System FlexSlice

System EtherCAT Flexslice oferuje szybkie rozszerzenie do zastosowań związanych z ruchem i może być używany z urządzeniami nadrzędnymi firmy Trio Motion lub innych producentów. Moduły wejść/wyjść Flexslice firmy Trio stanowią solidne, szybkie i elastyczne rozwiązanie, zarówno do sterowania ruchem, jak i do ogólnych zastosowań w automatyce. Obsługiwane są czasy cykli EtherCAT wynoszące zaledwie 250 μs, a łącznik szyny korzysta z technologii EBUS, co pozwala na przyłączenie wszystkich modułów do sieci EtherCAT bez pogorszenia skuteczności działania. System FlexSlice oferuje wybór cyfrowych i analogowych terminali wejść/wyjść, jak również modułów ruchu z wyjściami impulsowymi i kierunkowymi, przeznaczonych do precyzyjnego pozycjonowania silników krokowych i serwonapędów poprzez odpowiednią technologię napędu. Cyfrowe moduły wejść/wyjść są urządzeniami wysokiej prędkości. Istnieje możliwość montażu dodatkowych modułów analogowych i modułów osi, co pozwala na stworzenie znakomicie dopasowanego systemu, który w razie potrzeby można połączyć z urządzeniem nadrzędnym.

Wszystkie moduły Flexslice obsługują automatyczne adresowanie jednostki nadrzędnej w celu automatycznego wykrywania i konfigurowania modułów przy uruchamianiu. Łącznik szyny może obsługiwać do 16 modułów wejść/wyjść, które mają wymuszoną blokadę mechaniczną i złącze szyny, tworząc niezawodne złącze EBUS poprzez płytę tylną. Kompletny zespół można zamontować na szynie DIN.

System FlexSlice - cechy

 • stosowanie z urządzeniami nadrzędnymi EtherCAT firmy Trio lub innych producentów
 • wysoka wydajność, elastyczna topologia i prosta konfiguracja
 • czas cyklu magistrali zsynchronizowany z czasem serwonapędu sterownika ruchu
 • moduł złącza magistrali z 2 portami
 • Ethernet RJ45 do połączenia EtherCAT
 • protokół EtherCAT pozostaje w pełni nienaruszony do poszczególnych modułów z użyciem systemu EBUS
 • funkcje wejść / wyjść ściśle zsynchronizowane z ruchem przy użyciu zegarów rozproszonych EtherCAT
 • automatyczne mapowanie do systemu wejść / wyjść sterownika ruchu
 • montaż na szynie DIN
 • praktyczne złącza zaciskowe
 • konstrukcja zaciskowa z szybkozłączami dla zapewnienia integralności mechanicznej
 • możliwość etykietowania przez użytkownika

System FlexSlice - moduły rozszerzeń

P362: Power Connect
Moduł zapewnia rozwiązanie do prostego oraz wygodnego podłączenia przewodów zasilających czujników 3-przewodowych. Urządzenie posiada dwa jednorzędowe konektory, wyposażone we wtykowe złącza sprężynowe, stanowiące izolowane źródła potencjałów +24V oraz 0V. Podłączenie przewodów zasilających +24V oraz 0V odpowiednio do górnego oraz dolnego konektora sygnalizowane jest za pomocą diody LED.

P366: moduł EtherCAT
Moduł ten łączy EtherCAT z segmentami EtherCAT. Jedna stacja składa się z łącznika P366 i do 16 modułów Flexslice EtherCAT. Łącznik konwertuje przechodzące telegramy z protokołu Ethernet 100BASE-T na format sygnału EBUS.

P367: moduł termopary
Moduł ten ma 4 wejścia cyfrowe (termoparowe) o rozdzielczości 16-bitowej. 4 wejścia termopary są wyprowadzane do jednorzędowego złącza push-in. Drugie jednorzędowe złącze push-in ma 4 wyjścia przekaźnikowe.

P368: moduł RTD
Moduł ten ma 4 rezystancje wejścia temperatury (RTD) o rozdzielczości 16-bitowej. 4 wejścia RTD są wyprowadzone do jednorzędowego złącza push-in. Drugie jednorzędowe złącze push-in ma 4 wyjścia przekaźnikowe.

