Oprogramowanie

oprogramowanie WinProLadder

 

Bezpłatne oprogramowanie WinProLadder 

Sterowniki FATEK programujemy z bezpłatnego narzędzia jakim jest WinProLadder.

Klarowność programu

Układ okien w programie pozwala na szybkie odnalezienie się w projekcie. Dodatkowo sam projekt można podzielić na sekcje („Unit”), które są wykonywane w każdym skanie programu oraz sekcje, które składają się z podprogramów (określanych przez producenta jako „Label”) wywoływanych w zależności od potrzeb aplikacji. Porządek taki pozwala na szybkie sprawdzanie i poprawienie błędów w programie lub na ewentualne dokonanie późniejszych zmian na maszynie. Dużą pomocą przy pisaniu programu czy też podczas modyfikacji użytkowania są komentarze, jakie można umieszczać w projekcie do każdego z użytych elementów, linii programu czy całych sekcji. W przypadku skomplikowanych i dużych projektów można łatwo odszukać potrzebny fragment kodu.  Dodatkowym atutem, często wykorzystywanym podczas programowania, są komentarze oraz statystyki elementów użytych w projekcie. Dzięki osobnym modułom do obsługi tych funkcji można szybko odnaleźć element użyty w projekcie i sprawdzić do czego służy. Można też filtrować te elementy, żeby sprawdzić, które z nich są „wolne” dla programisty.
 

Języki programowania

Do dyspozycji programisty oddane są dwa sposoby programowania sterowników FATEK. Jest to język drabinkowy oraz programowanie sekwencyjne („step lader”). Oba te języki można stosować jednocześnie w obszarze jednego projektu. Aktualnie producent pracuje nad nową wersją oprogramowania, która będzie obsługiwała pięć różnych języków programowania PLC.

Dedykowane moduły w oprogramowaniu

Do ułatwiających pracę elementów można zaliczyć: moduł edycji tabel do komunikacji ASCII, MODBUS czy pozycjonowania NC. Również na zasadzie okien dialogowych i konfiguratora dokonuje się ustawień w zakresie obsługi modułów temperaturowychanalogowych, tensometrycznych czy chociażby ustawień filtrów czasowych i częstotliwości na wejściach sterownika. Innymi bezpłatnymi narzędziami są: konfigurator modułów etherentowych czy Fatek Server.

Funkcje ogólne oprogramowania:

 • Aplikacja oparta na systemie Windows, dopasowana do standardowych konwencji środowiska Windows i umożliwiająca łatwą naukę oraz obsługę niezależnie od tego, czy użytkownik jest początkujący, czy doświadczony.
 • Środowiskiem do rozbudowy programu jest drzewo hierarchiczne. Wszystkie elementy projektu mogą być aktywowane poprzez bezpośrednie kliknięcie przyciskiem myszy na obiekt drzewa. Umożliwia to pełny dostęp i możliwość wyświetlenia edytowanego projektu.
 • Łatwe metody wprowadzania danych za pomocą klawiatury i myszy. Zarówno na obiekcie, jak i w biurze, oprogramowanie WinProLadder można obsługiwać w sposób prosty i efektywny.
 • Obsługa różnych rodzajów połączeń z PLC przez komputer. Połączeniami takimi są magistrale szeregowe, Ethernet, Internet i modem. Dla każdego połączenia aplikacja WinProLadder przyporządkowuje nazwę sesji, kojarzącą ustawienia parametrów komunikacyjnych, takich jak: numer portu, prędkość transmisji, adres IP, numer telefonu, itp.

Najważniejsze zalety oprogramowania:

 • edycja programu w czasie rzeczywistym
 • testowanie programu
 • komentarze dotyczące programu
 • program zorientowany na projekt
 • ekran do edycji programu w języku drabinkowym
 • nadzór i kontrola stanu on-line
 • okno wyświetlające instrukcje mnemoniczne w języku drabinkowym
 • schemat drabinkowy z komentarzami
 • edycja komentarzy
 • symulacja off-line

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Katalogi

Szkolenia

Wsparcie techniczne