Ulga na robotyzację – wszystko co musisz wiedzieć

Opublikowano

2 marca 2022

Zgodnie z podpisaną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2022 obowiązuje tzw. ulga na robotyzację. Jej wprowadzenie ma pomóc polskim przedsiębiorstwom unowocześnić procesy produkcji oraz wspomóc transformację cyfrową. Robotyzacja ma znacząco wpłynąć na wsparcie rozwoju Przemysłu 4.0, który jest niezbędny do zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Na czym polega ulga, kogo dotyczy i jakie koszty podlegają rozliczeniu? Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym krok po kroku omawiamy ulgę na robotyzację 2022.  

Na czym polega ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację nie jest jedynym elementem tak zwanego systemu ulg podatkowych wspierających innowacje i produkcje.  Ta ulga pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów: 

 • robotów, 
 • maszyn peryferyjnych, 
 • systemów, aplikacji, programów mających za zadanie zintegrować robota.  

Reasumując, podatnikowi prowadzącemu działalność produkcyjną, który zainwestował w zakup nowych robotów, będzie przysługiwać prawo do odliczenia poniesionych w tym celu kosztów.  

automatyka

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na robotyzację mogą korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT inwestujący w robotyzację, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia działalności. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustaw, nie są planowane ograniczenia do konkretnych branż. Jednakże, od strony praktycznej będzie kierowana głównie do firm z obszaru produkcji przemysłowej.  

Ustawodawca informuje, że ulgi nie odliczymy od tzw. dochodu strefowego przy korzystaniu ze Specjalnych Stref Ekonomicznych lub Polskiej Strefy Inwestycji. Warto zaznaczyć, że ulgę może stosować podatnik uzyskujący przychody z działalności operacyjnej, a nie tzw. przychody pasywne. Do przychodów operacyjnych zaliczamy te pochodzące z zasadniczej działalności przedsiębiorstwa, czyli tej, do której zostało ono powołane.   

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga na robotyzację 2022 nie jest dotacją ani grantem, z tej racji przedsiębiorca nie musi o nią aplikować. Aby mieć do niej prawo wystarczy spełnić wymogi formalne, które zostały określone w ustawie. Co ważne, mechanizm rozliczenia nie jest zupełnie nowy. Bazuje na tych samych technicznych przepisach co w wypadku innych ulg.     

Jak jest rozliczana ulga na robotyzację 2022?

Ulga na robotyzację będzie pomniejszała dochód do opodatkowania. Można ją zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniesie stratę lub osiągnie dochód, który nie pozwoli na odliczenie ulgi, to będzie mógł rozliczyć ulgę w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych. 

Jak to faktycznie wygląda? Przedsiębiorcy mogą odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. Zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, a następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.  

Przykładowo, z 10 miliona złotych zainwestowanych w robotyzację, podatnik będzie mógł odzyskać 2 850 000 zł. O taką kwotę zapłaci mniejszy podatek CIT, jeśli rozlicza się wg stawki 19%.  

W formie amortyzacji – zmniejszenie CIT na skutek uwzględnienia kosztów podatkowych: 10 000 000 PLN x 19% CIT= 1 900 000 PLN       

Dodatkowo ulga na robotyzację umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wydatków inwestycyjnych 50% * 10 000 000 PLN*19% CIT = 950 000 PLN 

 Co w sumie daje 2 850 000 zł.  

Jakie koszty podlegają rozliczeniu?

Kluczowe jest poniesienie ekonomicznego kosztu. Jeżeli koszt w jakiejś części zostanie sfinansowany z dotacji, to ta część niestety nie będzie podlegała rozliczeniu ulgi na robotyzację. Jednak jest możliwość zastosowania współfinansowania — trzeba wtedy podzielić finansowanie na to ze środków własnych i dotacji.  

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację zaliczamy:  

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:

   

  a) robotów przemysłowych, 

  b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

  c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), 

  d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, 

  e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych; 
   

 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych elementów objętych ulgą, 

   

 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych elementów objętych ulgą — w tym szkolenia dotyczące oprogramowania dla robotów, 

   

 4. opłaty leasingowe dotyczące robotów przemysłowych oraz innych elementów objętych ulgą, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.  

Co to są roboty przemysłowe?

Ustawodawca informuje, że do ulgi kwalifikują się tylko roboty spełniające definicję robota przemysłowego.  

