Oprogramowanie Motion Perfect v4.4

Opublikowano

25 maja 2020

Wiele firm boryka się z problem sterowania wieloma osiami, a zaawansowane aplikacje bardzo często wymagają innowacyjnego sprzętu. Przedstawiamy zatem nowatorskie rozwiązanie, pozwalające na elastyczną kontrolę aplikacji wieloosiowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładu pracy programistycznej. Mowa tutaj o oprogramowaniu Motion Perfect.

Trio Motion Perfect – poznajmy się

Dzięki zaimplementowanemu symulatorowi kontrolera ruchu, Motion Perfect umożliwia tworzenie oraz testowanie stworzonego programu bez udziału sprzętu. Symulator, pod względem komunikacji z nim, wykonywania logiki programowej oraz przeliczania trajektorii ruchów, zachowuje się jak fizyczny kontroler ruchu – kontroler, którego wszystkie osie są osiami wirtualnymi.

Motion Perfect zawiera pliki pomocy, wspomagające użytkownika w zakresie obsługi programu narzędziowego oraz stosowanego w kontrolerach języka programowania TrioBASIC. Przyjęto tu często stosowane podejście, w myśl którego nie istnieje pełniejszy podręcznik języka programowania, niż plik pomocy, na bieżąco dostępny podczas tworzenia oprogramowania. Dzięki temu programista posiada wgląd do opisu wszystkich zaimplementowanych w języku funkcji. Możliwość wyszukiwania słów kluczowych w pliku pomocy daje szybki dostęp do potrzebnych informacji. Opisy funkcji, prócz formalnego przedstawienia ich działania i składni, często poparte są przykładami ich implementacji, w odniesieniu do powszechnie spotykanych zagadnień kontroli ruchu. Korzystając z tego zasobu niemal gotowych implementacji, osoba pisząca program może znacząco skrócić czas swojej pracy nad projektem.

Niezbędne pliki instalacyjne, bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji, mogą Państwo otrzymać od naszych doradców techniczno-handlowych.

Główne cechy programu Motion Perfect

Tryb wyświetlania 3D w oscyloskopie – pomagający w wizualizacji ścieżek XYZ.

Narzędzie do wizualizacji modeli 3D maszyn – możliwość symulacji działania programu, wraz z wizualizacją modelu 3D urządzenia stworzonego w zewnętrznym oprogramowaniu.

Intuicyjne tryby połączenia – Motion Perfect może łączyć się z kontrolerami ruchu serii MC4 lub wyższej w trzech trybach: bezpośrednim (Direct), narzędziowym (Tool) i synchronicznym (Synchronous), co umożliwia połączenie na poziomie, który jest odpowiedni dla potrzebnych operacji.

Obsługa EtherCAT – możliwość przeglądania i kontroli stanu sieci, statusu poszczególnych napędów, odczytywania i ustawiania obiektów CoE w kontrolowanych napędach.

Obsługa napędów Panasonic RTEX – interfejs użytkownika obsługuje dużą liczbę napędów z większą responsywnością i nowym procesem generowania plików STARTUP, w celu poprawy użyteczności.
Widok drzewka kontrolera ruchu oraz projektu – wszystkie informacje o kontrolerze i projekcie są w jednym miejscu, dzięki przyjaznemu oraz intuicyjnemu dedykowanemu okienku.

Dokowanie okien – daje użytkownikowi możliwość jeszcze większej elastyczności w konfiguracji graficznego interfejsu Motion Perfect.

Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs programu Motion Perfect

Edytor programu – edytor TrioBASIC występuje w układzie z zakładkami dla poszczególnych otwartych programów i zawiera ulepszoną obsługę punktów przerwań, zawijanie części programu, automatyczne komentowanie i sprawdzanie zakresu.

Wsparcie dla IEC 61131-3 – edytor może zostać użyty do tworzenia oraz edycji programów w językach opisanych w normie IEC 61131-3, czyli: schemat drabinkowy (LD), schemat bloków funkcyjnych (FBD), sekwencyjna karta funkcji (SFC), tekst strukturalny (ST), lista instrukcji (IL).

Ulepszone wyświetlanie parametrów osi – możliwość wyboru, które grupy parametrów mają być wyświetlane oraz które parametry mają być wyświetlane w stale aktualizowanym oknie.

Projekt demonstracyjny, który powstał na podstawie gotowego szablonu (w chwili debugowania)

Projekt demonstracyjny, który powstał na podstawie gotowego szablonu (w chwili debugowania)

Deklaracja zmiennych i przypisanie do komórek pamięci; symulacja I/O

Deklaracja zmiennych i przypisanie do komórek pamięci; symulacja I/O

Ulepszone przeglądarki danych – przeglądarki VR i TABELI można ustawić tak, aby wyświetlały nieciągłe zakresy danych, a włączenie automatycznej aktualizacji zapewni wyświetlanie wartości na żywo.

Synchronizacja RTC – możliwość wyświetlania zawartości zegara czasu rzeczywistego sterownika ruchu (jeśli jest zainstalowany) oraz jego synchronizacji z zegarem komputera, za pomocą jednego przycisku.

