Zdalny monitoring danych w WeinCloud

Opublikowano

13 października 2022

Szybki i łatwy dostęp do czytelnych danych jest niezbędny w monitorowaniu procesu produkcji. Jest to trudne, gdy w branży wymagana jest mobilność, natomiast ośrodki produkcyjne znajdują się w różnych lokalizacjach. 

Firma Weintek odpowiedziała na te potrzeby, tworząc platformę Weintek Cloud Service (WeinCloud). WeinCloud pozwala na zdalny monitoring danych produkcyjnych pochodzących z wielu paneli w przejrzysty sposób w przeglądarce internetowej. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, masz stały dostęp do aktualnych danych produkcyjnych.

Spis treści

Zdalny monitoring danych przed wprowadzeniem WeinCloud

Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś, np. z zarządu, chciałby spojrzeć na aktualne parametry produkcji przedsiębiorstwa celem określenia ich wydajności, ale nie znajduje się w tym momencie w żadnym z tych przedsiębiorstw. Dotychczas istniały zasadniczo trzy rozwiązania tego problemu.

Łączenie z panelem operatorskim przez publiczny adres IP

W sytuacji, gdy w zakładzie produkcyjnym znajduje się publiczny adres IP, osoba chcąca uzyskać dostęp do danych gromadzonych w panelu operatorskim musi wprowadzić ten adres IP na swoim urządzeniu i połączyć się z siecią LAN. Jednak na sieci lokalnej tego zakładu pracy znajduje się zapora sieciowa (firewall), która uniemożliwia połączenie się z panelem z zewnątrz. Wobec tego konieczne jest otworzenie portów w zaporze, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa chronionych przez nią danych. Poza tym, mimo że używając różnych portów można połączyć się z kilkoma panelami równocześnie, to ten sposób nie pozwala na wyświetlanie danych z tych kilku paneli na jednym ekranie.

Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi​

Firma Weintek proponowała dotychczas alternatywne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa, polegające na aktywowaniu panelu operatorskiego w wirtualnej sieci prywatnej (Weintek oferuje łączenie się z siecią EasyAccess 2.0). Po nawiązaniu połączenia z siecią prywatną można bezpiecznie połączyć się z panelem np. za pomocą aplikacji cMT Viewer. Aplikacja umożliwia wyświetlenie projektu i wizualizację danych produkcyjnych, które możemy monitorować, parametryzować i kontrolować. Ten sposób również nie pozwala na wyświetlanie danych z kilku paneli na jednym ekranie, mimo że istnieje możliwość połączenia się z zewnątrz z wieloma panelami z tej samej sieci LAN.

zdalne łączenie z panelem operatorskim

Panele publikują swoje dane do serwera

W Internecie musi być postawiony serwer, który albo jest utrzymywany i administrowany przez firmę, albo jego utrzymywanie jest zlecane na zewnątrz. Panele łączą się z serwerem, publikując dane do brokera MQTT lub do bazy danych MySQL prezentowanych w formie wierszy w tabelach. Następnie należy połączyć się z serwerem, aby uzyskać dostęp do danych z wielu paneli jednocześnie, co nie było możliwe we wcześniejszych rozwiązaniach. Dane są jednak prezentowane w skomplikowanej i nieczytelnej formie wymagającej analizy i uporządkowania. Aby to poprawić, konieczne byłoby stworzenie aplikacji lub strony internetowej, która prezentowałaby dane w przejrzysty sposób, co wymaga kolejnej inwestycji w postaci zatrudnienia programisty. Jednak ta metoda obarcza nas kolejnymi czynnikami wymagającymi nadzoru i zarządzania.

zdalny monitoring danych przez platformę WeinCloud

WeinCloud – jedna platforma udostępniająca dane z wielu paneli

Wcześniejsze rozwiązania borykały się z problemami bezpieczeństwa, ograniczały się do podglądu danych z jednego panelu, wymagały dodatkowych środków lub brakowało im czytelnej prezentacji danych. Firma Weintek proponuje zatem skorzystanie z usługi Dashboard, wchodzącej w skład platformy Weintek Cloud Service (WeinCloud). Platforma umożliwia wgląd do zintegrowanych danych produkcyjnych z paneli operatorskich znajdujących się w różnych lokalizacjach w prostszy i tańszy sposób niż w poprzednich rozwiązaniach.

Czym jest WeinCloud?