Robot przemysłowy – automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania; 
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów; 
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; 
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika. 
ulga na robotyzację

Bogata oferta z obszaru robotów

Także nasza firma może pochwalić się bogatą ofertą z zakresu robotyki. W ofercie posiadamy innowacyjne roboty 6-osiowe. W konstrukcji  zastosowaliśmy elementy z materiałów kompozytowych, które są lżejsze i bardziej wytrzymałe w porównaniu do metalowych. W robotach wdrożyliśmy także nasze autorskie przekładnie mimośrodowe, które zapewniają efektywniejszą integrację układu napędowego z całym korpusem robota.  

ulga robotyzacyjna

W sprzedaży oferujemy także roboty SCARA firmy Trio Motion, które idealnie sprawdzą się do takich czynności jak przenoszenie, umieszczanie, montaż i dozowanie. Co ważne, SCARA jest zgodny z definicją robota przemysłowego zawartej w ustawie, dzięki czemu jest możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację. Robot napędzany jest 4 serwosilnikami serii MXL sterowanymi przez serwonapęd Trio DX4. Napędy zapewniają szybki i precyzyjny ruch, co jest możliwe dzięki szybkiej aktualizacji EtherCAT wynoszącej zaledwie 125us. Dodatkowo wieloobrotowe enkodery absolutne zapewniające precyzję systemu. 

Warto podkreślić, że roboty SCARA od Trio są oferowane jako otwarte komponenty składowe maszyn. Oznacza to, że w zestawie otrzymujemy mechanikę robota, serwowzmacniacze oraz okablowanie. Kontroler jest dobieramy osobno do potrzeb całej aplikacji. Trio Motion dzięki oprogramowaniu Motion Perfect 5 umożliwia integrację osi robota z pozostałymi częściami maszyny w jednym urządzeniu sterującym, którym może być dowolny kontroler Trio z protokołem EtherCAT. 

robotyzacja ulga

W swojej ofercie oprócz robotów posiadamy także usługi z zakresu “robotyzacji przemysłu BOTSI”. Zapewniamy realizację zrobotyzowanych gniazd i linii produkcyjnych. Gwarantujemy kompleksowe koncepcje, dzięki którym przedsiębiorca zaoszczędzi czas. Na przykłady projekt idealnie wpisujący się w rozwiązania, które podlegają uldze to stanowisko do paletyzacji w fabryce chemii budowlanej.  

Oprócz montażu robota  przemysłowego Fanuc serii R-2000, na stanowisku wykonaliśmy niezbędną konstrukcję stalową. Dodatkowo wdrożyliśmy oprogramowanie do zarządzania produkcją oraz rozwiązanie oparte na panelach HMI do komunikacji pomiędzy operatorem, kierownikiem produkcji i robotem. Warto przypomnieć, że zastosowane maszyny peryferyjne oraz programy także można odliczyć korzystając z ulgi na robotyzację.  

ulga na roboty

Co to są maszyny peryferyjne?

Uldze na robotyzację podlegają nie tylko roboty, ale również sprzęt do nich.  

Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane to w szczególności: jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjoniery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne.  

W zakres tych urządzeń wchodzą również efektory końcowe robota do interakcji z otoczeniem służące do:  

 • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,
 • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.  

Maszyny peryferyjne w ofercie Multiprojekt

 1. Do wizualizacji procesów przemysłowych i komunikacji pomiędzy człowiekiem, a maszyną polecamy panele operatorskie Weintek. Panele HMI bardzo często stosuje się do obsługi nie tylko pojedynczej maszyny, ale całej linii produkcyjnej. 
 2. Do realizacji skomplikowanych algorytmów sterujących idealnie sprawdzą się sterowniki ruchu Fatek. Są to komponenty używane do kontroli procesów i nadzoru urządzeń automatyki przemysłowej. 
 3. W budowaniu skomplikowanych układów zastosowanie znajdą wieloosiowe sterowniki ruchu Trio Motion, które samodzielnie synchronizują ruch w wieloosiowych systemach automatyki przemysłowej. 
 4. Do realizacji ruchu obrotowego polecamy serwonapędy Estun i Trio Motion. Komponenty adresowane są do ruchu obrotowego, w którym wymagane jest m.in. pozycjonowanie, precyzyjne przemieszczanie między różnymi położeniami, sterowanie przy bardzo małych prędkościach oraz duża dynamika ruchu.   
 5. Do realizacji dowolnej kombinacji ruchów liniowych i liniowo-obrotowych polecamy serwonapędy liniowe i liniowo-obrotowych LinMot. Silniki liniowe stosowane są tam, gdzie układ ruchu liniowego musi być wydajny, dynamiczny, łatwy do konfiguracji oraz z możliwie minimalnym tarciem
komponenty automatyki

Kiedy obowiązuje ulga na robotyzację?

