogowego (AO) z modulacją szerokości impulsu
  (PWM) 0-10 V
 • FBs-CBMATH – moduł pozwalający na zwiększenie możliwości obliczeniowych sterownika
 • FBs-30GM – zaawansowany moduł sterujący ruchem z 3 osiami oraz interpolacją liniową i kołową; 3
  zestawy szybkich we. impulsowych 200 kHz, 3 zestawy szybkich wy. impulsowych 500 kHz;
  14-punktowa jednostka główna; pojemność programu: 16m bitów; rejestr plików na 20k słów; wbud.
  port RS485 i Ethernet; wymienna listwa zaciskowa 7.62 mm
 • FBs-7GS1 – moduł wyświetlacza do 1 zestawu 8 znaków 7-segmentowych / 4 znaków 16-segmentowych
  (lub obsługa dostępu 64 niezależnych pkt LED), 16-pin. złącze z zatrzaskiem
 • FBs-7GS2 – moduł wyświetlacza do 2 zestawów 8 znaków 7-segmentowych / 4 znaków 16-segmentowych
  (lub obsługa dostępu 128 niezależnych pkt LED), 16-pin. złącze z zatrzaskiem
 • FBs-BSSI – płytka do obsługi enkodera absolutnego (SSI) (2 kanały)
 • FBs-3SSI – płytka do obsługi enkodera absolutnego (SSI) (3 kanały)
 • FBs-RZR – moduł do obsługi resolvera (1 kanał)
 • FBs-4PT – 4-kanałowy, 14-bitowy moduł wejściowy potencjometrów (o zakresie impedancji 1-10 KΩ)

silniki liniowe Lin Mot

Moduły cyfrowe:

 • FBs-4YR – moduł rozszerzeń z 4 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-4YT/J – moduł rozszerzeń z 4 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-8XYR – moduł rozszerzeń z 4 wejściami i 4 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-8XYT/J – moduł rozszerzeń z 4 wejściami i 4 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-8X – moduł rozszerzeń z 8 wejściami cyfrowymi
 • FBs-8YR – moduł rozszerzeń z 8 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-8YT/J – moduł rozszerzeń z 8 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-16XYR – moduł rozszerzeń z 8 wejściami i 8 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-16XYT/J – moduł rozszerzeń z 8 wejściami i 8 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-16YR – moduł rozszerzeń z 16 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-16YT/J – moduł rozszerzeń z 16 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-20X – moduł rozszerzeń z 20 wejściami cyfrowymi
 • FBs-24X – moduł rozszerzeń z 24 wejściami cyfrowymi
 • FBs-24YT/J – moduł rozszerzeń z 24 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-24XYR – moduł rozszerzeń z 14 wejściami i 10 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-24XYT/J – moduł rozszerzeń z 14 wejściami i 10 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-40XYR – moduł rozszerzeń z 24 wejściami i 16 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-40XYT/J – moduł rozszerzeń z 24 wejściami i 16 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi
 • FBs-60XYR – moduł rozszerzeń z 36 wejściami i 24 przekaźnikowymi wyjściami cyfrowymi
 • FBs-60XYT/J – moduł rozszerzeń z 36 wejściami i 24 tranzystorowymi (NPN/PNP) wyjściami cyfrowymi

Moduły Ethernetowe:

 • FBs-CMEH – multifunkcyjny moduł komunikacyjny ogólnych zastosowań z interfejsem sieciowym
  Ethernet
 • FBs-CM5EH – multifunkcyjny moduł komunikacyjny ogólnych zastosowań z interfejsem sieciowym
  Ethernet

Moduły mieszane:

 • FBs-2A4TC – moduł: 2 kanały analogowe wejściowe, 14-bitowe + 4 kanały temperaturowe termoparowe
  (charakterystyka jak w 6TC)
 • FBs-2A4RTD – moduł: 2 kanały analogowe wejściowe, 14-bitowe + 4 kanały temperaturowe
  rezystancyjne (charakterystyka jak w 6RTD)

Moduły komunikacyjne ogólnych zastosowań:

 • FBs-CM25C – konwerter RS232 <-> RS485 / RS422
 • FBs-CM5H – HUB ogólnego zastosowania z 4 portami RS485 oraz optoizolacją; RS485 można podłączyć
  w “gwiazdę”
 • FBs-CM5R – repeater ogólnego zastosowania RS485 z optoizolacją

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalogi

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Karty katalogowe

Rysunki

Instrukcje