EasyBuilderPro v6 – nowa wersja oprogramowania do wizualizacji paneli Weintek

Opublikowano

8 lutego 2018

Nowa wersja oprogramowania narzędziowego do tworzenia wizualizacji dla paneli Weintek – EasyBuilderPro w wersji 6 to nie tylko nowy układ graficzny, ale przede wszystkim nowe możliwości.

Już ostatnie aktualizacje wersji 5 zapowiadały duże zmiany. Wraz z ukazaniem się wersji 6, wprowadzono do oferty nowe panele operatorskie serii cMT:

 • cMT3072
 • cMT-3103 
 • cMT-G02
 • cMT-HDMI

uzupełniając tym samym ofertę tej serii, o czym już wkrótce na blogu. Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania to:

 • Uaktualniono interfejs użytkownika, wprowadzono wstążkę, która zapewnia zupełnie nowy komfort użytkowania. Interfejs dzieli główne menu na karty wstążki, pod którymi pogrupowane są funkcje. Wszystkie ikony EasyBuilderPro 6 zostały zaprojektowane na nowo, aby ułatwić użytkownikom znalezienie pożądanych funkcji.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano możliwość wysyłania standardowych zapytań SQL i obiekt do podglądu wyników tych zapytań. Dzięki temu panele serii cMT mogą wymieniać dane z bazą danych MySQL, co daje ogromne możliwości.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano obsługę buforowania obrazu dla niektórych obiektów, co umożliwia szybsze wyświetlanie go przy zmianie okna. Obiektami posiadającymi tą funkcję są: animacja, wykres słupkowy, bit lampa, wyświetlacz wskazówkowy, poruszający się kształt, obiekt numeryczny i ASCII oraz word lampa. Funkcję buforowania można włączyć w ustawieniach systemowych projektu.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano obsługę nowych funkcji dla przycisku Combo, m.in.: okno popup, zamknij okno, wprowadzanie z klawiatury, zrzut ekranu, potwierdzenie wszystkie zdarzeń (alarmów), import danych i czekaj dopóki.

EasyBuilderPro 6

 • Zwiększono możliwość zdefiniowania języków aż do 24.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano obsługę niestandardowych kolorów dla tła biblioteki obrazów.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano obsługę zmiany orientacji w ustawieniach systemowych projektu.

EasyBuilderPro 6

 • Dodano możliwość dodawania obrazu poprzez jego wklejenie bezpośrednio ze schowka (ctrl + V). Po wklejeniu pojawia się okno dialogowe, wystarczy nacisnąć przycisk [OK], aby dodać obraz do biblioteki obrazów.

EasyBuilderPro 6

 

Zmiany dotyczące tylko serii cMT:

 • Dodano style płaski i krystaliczny dla obiektów lista danych historycznych i podgląd logów czynności operatora.

seria cMT Weintek

 • Dodano narzędzie diagnostyczne dla symulacji off-line / on. Ta funkcja może zostać otwarta poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy w symulacji i pozwala na operacje diagnostyczne, takie jak: zmiana okna, wyświetlanie informacji o obiekcie, odczytanie i zapisanie wartości zmiennej, wyzwalanie makra itd.

seria cMT Weintek

 • Dodano obsługę wyświetlania informacji statystycznych dla obiektu logowania zdarzeń (Alarmów): od teraz można kontrolować liczbę wystąpień i czas trwania alarmów.

seria cMT Weintek

 • Dodano możliwość wykonania backupu danych próbkowanych zmiennych, których pliki tworzone są z zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasu.

seria cMT Weintek

 • (cMT Series) Dodano obsługę AWS IoT (Amazon Web Services) dla MQTT.

seria cMT Weintek

Polecam również webinarium producenta dotyczące nowego oprogramowania EasyBuilderPro 6: