Moduły CANOpen

moduły CANopen

Asortyment cyfrowych i analogowych modułów rozszerzeń wejść/wyjść Trio Motion Technology zapewnia proste i niskobudżetowe rozszerzenia wejść/wyjść dla sterowników ruchu Trio Motion. Oprócz 24V modułów wejść, wyjść i dwukierunkowych, w ofercie są też dostępne moduły przekaźnikowe oraz wejść/wyjść analogowych.
Do komunikacji i sterowania między kontrolerem ruchu, a modułami wejść/wyjść CAN stosuje się szynę CAN. Jest to sprawdzone oraz znane w branży łącze danych – niezawodne, elastyczne i odporne na zakłócenia. Wszystkie moduły wejść/wyjść CAN są kompatybilne z każdym kontrolerem ruchu, który jest wyposażony w port szyny CAN.

Oprócz możliwości przyłączenia do dowolnego sterownik ruchu przy użyciu własnego szybkiego protokołu magistrali CAN firmy Trio, każde moduły CANopen mogą uruchomić protokół DS401 CANopen, dzięki czemu moduły te mogą być używane z innymi urządzeniami nadrzędnymi CANopen. Wyboru protokołu dokonuje się przełącznikami DIP z przodu modułu. Przy użyciu protokołu TrioCANbus, sterownik ruchu może obsługiwać do 16 modułów wejść cyfrowych i 16 modułów wyjść cyfrowych, co daje w sumie 32 moduły cyfrowe i 4 moduły analogowe. Moduł CAN 16 wejść/wyjść stanowi jeden moduł wejścia i jeden wyjścia.

P317: Moduł 16 wyjść cyfrowych CAN
Moduły 16 wyjść cyfrowych CAN firmy Trio mogą obsługiwać do 256 rozproszonych kanałów wyjść na poziomie 24 VDC.

P318: Moduł 16 wejść cyfrowych CAN
Moduły 16 wejść cyfrowych CAN firmy Trio mogą obsługiwać do 256 rozproszonych kanałów wejść na poziomie 24 VDC.

P319: Moduł 16 we / wy cyfrowych CAN
Moduły 16 wejść / wyjść cyfrowych CAN firmy Trio mogą obsługiwać do 256 rozproszonych kanałów wejść / wyjść na poziomie 24 VDC.

P326: Moduł 8 we / 4 wy analogowych CAN
Moduły wejść / wyjść analogowych CAN firmy Trio mogą obsługiwać do 32 analogowych kanałów wejść i 16 kanałów wyjść.

P327: Moduł 8 wyjść przekaźnikowych CAN
Moduły 8 wyjść przekaźnikowych firmy Trio mogą obsługiwać 128 rozproszonych kanałów przekaźnikowych o niskiej mocy na każdy kontroler ruchu.

P329: Moduł 16 we / wy cyfrowych CAN
Moduł Trio komunikujący się w protokole CANopen z 16 wejściami i 16 wyjściami. Moduły te pozwalają na rozbudowanie systemu do 256 rozproszonych wejść i 256 rozproszonych wyjść, o poziomach napięć 0-24 V DC.

Wejścia 16 x 24V wejścia PNP 16 x 24V wejścia PNP z izolacją 2500 V 8 x +/- 10 V wejść z izolacją przez CANbus 16 wejść 24V z izolacją 1500V
Wyjścia 16 x 24V wyjścia PNP 16 x 24V wyjścia PNP 4 x + 10 V wyjścia
z izolacją przez CANbus
8 wyjść przekaźnikowych 30 VDC / 49 VAC 16 wyjść PNP 24V z izolacją 1500V
Konfiguracja 2 x 8 wyjść 2 x 8 wejść 2 x 8 dwukierunkowe kanały we / wy 4 x styki NO + NC
i 4 styki tylko NO
2 x 8 we + 2 x 8 wy
Obciążalność wyjść 1 A na sekcję z 8 wyjściami
250 mA na kanał
1 A na sekcję z 8 wyjściami
250 mA na kanał
1 A na sekcję z 8 wyjściami
250 mA na kanał
Prędkość sieci 500 KBit / s 500 KBit / s lub 1 MBit / s
Protokoły TrioCAN I/O
CANopen DS401
Zgodność RoHS, CE i UL

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalog

Szkolenia

Wsparcie techniczne

Karty katalogowe