Kurs programowania paneli Weintek – cz. VII Alarmy

Opublikowano

6 lipca 2020

W tej części kursu omówimy sposób definicji, wyświetlania alarmów oraz pokażemy jak zdefiniować alarm w panelu HMI. Funkcja ta służy do logowania i wyświetlania anormalnych sytuacji na maszynie. Jedna to, co odbiega od normy i jest stanem alarmowych jest dla każdego urządzenia indywidualną kwestią i musimy określić to w oprogramowaniu EasyBuilderPro od Weintek. Do dyspozycji mamy możliwość zdefiniowania alarmów od:

 • bitów
 • rejestrów

 Definiowanie alarmów

 Aby zdefiniować alarm wybieramy z górnego menu zakładkę Dane/historia i z sekcji Alarmy wybieramy Logowanie Zdarzeń (Alarmów):

logowanie alarmów w panelu HMI

Określamy w tym oknie:

 • Załącz podświetlenie, gdy wystąpi alarm – opcja ta, gdy jest w wybrana, w momencie wystąpienia alarmu włącza podświetlenie, gdy jest ono wyłączone
 • Zapisuje do pamięci panelu – określamy, gdzie nasze historyczne alarmy mają zostać zapisane
 • Limit ochronny pamięci – określamy przez jaki czas nasze historyczne alarmy mają być przechowywane

Klikamy Nowe, aby utworzyć nowy alarm:

logowanie alarmów w panelach HMI

Definicję alarmu musi rozpocząć od określenia:

 • Zapisuj do historii – określamy czy nasz alarm ma pozostawać w historii, czy nie
 • Bit/Rejestr – określamy od jakiego typu zmiennej będzie uzależniony nasz alarm
 • Notyfikacja – w momencie wystąpienia alarmu możemy wysterować dodatkowy bit, który może sterować np. oknem bezpośrednim opisanym w jednej z poprzednich części kursu
 • Warunek wystąpienia zdarzenia – określamy w przypadku rejestry poziom i warunek, dla którego występuje alarm, a w przypadku bitu jego stan

Po zdefiniowaniu warunku naszego alarmy przechodzimy do zakładki Wiadomość:

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

Określamy w sekcji Treść wiadomości komunikat naszego alarmu i klikamy OK. W analogiczny sposób możemy zdefiniować kolejne alarmy. Teraz przechodzimy do możliwości ich wyświetlenia na ekranie. Służą do tego 3 obiekty znajdujące się górnym meny w zakładce Dane/historia w sekcji Alarmów:

 • Pasek Alarmów
 • Lista Alarmów
 • Lista Zdarzeń

Pasek Alarmów

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

W zakładce Alarmy ustawiamy prędkość z jaką ma przesuwać się komunikat na ekranie. Następnie przechodzimy do zakładki Sortowanie:

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

W sekcji Kolejności i znaki wybieramy informacje do wyświetlenia i ich kolejność. Po zdefiniowaniu obiektu naciskamy OK.

Lista Alarmów

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

Kolejnym obiektem do wyświetlanie alarmów jest Lista Alarmów. W zakładce Ogólne mamy do wyboru dwie opcje:

 • Adres potwierdzenia – jest to specjalny adres, do którego w momencie potwierdzenia alarmy poprzez kliknięcie na niego zostanie wprowadzona wartość zdefiniowania przy tworzeniu alarmy w zakładce wiadomość (domyślnie 11), określona jako Wartość potwierdzenia
 • Adres kontroli przewijania – wprowadzamy do tego rejestru numer alarmu, do którego chcemy, aby obiekt przesunął wyświetlanie

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

W zakładce Sortowanie mamy analogiczne pola jak w obiekcie Pasek alarmów, przy czym jest możliwość wyświetlenia większej ilości informacji. Po zdefiniowaniu klikamy OK.

Jak zdefiniować alarm w panelu HMI – przykład

W części praktycznej zdefiniujemy dwa alarmy, jeden od zmiennej dyskretnej LB0, gdy będzie w stanie wysokim, drugi od rejestru RW0, gdy jego wartość przekroczy 10. Do symulowania alarmów posłużą nam obiekty: przełącznik i numeryczny. Następnie wyświetlimy alarmy na wszystkich powyższych obiektach:

jak zdefiniować alarm w panelu HMI

Zapraszam do VIII części kursu: Receptury

Autor: Jarosław Pawełek

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Przygodę z automatyką rozpoczynał w firmie od stanowiska praktykanta. Przechodząc kolejno na stanowisko Doradcy ds. technicznych oraz obecnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Technicznego stara się zapewniać najlepsze wsparcie merytoryczne dla naszych klientów. Prywatnie miłośnik fotografii.