Kongres Wag-Tech Automotive w Ustroniu

Opublikowano

19 września 2022

W dniach 8–9.09.2022 mieliśmy przyjemność wziąć udział w Kongresie Automotive organizowanym przez wydawnictwo Wag-Tech w Ustroniu. Podczas Kongresu zaprezentowaliśmy na stoisku dwa systemy mające usprawnić proces monitorowania i diagnozy produkcji w przemyśle motoryzacyjnym: Omnimes (MES) oraz WeinCloud.

Manager projektu Omnimes, Michał Cichoń, wygłosił wykład dotyczący monitorowania danych produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań MES. Podczas prelekcji Michał omówił sposób, w jaki pozyskiwane są dane produkcyjne oraz zaprezentował, jak Omnimes gromadzi i przetwarza pozyskane dane, które są przekazywane użytkownikowi, umożliwiając ich analizę. 

Ogólnie rzecz biorąc, Omnimes to system produkcyjny, za pomocą którego użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania, monitorowania, synchronizowania i analizowania na bieżąco procesów i danych.

Drugim z prezentowanych przez nas systemów był Weintek Cloud Service (WeinCloud). WeinCloud to platforma pozwalająca na zdalny monitoring danych produkcyjnych pochodzących z wielu paneli w przejrzysty sposób w przeglądarce internetowej. Dzięki tej platformie użytkownik otrzymuje szybki wgląd do procesu produkcyjnego niezależnie od odległości, jaka dzieli go od monitorowanego panelu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność. Będzie nam niezmiernie miło zobaczyć Was ponownie!