EasyBuilderPro – jak zmienić model panelu HMI w projekcie

Opublikowano

18 marca 2024

Aby zmienić model panelu w oprogramowaniu dla paneli operatorskich Weintek, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami: (modelu nie można zmienić na model serii nie-cMT, gdy projekt stworzony jest dla paneli serii cMT).

  • Otwórz oprogramowanie HMI: Uruchom oprogramowanie ,,EasyBulider Pro” używane do tworzenia interfejsów HMI dla paneli Weintek.
Oprogramowanie Easy Builder
  • Otwórz projekt: Załaduj istniejący projekt lub utwórz nowy projekt, w zależności od Twoich potrzeb.
Program Easy Builder projekt
  • Wybierz nowy model panelu: Po wybraniu opcji zmiany modelu panelu, zostaniesz poproszony o wybór nowego modelu panelu Weintek. Wybierz odpowiedni model z listy dostępnych modeli.
Easy Builder - zmiana modelu
  • Wybierz nowy model panelu: Po wybraniu opcji zmiany modelu panelu, zostaniesz poproszony o wybór nowego modelu panelu Weintek. Wybierz odpowiedni model z listy dostępnych modeli.
Ustawienia systemowe projektu
  • Dostosuj projekt: Po zmianie modelu panelu może być konieczne dostosowanie projektu do nowych wymiarów, rozdzielczości ekranu lub innych właściwości specyficznych dla nowego modelu panelu. Upewnij się, że projekt jest odpowiednio dostosowany do nowego modelu, aby zapewnić jego poprawne działanie.
Zmiana rozmiaru okien-obiektów
  • Zapisz projekt: Po zakończeniu zmiany modelu panelu i dostosowaniu projektu, nie zapomnij zapisać zmian.
  • Przekaż projekt do panelu: Po zapisaniu projektu, przekaż go do panelu operatorskiego Weintek za pomocą odpowiedniego narzędzia lub protokołu komunikacyjnego obsługiwanego przez oprogramowanie.
  • Przetestuj projekt na panelu: Po przekazaniu projektu do panelu operatorskiego Weintek, przetestuj go, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają poprawnie i interfejs działa zgodnie z oczekiwaniami.

Tą metodą obiekty zostaną przeskalowane. Tym, czego ,,EasyBuilder” nie potrafi przeskalować, to rozdzielczość zastosowanych w bibliotekach obrazów. Zasadniczo w tym przypadku nie będzie to najpewniej duży problem, gdyż konwersja jest z panelu o wyższej do niższej rozdzielczości. Jednocześnie podczas kompilacji może pojawić się wiele ostrzeżeń o niedopasowaniu rozmiaru obrazu, do rozmiaru obiektu. Jednak są to tylko ostrzeżenia i można je zignorować. Jeśli po wgraniu projektu na panel okaże się, że działa on nadmiernie wolno, można ponownie rozważyć kwestię rozdzielczości obrazów z biblioteki (być może trzeba będzie je skalować w programie do obróbki grafiki).