Fatek bez tajemnic, cz. VII – Moduły analogowe

Opublikowano

19 listopada 2018

Konfiguracja wejść i wyjść analogowych

W tej części kursu zostanie omówiona konfiguracja wejść i wyjść analogowych. Od czego powinniśmy zacząć? Oczywiście od określenia, ile wejść/wyjść potrzebujemy w naszym układzie i w jakim zakresie powinny pracować. Do wyboru mamy:

  • sterowanie napięciowe i prądowe
  • 12 lub 14-bitowe przetworniki
  • kodowanie uni- lub bipolarne
  • zakresy pracy: 0-10 VDC, 0-5 VDC, +/-10 VDC, +/-5 VDC, 0-20 mA, 0-10mA, +/- 10mA, +/- 20mA

sterowniki PLC

Mając określony zakres pracy wejścia/wyjścia analogowego możemy wybrać spośród dostępnych modułów posiadających wejścia i wyjścia analogowe lub mieszane. Aby jak najbardziej dopasować moduł do potrzeb projektu, stworzono również moduły posiadające zarówno wejścia analogowe, jak i temperaturowe. Ilość punków również można dostosować do aplikacji. Istnieją moduły 2-, 4- i 6-punktowe. Oprócz modułów istnieją również płytki analogowe.

Aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie polecam skontaktować się z doradcami handlowymi: kontakt

sterowniki PLC

Tyle teorii, czas na praktykę. Podłączamy moduł do sterownika przy wyłączonym zasilaniu i ustawiamy zakres pracy zgodnie z kartą katalogową naszego modułu. Adekwatne karty można znaleźć pod adresem: link. Po podłączeniu i ponownym uruchomieniu sterownika, na drzewku projektu powinien pojawić się moduł:

konfiguracja wejść i wyjść analogowych

W naszym przypadku jest to FBs-4A2D – moduł posiadający 2 wyjścia (OR) i 4 wejścia (IR). Do każdego wejścia i wyjścia przypisane są poszczególne rejestry widoczne na drzewku. Po przez te rejestry możemy odczytywać wartość wejść i zadawać wartość wyjść. Fabryczna konfiguracja naszego modułu:

  • zakres wartości zadawanej/odczytywanej z przetwornika jest bipolarny (-8192~+8191)
  • fizyczny zakres sygnału odczytywanego/zadawanego również jest bipolarny(-10V ~ +10V)

Dodatkowo wchodząc na drzewko projektu, możemy wejść w konfigurację we/wy i w zakładce wejścia analogowe ustawić format odczytu, przetwarzanie i uśrednianie:

konfiguracja wejść i wyjść analogowych

Gdy już to zrobimy, możemy odczytywać i zadawać wartości na wejściach/wyjściach analogowych, jednakże w zakresie przetwornika, w naszym przypadku bipolarnym (-8192~+8191).  Gdybyśmy ten zakres chcieli przełożyć na zakres inżynierski (-10V ~ +10V), możemy do tego użyć funkcji 33 LCNV – interpolacji liniowej:

konfiguracja wejść i wyjść analogowych

Przelicza ona wartości w następujący sposób:

A = (VSL-VSH/VML-VMH)×10000

B = VSL× (VML×A/10000)

Dn = (Sn×A/10000)+B

VML= min. wartość na wejściu analogowym

VMH= maks. wartość na wejściu analogowym

VSL= min. wartość w jednostkach inż.

VSH= maks. wartość w jednostkach inż.

Wartości te musimy wprowadzić, poprzez stworzenie nowej tabeli rejestrów na drzewku programu. Końcowy program może wyglądać następująco:

konfiguracja wejść i wyjść analogowych

Pełną instrukcję do funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi pod hasłem “Konwersja liniowa (LCNV)”

Zapraszamy do kolejnej części kursu.

Autor: Jarosław Pawełek

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Przygodę z automatyką rozpoczynał w firmie od stanowiska praktykanta. Przechodząc kolejno na stanowisko Doradcy ds. technicznych oraz obecnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Technicznego stara się zapewniać najlepsze wsparcie merytoryczne dla naszych klientów. Prywatnie miłośnik fotografii.