Nowe okna dialogowe – podczas łączenia z kontrolerem ruchu pokazuje się nam zupełnie nowy zestaw okien, który poprowadzi nas przez proces synchronizacji projektu sterownika z kopią na komputerze.

Obsługa wielu kontrolerów – widoczność dowolnej liczby kontrolerów, powiązanych z jedną instancją programu Motion Perfect.

Oscyloskop – zwiększone zakresy i listy parametrów umożliwiają przechwytywanie większej liczby danych do analizy. Tryb wyświetlania X/Y pozwala na weryfikację ruchów interpolowanych w przestrzeni 2D. Istnieje też możliwość wyświetlania na oscyloskopie punktów z tabeli w celu sprawdzenia profili CAM.

Motion Perfect – wersja 4.4

Najnowsza wersja programu Motion Perfect – ta z numerem 4.4 – poprawia komfort programowania dla kontrolerów ruchu serii MC4 oraz wyższych. Zawiera ulepszenia, dzięki którym konfiguracja, diagnostyka, uruchomienie i korzystanie z kontrolerów ruchu Trio Motion stanie się jeszcze prostsze. Zapewnia łatwy do zrozumienia interfejs, oparty na systemie Windows, służący do szybkiego tworzenia aplikacji, konfiguracji kontrolera, monitorowaniu jego funkcji oraz parametrów ruchu.

Nowe narzędzie do wizualizacji 3D pozwala na symulację ruchu, stworzonego w zewnętrznym oprogramowaniu modelu 3D maszyny, który może zostać zsynchronizowany z programem kontrolera.

Nowości w wersji 4.4:

 • Wsparcie dla pakietów programów – pakiety mogą być przygotowane poza projektem i dołączone do niego w razie potrzeby. W skład pakietów wchodzą zaawansowane operacje, które mogą być przydatne w wielu aplikacjach. Mogą również zostać zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem, w celu ochrony własności intelektualnej.

 • Szablony projektów – standardowe szablony będą aktualizowane online.

 • Programy robotów oraz projekty robotyczne użytkowników.

 • Edytor definicji robotów.

 • Zaktualizowany pakiet i szablony TPS.

 • Grupowanie programów.

 • Nowe tryby XYZD i XYZUVW dla oscyloskopu.

Pozostałe, równie przydatne funkcje programu:

 • wczytywanie i zapis programów w postaci jednego projektu

 • równoczesne przechowywanie projektu w sterowniku ruchu i na dysku komputera PC

 • automatyczna weryfikacja zgodności plików na kontrolerze z projektem na PC, wraz z możliwością ich synchronizacji

 • automatyczne wczytywanie i zapis zmiennych sterownika

 • generowanie plików rozruchowych kontrolera

 • wsparcie języków programowania wg normy IEC 61131-3 – FB, LD, SFC, ST

 • nadzór nad wieloma kontrolerami ruchu jednocześnie

 • rozbudowane możliwości debugowania kodu programu

 • jednoczesna prezentacja statusów wszystkich wejść / wyjść

 • automatyczna konfiguracja dostępnych wejść / wyjść

 • możliwość nadania w projekcie opisów dla wejść / wyjść dyskretnych lub analogowych

 • edycja za pomocą opcji „Wytnij”, „Kopiuj”, „Wklej” – program umożliwia szybkie przenoszenie linii programu

 • funkcja „Znajdź i zastąp”

 • podgląd i edycja w trakcie wykonywania programu

 • edycja offline – funkcja działająca dzięki zaawansowanemu symulatorowi MC400

 • automatyczne podpowiedzi i pomoc linii poleceń, uzupełnianie słów oraz sugestia parametrów, formatowanie

 • stworzony wykres może zostać zapisany w postaci tabeli krzywki CAM lub parametrów FLEXLINK – wystarczy wpisać wymiary i przesunięcia, następnie kształt krzywki zostanie przedstawiony w postaci wykresu pozycji, prędkości i przyspieszenia

 • tabele krzywek można definiować i generować w prosty sposób za pomocą interaktywnego narzędzia graficznego

 • możliwość wprowadzania stworzonych krzywek do funkcji CAM oraz CAMBOX

 • korzystanie z bibliotek programowych, zwierających często używane kształty krzywek

Zapraszamy na szkolenia!

Więcej informacji o produktach i oprogramowaniu oraz dodatkową pomoc mogą Państwo uzyskać u specjalistów firmy Multiprojekt – osób z ogromnym zapleczem praktycznego doświadczenia w programowaniu w Motion Perfect. Firma organizuje również szkolenia zamknięte z tego zakresu – jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem takiego w Państwa firmie, prosimy o kontakt z Sekretariatem firmy Multiprojekt:
szkolenia@multiprojekt.pl / tel.: +48 517 773 570.

Autor: Patryk Mocak, doradca techniczno-handlowy

Zapisz się na newsletteraby otrzymywać więcej wartościowej treści z branży automatyki.