Euro 404 / Euro 408

Koordynatory ruchu Euro 404 i Euro 408 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wydajnego oraz efektywnego sterowania dla producentów maszyn OEM. Euro 404 / 408 od Trio Motion oferują łącznie 16 osi w oprogramowaniu. Każda oś nie przypisana do wbudowanego sprzętu może być użyta jako oś wirtualna. Każda oś może również być zaprogramowana do ruchu za pomocą interpolacji liniowej, kołowej, śrubowej lub sferycznej, krzywek elektronicznych, połączonych osi i przekładni.

Porty elastycznej osi mogą być konfigurowane w oprogramowaniu jako urządzenia sprzężenia zwrotnego lub wyjścia impulsów (kierunkowe). Wyjścia mogą być używane jako impulsy i kierunki z napędem krokowym lub serwonapędem. Mogą działać jako symulowane wyjście enkodera. Po skonfigurowaniu jako sprzężenie zwrotne mogą być albo wejściem enkodera inkrementalnego albo jednym z trzech popularnych typów enkoderów absolutnych: SSI, Tamagawa, Endat lub Biss. Oś sprzężenia zwrotnego może być używana z wyjściem napięciowym, aby utworzyć serwo z zamkniętą pętlą.

Koordynatory ruchu Euro 404 / Euro 408 - cechy:

  • Elastyczne kształty CAM, Linked Motion
  • Wyjścia sprzężone sprzętowo dla sterowania kamerą / laserem
  • Szeroka gama protokołów: Ethernet-IP / Modbus TCP/ Ethernet
  • Precyzyjne 64 bitowe obliczenia zaimplementowane w procesorze ARM 11
  • 5 dostępnych języków programowania wg międzynarodowej normy IEC 61131-3
  • Programowanie w języku BASIC
  • Obsługa plików tekstowych
  • Wsparcie kinematyki robotów
  • Możliwość rozszerzenia o dodatkowe wejścia / wyjścia CANopen
  • Bezpłatne oprogramowanie Motion Perfect

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalog

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Karty katalogowe