WeinCloud to właściwie zbiór “usług chmurowych” pozwalających na zdalny monitoring danych i procesów produkcyjnych w przeglądarce stron internetowych. W skład tej platformy wchodzi usługa zdalnego dostępu firmy Weintek – EasyAccess 2.0 i osadzonego w chmurze pulpitu (Dashboard) odpowiadającego za wizualizację aktualnych i historycznych danych bez możliwości edytowania parametrów.

zdalny monitoring danych w platformie WeinCloud

EasyAccess 2.0

EasyAccess 2.0 – to usługa VPN (wirtualna sieć prywatna opracowana przez Weintek) zapewniająca zdalny dostęp do paneli w bezpieczny sposób. Ukrywa tożsamość online użytkownika, zapewniając mu anonimowość i szyfrując połączenie między urządzeniami. Umożliwia również łączenie się z urządzeniami nie mającymi publicznego adresu IP. Usługa ta była także wykorzystywana we wcześniej zaprezentowanych rozwiązaniach.

zdalny pulpit Dashboard

Dashboard

Dashboard (pulpit) – to rodzaj raportu obrazującego zdalnie w formie wizualnej najważniejsze dane obiektowe i wskaźniki w uporządkowany i przejrzysty sposób. Przy wykorzystaniu WeinCloud dane z różnych paneli operatorskich mogą być wyświetlane na jednym pulpicie.

Schemat – od przesyłania do wizualizacji danych

Proces łączenia i przesyłania danych zaczyna się od panelu operatorskiego HMI serii cMT X, który publikuje dane w serwisie WeinCloud. Eliminuje to tym samym konieczność dbania o hosting serwera lub szyfrowanie połączenia. Co istotne, platforma WeinCloud jest dostępna jedynie dla urządzeń firmy Weintek z serii cMT X.

zdalny monitoring danych WeinCloud

Następnie w ręce administratora przekazywana jest możliwość stworzenia prezentacji graficznej danych (dashboard) przy pomocy narzędzi dostępnych na stronie WeinCloud. Intuicyjny interfejs użytkownika edytora działa na zasadzie “przeciągnij i upuść” jeden z gotowych różnorodnych widżetów w postaci m.in. słupków, wykresów i liczb. W ten prosty sposób administrator domeny decyduje o tym, które dane będą wyświetlane oraz w jakiej formie będą wyświetlane, nie wymagając od administratora specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. Na koniec pozostaje tylko powiązać stworzoną wizualizację z adresami z tagami aplikacji chmurowej.

Publikacja danych w pulpicie

Możliwości użytkownika

Jako administrator domeny lub superużytkownik możesz podejmować decyzję, kto z użytkowników będzie mieć wgląd w pulpit. Dane produkcyjne i wskaźniki wykorzystania są dostępne bez ograniczeń dystansowych. Dashboard umożliwia również wyświetlanie zsynchronizowanych danych z wielu paneli w jednej zakładce strony internetowej. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się użytkownik, może on w każdej chwili monitorować sytuację na linii produkcyjnej.

Końcowym efektem WeinCloud jest poprawienie efektywności produkcji poprzez wygodny i elastyczny monitoring. Podgląd do historii danych produkcyjnych i wskaźników wykorzystania z całego roku ułatwia zlokalizowanie czynników wymagających interwencji w celu poprawy produktywności przedsiębiorstwa. WeinCloud pozwala łączyć mobilność z byciem na bieżąco z procesami zachodzącymi na wszystkich liniach produkcyjnych jednocześnie.

Funkcje i specyfikacje WeinCloud

  • Zdalny monitoring danych z różnych lokalizacji przez platformę WeinCloud
  • Proste projektowanie prezentacji graficznej danych produkcyjnych
  • Przyjazny interfejs użytkownika
  • Zintegrowane dane wyświetlane w jednej zakładce
  • Z pojedynczego panelu można publikować do chmury do 500 tagów (wartości)
  • Odświeżanie danych można ustawić w zakresie między 5 a 60 sekundami
  • Możliwość logowania na panel do 100 tagów historycznych
  • Historyczne tagi przechowywane przez 365 dni
  • Możliwość stworzenia do 10 stron wizualizacji
  • Nie jest konieczne dokupienie dodatkowej licencji na EasyAccess 2.0

Jak skorzystać z WeinCloud?

  • Dostęp do WeinCloud możliwy jedynie przez panele operatorskie serii cMT X
  • Możliwe jest skorzystanie z 3-miesięcznego darmowego okresu próbnego
  • Zalogowanie do chmury na stronie WeinCloud
  • Definiowanie w pulpicie, które wartości ma przesyłać panel
  • Projektowanie wizualizacji danych
  • Instalacja EasyBuilder Pro – dodanie projektu panelu
  • Nawiązanie połączenia pulpitu z WeinCloud przez EasyBuilder 
  • Synchronizacja tagów (wartości)
  • Zachęcamy do obejrzenia Webinaru o technicznych zawiłościach WeinCloud

Spodobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go w mediach społecznościowych!

Facebook
LinkedIn

Artykuł dostępny jest również w miesięczniku
“Napędy i sterowanie”