Simultus 3.0 – udoskonalony symulator

Opublikowano

28 października 2022

Wprowadzenie przez MultiProjekt oprogramowania narzędziowego Simultus miało na celu umożliwienie użytkownikowi dokonania symulacji dowolnego urządzenia, a także podłączenie go do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC czy też panelu HMI. Pozwala to na symulowanie urządzenia jako całości złożonej z konstrukcji mechanicznej oraz programu sterującego. Oprogramowanie Simultus służy również do prototypowania i testowania układów, co pozwala użytkownikowi uniknąć błędów na etapie produkcji. 

Firma MultiProjekt podjęła się dalszego udoskonalania Simultusa, wprowadzając kilka nowych rozwiązań w wersji Simultusa 3.0.

Symulator robota 6-osiowego​

Pierwszą z istotnych zmian jest dołączenie do oferty Simultusa symulatora robota 6-osiowego. Roboty 6-osiowe to jedne z najpopularniejszych robotów wykorzystywanych w przemyśle. Tak więc za sprawą symulacji robota 6-osiowego można zredukować dodatkowe koszty związane z ryzykiem popełnienia błędu na etapie testowania i projektowania robota. Symulator ten posiada okno panelu operatorskiego TP2, a także okno widoku 3D robota i jego otoczenia. Dzięki temu możliwe jest wstawienie własnego modelu dowolnego urządzenia. W symulatorze dostępne jest również okno programowania symulacji pracy.

Sumulacja robota sześcioosiowego
Sumulacja robota sześcioosiowego

Symulator Teach Pendant​

Drugą zmianą jest wprowadzenie wirtualnego symulatora Teach Pendant. Teach Pendant spełnia rolę panelu operatorskiego, służącego do ustawiania parametrów i programowania ruchów robota. Symulator pozwala również na testowanie urządzeń współpracujących z robotem i symulacje ruchu swobodnie poruszających się brył.

obsługa Teach Pendant
Obsługa Teach Pendant

Eksport/import modeli 3D do plików

Najważniejszą zmianą w Simultusie jest możliwość eksportu wybranych elementów lub modeli 3D projektu do pliku fpf3d, który następnie można swobodnie zaimportować do nowego projektu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik, chcąc wykorzystać część zastosowanych metod z jednego projektu, nie potrzebuje ponownie projektować jego poszczególnych elementów do drugiego projektu. Zwiększa to wygodę oraz skraca czas pracy użytkownika.

blank
Import projektów do pliku

Ulepszenia programu Simultus wprowadzone w wersji 3.0 zwiększają przejrzystość i funkcjonalność obsługi symulatora. Podobnie jak w poprzednich wersjach Simultus 3.0 jest dostępny zarówno dla instytucji edukacyjnych, jak i dla firm przemysłowych.