Planowany okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to pięć lat – od początku 2022 do końca 2026 roku.  

Jeżeli podatnik obecnie amortyzuje robota z peryferiami, który został zakupiony przed rokiem 2022 zgodnie z warunkami ustawy (robot był nowy, spełniał definicję ustawy i nie był leasingowany operacyjnie), to począwszy od stycznia 2022 roku, wszystkie poniesione koszty, związane z tym robotem, czyli amortyzacja i ewentualne koszty rozbudowy mogą być rozliczane w ramach ulgi na robotyzację.  

Jakie korzyści przyniesie ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój nowych technologii. Jej główny cel to wsparcie przedsiębiorstw, które dążą do unowocześnienia swojej produkcji za sprawą automatyzacji i robotyzacji.  Wzrost wydajności produkcji, niższe jej koszty, a także poprawa jakości i elastyczność produkcji to niektóre korzyści zauważalne przez przedsiębiorców. To wszystko będzie miało znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności firm w Polsce.   

Co więcej, robotyzacja pozwoli na wyeliminowanie ciężkiej i monotonnej fizycznej pracy ludzkiej. Ministerstwo szacuje, że dzięki uldze zwiększy się dwuipółkrotnie liczba robotów w Polsce.   

robotyzacja ulga

Jak się przygotować do skorzystania z ulgi na robotyzację 2022?

Ustawa zawiera stosunkowo szerokie definicje, dlatego koniecznie będzie zapoznanie się z nimi. Niezbędne będzie także sprawdzenie poszczególnych wydatków pod kątem ich właściwego rozumienia czy wpisują się w określony katalog kosztów kwalifikowanych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z pojęciami robot przemysłowy czy maszyny peryferyjne. Dzięki temu przedsiębiorcy będą bardziej świadomi, czy przy planowanych wdrożeniach mogą skorzystać z ulgi na robotyzację. 

Jak firma Multiprojekt może pomóc w skorzystaniu z ulgi?

Klient, który zdecyduje się na zakup robota SCARA lub robota firmy Multiprojekt otrzyma od nas wsparcie techniczne. Dodatkowo nasi eksperci pomogą w doborze maszyn peryferyjnych, które będzie można wdrożyć na istniejące stanowiska z robotami. Posiadamy bogatą ofertę komponentów do automatyki przemysłowej, więc każdy Klient znajdzie to, co spełni jego wymagania.  

Posiadamy także bogatą ofertę szkoleń, dzięki którym użytkownik zapozna się z urządzeniem. Dodatkowo, proponujemy nasz system realizacji produkcji Omnimes. Program ten m.in. gwarantuje monitoring statusu maszyn w czasie rzeczywistym, pomaga w wyszukiwaniu awarii i przyczyn zdarzeń oraz zapewnia powiadomienia o alarmach przy użyciu sms oraz email. 

W ramach usługi “BOTSI – robotyzacja przemysłu” projektujemy zrobotyzowane gniazda i linie produkcyjne. Krok po kroku wdrożymy koncepcję robotyzacji w Twojej fabryce. Po pierwsze przeanalizujemy inwestycję pod kątem finansowym i inwestycyjnym. Pomożemy przy wyborze robota, jego wdrożeniu oraz zbudowaniu pozostałej niezbędnej infrastruktury. Przygotujemy także właściwe dokumenty tak by odliczenie z tytułu ulgi na robotyzację przebiegło sprawnie. 

Jesteśmy przekonani, że ulga na robotyzację pozytywnie wpłynie na rozwój nowych technologii i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Nowoczesny i zautomatyzowany przemysł zagwarantuje wzrost tempa produkcji i jej efektywności. Mamy nadzieję, że ustawodawca zdecyduje się na przedłużenie ulgi na kolejne lata podatkowe. 

Planujesz zakup nowych robotów i maszyn peryferyjnych do swojej fabryki i chciałbyś skorzystać z ulgi na robotyzację? Zapraszamy do kontaktu! Wytłumaczymy Ci krok po kroku jak skorzystać z ulgi na robotyzację.