Jak skonfigurować moduł wagowy?

Opublikowano

8 lutego 2023

FBs-1LC lub FBs-2LC.W przypadku tych modułów, dla odczytania wartości z czujnika tensometrycznego, nie trzeba stosować żadnej funkcji języka drabinkowego. Należy wprowadzić tylko konfiguracje oraz wykonać procedurę kalibracji.

Zagadnienie opisane jest w załączonym podręczniku użytkownika, do pobrania na dole strony.Niżej w skrócie opisane zostały kroki postępowania:–  wejście w drzewku projektu do konfiguracji We/Wy, zakładki konfiguracji modułów LC:

W niej należy:

– wprowadzić adresy początkowe tabel konfiguracji, odczytu/kontroli, rejestrów roboczych. Są to tabele, zatem zajmują po kilka kolejnych rejestrów

– oraz, korzystając z list wyboru, skonfigurować czułość, częstotliwość odczytów oraz liczbę uśrednień pomiaru (przykład z przesłanego podręcznika użytkownika)

 

– następnie należy wykonać kalibracje, która wykorzystuje niżej wskazane rejestry tabeli odczytu/kontroli (te rejestry, które wskazano w powyższym oknie):

Kalibracja polega na tym, że:

krok 1: do R+2 (czyli trzeciego z kolei adresu tabeli odczytu/kontroli) należy wprowadzić znaną nam masę wzorcową (np. mamy pod ręką przedmiot, który wiemy, że waży 20 kg). Do R+2 wprowadzamy np 2000 co oznaczać będzie 2000 x 0,01 kg, czyli jednostką pomiaru będzie 0,01kg [chodzi o to, że R+2 nie może mieć wartości zmiennoprzecinkowej, zatem dokładność pomiaru należy zapewnić sobie  przez “nadmiarową liczbę zer”]

krok 2: nie obciążamy w ogóle wagi (kalibrujemy wartość 0)

krok 3: wprowadzamy wartość 1 do R+3 -> ustawi to bit nr 0 w rejestrze, co wymusi kalibracje zera

krok 4: wprowadzamy na powrót wartość 0 do R+3

krok 5: kładziemy na tą znaną nam wagę wzorcową (np. przykładowe 20kg)

krok 6: wprowadzamy wartość 2 do R+3 -> ustawi to bit nr 1 w rejestrze, co wymusi kalibracje drugiego z punktów kalibracji (tej wzorcowej masy)

krok 7: wprowadzamy na powrót wartość 0 do R+3

W efekcie oczekujemy, że w R+0 pojawiać będzie się położona na tensometrze waga (oczywiście na początku miałoby to być przykładowe 2000, czyli waga wzorcowa wprowadzona do R+2). Gdyby to było niejasne: w R+0 znajdzie się odczyt, wyrażony w jednostce inżynierskiej. Do wprowadzania tych wartości możemy wykorzystać karty monitoringu (karty stanu) programu WinProladder (po prostu wpisywać wartości do rejestrów “z ręki”). Lub można wprowadzić możliwość kontroli tych rejestrów w projekcie panela operatorskiego (jeżeli w ogóle on tam będzie stosowany). Odpisane działanie aplikacji, będzie wykorzystywało funkcje porównywania wartości (komparatory), odpowiednio sprawdzające relacje w stosunku do wartości odczytu masy (R+0), np. dla pierwszego z wymienionych przypadków i zakładając, że jednostką masy jest 0,01kg:

Podręcznik do pobrania.