Motion Perfect v4

Motion Perfect v4

Motion Perfect v4 jest aplikacją działającą w systemie Microsoft WindowsTM na komputer klasy PC, przeznaczona do stosowania w połączeniu ze sterownikiem ruchu firmy Trio Motion Technology. Została ona opracowana od podstaw przy użyciu najnowszych technologii .NET i WPF korporacji Microsoft, z myślą o tym, by jeszcze bardziej uprościć konfigurację, diagnostykę, uruchamianie i korzystanie z asortymentu firmy Trio.
Aplikacja dostarcza użytkownikowi łatwy do zrozumienia interfejs, oparty na systemie Windows, do błyskawicznego rozwijania aplikacji, konfiguracji sterowników i monitorowania procesów sterowników. Motion Perfect v4 jest dostępny w komplecie z programem MC400 Simulator, co pozwala na programowanie w trybie offline.

Motion Perfect v4 jest bezpłatny, można go pobrać ze strony firmy Trio Motion.

Projekty w Motion Perfect
Jednym z kluczy do korzystania z aplikacji Motion Perfect v4 jest koncepcja “Projektu”. Projekt wspomaga tworzenie aplikacji oraz sam proces rozwoju, za pomocą kopii wielu programów sterownika, parametrów i danych koniecznych do pojedynczego zastosowania związanego z ruchem. Wszystkie te dane są przechowywane w jednym folderze.
Po zdefiniowaniu projektu, Motion Perfect v4 działa w tle, automatycznie utrzymując spójność między programami w sterowniku i plikami w komputerze PC.
Przy tworzeniu lub edytowaniu programów w sterowniku, są one automatycznie duplikowane na komputerze. Dzięki temu przy następnym łączeniu się z dowolnym sterownikiem użytkownik będzie miał na swoim komputerze aktualne, prawidłowe dane.

Menedżer projektów
Wielozadaniowość sterowników ruchu oznacza, że jedną aplikację tworzy szereg różnych plików programowych. Do śledzenia licznych plików i skojarzonych z nimi danych doskonale nada się istotny komponent środowiska Motion Perfect v4, którym jest menedżer projektów.

 • Ładowanie i zapis wielu programów w postaci pojedynczego projektu z jedną nazwą
 • Równoczesne zapisywanie plików programowych, zarówno w komputerze, jak też w sterowniku ruchu
 • Weryfikacja zgodności zawartości sterownika z plikiem projektu na dysku
 • Ładowanie i zapis zmiennych sterownika i pamięci tablicy na dysku
 • Automatyczne generowanie plików konfiguracyjnych
 • Zawiera programy BASIC i IEC 61131-3 w tym samym projekcie

Stan wejść/wyjść cyfrowych

 • Równoczesne wyświetlanie stanu wszystkich kanałów wejść / wyjść
 • Automatyczna konfiguracja w celu obsługi dostępnych wejść / wyjść
 • Ustawianie wyjść za kliknięciem myszy
 • Możliwość nazywania i zapisywania wejść / wyjść w projekcie

Zabezpieczenie Projektu
Zabezpieczenie Projektu to gotowa funkcja narzędziowa, która umożliwia licencjonowanie własności intelektualnej programisty na rzecz poszczególnych sterowników ruchu. Po zaszyfrowaniu program może być bezpiecznie dystrybuowany i wczytywany wyłącznie do sterownika z prawidłowym kluczem, który jest unikatowy – zarówno dla numeru seryjnego sterownika lub kodu dystrybutora, jak też dla projektu źródłowego.

Ekran parametrów osi

 • Interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego do monitorowania i ustawiania parametrów osi
 • Automatyczna aktualizacja wartości parametrów w czasie rzeczywistym
 • Obsługa wszystkich typów osi (łącznie z osiami wirtualnymi)
 • Ulepszone wyświetlanie osi skonfigurowanych przez użytkownika

Konfiguracja / parametryzacja napędu
W trakcie używania osi fieldbus podłączonych do danego sterownika ruchu, Motion Perfect v4 może uzyskać dostęp i wyświetlić stan magistrali oraz informacje dotyczące węzłów.

 • Wyświetlaj i kontroluj stan sieci
 • Widok schematu sieci fieldbus
 • Podwójne kliknięcie na dowolny napęd lub węzeł wejść/wyjść pozwala zobaczyć stan węzła
 • Wybór i podgląd parametrów sterownika (CoE)

Podstawowy edytor programistyczny

 • Równoczesne edytowanie programu sterownika i kopii na dysku – nie ma potrzeby pobierania programów do edycji
 • Edytor w stylu Windows z opcjami “wytnij”, “kopiuj” i “wklej” – możliwość przenoszenia informacji pomiędzy programami
 • Równoczesne edytowanie wielu programów
 • Opcje “znajdź” i “zastąp”
 • Przechodzenie bezpośrednio do dowolnego numeru wiersza lub etykiety programu
 • Korzystanie z podglądu i edytowanie programów w trakcie ich działania
 • Zaznaczanie wierszy, aby mieć łatwy dostęp
 • Edytowanie w trybie offline przy użyciu zaawansowanego symulatora MC400
 • Natychmiastowa tokenizacja linii programu
 • Pomoc kontekstowa
 • Sugestie autouzupełniania i menu pomocy do wiersza poleceń
 • Pomoc z wykorzystaniem słów kluczowych i parametrów
 • Autoformatowanie, składnia z kodowaniem kolorami w celu ułatwienia edytowania i debugowania

