Weintek – Jak wgrać projekt z panelu HMI na PC?

Opublikowano

23 października 2020

Utility Manager to narzędzie, które między innymi pozwala na pobranie plików .exob, które działają na panelu HMI, do komputera, w celu dalszej dekompilacji tego pliku, co pozwala użytkownikowi na otrzymanie pliku projektu, który jest edytowalny.

Krok 1. Uruchom Utility Manager, wybierz serię panelu HMI, a następnie wybierz z zakładki przesyłanie opcję zgrywanie:

 

Krok 2. Kliknij przycisk Przeszukaj, aby wyszukać katalog do zapisania pliku.
Krok 3. Kiedy HMI jest podłączony do komputera PC kablem Ethernet, wprowadź adres IP panelu.
Krok 4. Wprowadź hasło. Domyślne hasło to 111111.
Krok 5. Kliknij Zgrywanie (Panel ->PC)

Krok 6. Po pomyślnym pobraniu projektu kliknij Wyjście, aby zamknąć okno. Możesz teraz znaleźć plik .exob w określonym katalogu. Aby stworzyć z niego edytowalny plik, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w: Weintek – jak dekompilować plic .exob?