P369: moduł wagowy
Moduł ten ma 2 wejścia dla czujników wagowych o rozdzielczości 16 bitów. 2 wejścia dla czujników wagowych są wyprowadzane do jednorzędowego złącza push-in. Drugie jednorzędowe złącze push-in ma 4 wyjścia przekaźnikowe.

P371: moduł 16 wyjść PNP
Moduł ten łączy binarne sygnały sterowania ze sterownikiem ruchu do urządzeń wyjściowych maszyny przy napięciu 24 VDC. Wszystkie 16 wyjść jest typu PNP i posiada izolację elektryczną. Połączenia wyjść i zasilania są obsługiwane przez 2 pojedyncze rzędy złącz. Moduł Flexslice wskazuje stany sygnałów wyjść przez diody LED.

P372: moduł 16 wejść PNP
Moduł ten łączy sygnały 24 VDC z urządzeń w maszynie do rejestrów sterowania binarnego w sterowniku ruchu. Wszystkie 16 wejść jest typu PNP i posiada izolację elektryczną. Połączenia wejść i zasilania są obsługiwane przez 2 pojedyncze rzędy złącz. Moduł Flexslice wskazuje stany sygnałów wyjść przez diody LED.

P374: moduł analogowy 2 osie serwo
Moduł ten pozwala na kontrolę dwoma serwosilnikami lub silnikami krokowymi sprzężonymi z enkoderem. Obsługuje on enkoder inkrementalny. Moduł może być skonfigurowany do sterowania krok/kierunek. Dwa 20-pinowe złącza MDR zapewniają połączenie ekranowane dla sygnałów wysokiej prędkości. Każde złącze MDR umożliwia pracę w pętli zamkniętej.

P375: moduł 3-osiowy
Moduł ten umożliwia przyłączenie do 3 silników krokowych lub enkoderów do systemu sterowania. Obsługuje enkodery inkrementalne lub absolutne SSI, BiSS, Endat lub Tamagawa. W przypadku skonfigurowania jako wyjście silnika krokowego / impulsowe, oś może być wyjściem krok / kierunek lub wyjściem enkodera kwadraturowego. Pojedyncze złącze MDR stanowi niezawodne, ekranowane złącze 26-drożne do sygnałów wysokiej prędkości. Moduł P375 jest kompatybilny z większością napędów mikrokrokowych o wysokiej rozdzielczości.

P376: moduł 16 wyjść NPN
Moduł ten łączy sygnały sterowania binarnego z sterownika ruchu do urządzeń wyjściowych maszyny, takich jak: przekaźniki, styczniki, zawory, lampy itp. przy napięciu 24 V DC. Wszystkie 16 wyjść jest typu NPN i posiada izolację elektryczną. Połączenia wejść i zasilania są obsługiwane przez 2 pojedyncze rzędy złącz. Moduł Flexslice wskazuje stany sygnałów wyjść przez diody LED.

P377: moduł 16 wejść NPN
Moduł ten łączy sygnały 24 V DC z urządzeń w maszynie do rejestrów sterowania binarnego w sterowniku ruchu. Wszystkie 16 wejść jest typu NPN i posiada izolację elektryczną. Połączenia wejść i zasilania są obsługiwane przez 2 pojedyncze rzędy złącz. Moduł Flexslice wskazuje stany sygnałów wyjść przez diody LED.

P378: moduł 8 wyjść analogowych
Moduł ten ma osiem wyjść z programowalnym zakresem napięcia, przy czym każda jest zdigitalizowana do rozdzielczości 12-bitowej. Wszystkie 8 pojedynczych wyjść asymetrycznych ma wspólny potencjał 0V i są one wyprowadzone do pojedynczego złącza.

P379: moduł 8 wejść analogowych
Moduł ten ma osiem wejść z programowalnym zakresem napięcia, przy czym każda jest zdigitalizowana do rozdzielczości 12-bitowej. Wszystkie 8 pojedynczych wejść asymetrycznych ma wspólny potencjał 0V i są one wyprowadzone do pojedynczego złącza.

Darmowe oprogramowanie

Kurs online

Filmiki instruktażowe

Webinary

Katalog

Szkolenia

Wsparcie techniczne