CamGen
Definiuj i generuj tabele krzywek, korzystając z interaktywnego narzędzia graficznego do projektowania krzywek. Powszechnie stosowane kształty krzywek są już wbudowane do oprogramowania biblioteki CAM.
Można wprowadzać wymagane wymiary i przesunięcia, a rezultat w postaci kształtu krzywki zostaje natychmiast pokazany jako wykres pozycji, prędkości i przyspieszenia. Dane mogą być wysyłane jako formuła tabeli krzywek lub jako parametry FLEXLINK.
Można również budować kształty krzywek korzystając z interaktywnej funkcji “Piecewise Curve”.Wprowadź swoje punkty XY i zobacz wynikowe kształty krzywek. Punkty można dopasowywać przez przeciąganie ich na wykresie, co stanowi prawdziwie interaktywne doświadczenie i oszczędza czas w porównaniu ze stosowaniem metody prób i błędów. Wynikowe tabele krzywek są gotowe do skopiowania i wklejenia do programów oraz wykorzystania z funkcjami CAM i CAMBOX.

Symulator MC400
Jeżeli sterownikiem ruchu nie jest z jakiegoś powodu dostępny, można zastosować symulator MC400, który zapewnia symulację oprogramowania asortymentu wielozadaniowych sterowników ruchu firmy Trio Motion Technology.

Narzędzie wizualizacji 3D
Narzędzie wizualizacji 3D, dostępne w aplikacji Motion Perfect v4, umożliwia symulację ruchu maszyny, korzystając z zewnętrznie generowanego modelu 3D, który może być zsynchronizowany z programem ruchu. To narzędzie może symulować realistyczne sekwencje ruchu na komputerze klasy PC w czasie rzeczywistym.

Pomoc Motion Perfect
Aplikacja Motion Perfect v4 zawiera gotowe pliki pomocy do bibliotek programowania TrioBASIC i IEC. Korzystając z funkcji wyszukiwania lub przechodząc do konkretnego tematu pomocy przez menu kontekstowe w edytorze, programista ma dostęp do wszystkich informacji z technicznych podręczników programowania firmy Trio. W plikach pomocy można znaleźć wiele przykładów programowania dla różnych zastosowań związanych z ruchem.

Zakres 3D
Oscyloskop ma nowy tryb wyświetlania 3D. Daje to możliwość konfiguracji częstotliwości próbkowania, śledzenia grubości oraz barwy, przesuwania, powiększania i obracania obrazu 3D w czasie rzeczywistym.

Bezpłatne oprogramowanie wspomagające

CAD2Motion
CAD2Motion to program zaprojektowany tak, by umożliwić użytkownikom przenoszenie dwuwymiarowych ścieżek ruchu, wygenerowanych w programach typu CAD, do programów TrioBASIC. Program pozwala na tworzenie ścieżek ruchu w pakiecie CAD, takim jak AutoCAD, i konwertowanie ich do kodu wykonywalnego przez sterownik ruchu Trio. Zazwyczaj informacje ścieżki będą rysowane na pojedynczej warstwie w pakiecie CAD i eksportowane jako plik DXF. Plik DXF (wyłącznie warstwa ze ścieżką ruchu) jest wczytywany do programu CAD2Motion, w celu stworzenia programu 2D do śledzenia ścieżki ruchu. Ścieżka ruchu może być przetwarzana i edytowana, zanim zostanie zapisana jako plik programu TrioBASIC, który będzie można załadować do sterownika ruchu Trio.

Trio PCMotion
PCMotion jest komponentem ActiveX, pozwalającym na bezpośrednie podłączenie do sterownika ruchu Trio z niestandardowej aplikacji użytkownika. Może być stosowany do sterowania dowolną funkcjonalnością sterownik ruchu, jak również do przesyłania plików tekstowych do sterownika. PCMotion ActiveX pracuje w dedykowanym protokole komunikacyjnym o dużej szybkości między aplikacją użytkownika, sterownika ruchu. Pozwala na proste programowanie oprogramowania po stronie użytkownika (front end), które może zostać dostosowane do aplikacji. PCMotion ActiveX może być stosowany w dowolnym języku programowania, który obsługuje komponenty ActiveX (OCX), takie jak: dowolne języki Microsoft Visual (BASIC, C#, C++ itd.), LabView, Delphi itd.

Autoloader
Kompaktowy, samodzielny pakiet zaprojektowany tak, by umożliwić prostą dystrybucję projektów napisanych przy użyciu Motion Perfect v4. Wystarczy dodać projekt do folderu Autoloader, edytować plik skryptu, aby zapewnić kontrolę nad sekwencją wczytywania i wysłać do klienta. Autoloader w komplecie z plikami projektu jest wystarczająco mały, żeby można go było skutecznie rozsyłać pocztą elektroniczną, a użytkownik końcowy potrzebuje jedynie podstawowej wiedzy komputerowej, aby przeprowadzić proces pobierania.

MCLoader
MCLoader firmy Trio jest to kontrolka ActiveX systemu Windows, która może wczytywać projekty (utworzone przy użyciu Motion Perfect v4) i programy do sterownika ruchu firmy Trio. Komunikacja może odbywać się przez Ethernet.

TextFileLoader
TextFileLoader może wczytywać pliki do pamięci sterownika ruchu lub na kartę SD. Pozwala to na wczytywanie plików maszynowych napisanych w językach tekstowych, takich jak G-Code i HPGL, do sterownika ruchu, gdzie mogą być parsowane i wykonywane przez program TrioBASIC. Proces przesyłania jest optymalizowany tak, aby skompresować plik i ograniczyć czas przesyłania, lub może być tak ustawiony, by strumieniować plik do bufora FIFO na sterowniku. Dzięki temu ograniczony zostaje ogólny czas cyklu maszyny, w przypadku przesyłania plików o dużych rozmiarach.

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalogi

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Karty katalogowe