Obiekt warunkowy – łatwiejsza implementacja logiki warunkowej

Opublikowano

2 sierpnia 2022

Wraz z rozpowszechnieniem Przemysłu 4.0, obserwowane jest rozszerzenie obszaru zastosowania paneli operatorskich. Obecnie ich funkcją nie jest jedynie wprowadzanie nastaw oraz monitoring systemu, ale również gromadzenie i analiza danych.  

Aplikacje paneli operatorskich wymagają implementacji w nich podejmowanych akcji, które są uzależnionych od warunków logicznych.  Skutkuje to zwiększonym wysiłkiem dla zapisu kodu wykonywanych przez panel skryptów, ponoszonym przez twórców ich projektów. Sam projekt panelu, a przez to również jego rozwój i utrzymanie, stają się bardziej skomplikowane.  

Dla komfortu tworzenia projektu, Weintek wprowadził nową funkcję – obiekt warunkowy. Obiekt ten, dla zapisu warunków logicznych, udostępnia graficzny interfejs użytkownika. Może być stosowany zamiast skryptów, umożliwiając implementacje akcji warunkowanych zależnościami logicznymi, bez wprowadzania kodu skryptu. Dzięki temu “inteligentny” projekt HMI może zostać zrealizowany szybciej i wydajniej. 

Obiekt warunkowy - funkcjonalności

Intuicyjny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika nie tylko ułatwia konfigurację warunków z wieloma argumentami, ale także ułatwia analizę poprawności wyniku działania.  

Elastyczność

Gdy obiekt warunkowy zastosuje się w powiązaniu z obiektem “wywołanie akcji”, zbiorczo wykonywane czynności takie jak ustawienie bitu, wykonanie kopii zapasowej, transferu danych itp., mogą być realizowane po spełnieniu określonych warunków. Dodatkowo umożliwia to wykonywanie przez panel zautomatyzowanych działań, których nie można wywołać za pomocą skryptów, takich jak transfer plików do/z serwera FTP czy wywołanie skryptu JavaScript.  

Łatwa konserwacja

Obiekt warunkowy jest łatwy w użyciu nawet dla początkujących użytkowników programu EasyBuilder Pro. Wynika to z faktu, że eliminuje potrzebę zapisywania złożonych kodów skryptów. W przypadku zespołowej współpracy nad rozwojem projektu panelu, ograniczenie stosowanie w nim skryptów, ułatwia utrzymanie projektu. Dzięki temu pracownicy nie muszą analizować kodów napisanych przez swoich współpracowników. 

Serie paneli, w których można stosować “obiekt warunkowy”: 

Obiekt dostępny w wersjach EasyBuilder Pro V6.06.02 i nowszych.