Estun – Wykorzystanie trybu sterowania z wewnętrznego pozycjoner (Pn005.1=C)

Opublikowano

8 stycznia 2020

Gdy skonfigurowano serwo-napęd Estun w tryb pracy, jako sterowanie z wewnętrznego pozycjonera (Pn005.1=C), za sposób sterowania wykonywaniem wewnętrznych kroków odpowiadają ustawienia podparametrów parametru Pn681. Ich opcje zostały przytoczone poniżej:

Pn681.0 Tryb uruchamiania, sygnału startu i poszukiwania bazy

[0] Cykliczne uruchomienie, P-CL jako sygnał startu, N-CL jako sygnał poszukiwania bazy
[1] Pojedyncze uruchomienie, P-CL jako sygnał startu, N-CL jako sygnał poszukiwania bazy

Pn681.1 Tryb zmiany kroków

[0] Zmiana kroków przez opóźnienie czasowe, niepotrzebny sygnał startu, po załączeniu serwo-napędu rozpocznij z opóźnieniem czasowym.
[1] P-CON zmienia kroki , niepotrzebny sygnał startu, po załączeniu serwo-napędu P-CON stanowi sygnał startu; ale gdy wejście P-CON przejdzie w stan OFF, cykl nie zostaje zatrzymany.
[2] Zmiana kroków przez opóźnienie czasowe, wymagany sygnał startu, brak sygnału startu zatrzymuje cykl natychmiast, po ponownym podaniu sygnału startu rozpocznij cykl od pierwszego kroku.
[3] PCON zmienia kroki, wymagany sygnał startu, brak sygnału startu zatrzymuje cykl natychmiast, po ponownym podaniu sygnału startu rozpocznij cykl od pierwszego kroku.

Pn681.2 Działanie sygnału wywołania kroków

[0] przez poziom wysoki
[1] przez stan narastający

Poniższa tabela ma na celu scharakteryzowanie sposobu sterowania wykonywaniem wewnętrznych kroków, dla różnych kombinacji ustawień parametru Pn681: