Kurs programowania paneli Weintek cz. VI – Próbkowanie danych

Opublikowano

6 lipca 2020

W tej części kursu zajmiemy się możliwością zapisywania danych procesowych. Panele HMI od Weintek pozwalają na zapisywanie danych z różnym interwałem czasowym, lub od zdarzeń. W poniższym przykładzie przestawimy sposób zapisywania danych z zmiennych LW0 i LW1. Aby dodać taką funkcję w panelu należy z górnego menu w zakładce Dane/Historia z sekcji Logowanie danych wybrać Próbkowanie Danych:

próbkowanie danych

Klikamy Nowy, aby zdefiniować nowe próbkowanie danych:

próbkowanie danych

Określamy:

 • Tryb próbkowania jako Okresowo z interwałem czasu (Okres pobierania próbek) ustawionym jako 0,1 sekundy
 • Adres odczytu ustawiamy jako wcześniej wspomniane LW0
 • Maksymalna liczba próbek (w trybie rzeczywistym) ustawiamy jako 6000 (próbkowanie z okresem 0,1 sekundy, da nam to czas 10 minut)
 • Auto stop – zaznaczamy tę opcję, po 10 minutach, rysowanie wykresu zatrzyma się, w przeciwnym wypadku najstarsza próbka zostałaby nadpisana (w trybie rzeczywistym)
 • Format danych– po naciśnięciu przycisku otworzy się okno dialogowe, które jest opisane poniżej
 • Adres czyszczenia próbek trybu rzeczywistego – wybieramy bit sterujący, którego wywołanie będzie czyściło nasz wykres.
 • Adres wstrzymania próbkowania – wybieramy bit sterujący, którego wywołanie zatrzyma rysowanie wykresu
 • Pliki historyczne – określamy, czy próbkowane dane mają być zapisywane i w jakiej lokalizacji, w przykładzie wybieramy opcję zapisu do pamięci panelu
 • Limit ochrony pamięci – określa przez jaki czas próbkowane dane będą przechowywane w pamięci

W zakładce Format danych klikamy Nowy:

format danych w panelu HMI

Otwiera nam się kolejne okno dialogowe:

format danych w panelu HMI

Definiując kolejne formaty zmiennych określamy kolejne zmienne do próbkowania począwszy od LW0. Komentarz będzie używany na wykresie do opisania osi, w Adresie odczytu definiujemy Typ danych, który musi być taki sam jak zmiennej próbkowanej. Po zdefiniowany naszych danych otrzymujemy:

format danych w panelu HMI

Próbkowanie naszych danych zostało zdefiniowane. Zamykamy teraz nasze okna dialogowe i przejdziemy do obiektu, który może wyświetlić jego rezultaty. Z zakładki w górnym menu Dane/Historia z sekcji Logowanie danych wybieramy Wykres trendu:

próbkowanie danych

W zakładce Ogólne definiujemy następujące rzeczy:

 • Indeks obiektu próbkowania danych – wybieramy, do którego wcześniej zdefiniowanego próbkowania danych nasz obiekt ma się odwoływać
 • Typ trendu – określamy, czy wykres ma wyświetlać dane z plików historycznych (wykres odświeża się wolnej, ale zachowuje informacje po wyłączeniu panelu), czy wyrysowywać w czasie rzeczywistym (wykres odświeża się szybciej, ale nie zachowuje danych po ponownym uruchomieniu panelu)
 • Dystans pomiędzy próbkami danych – opcja Piksele służy do określania odległości między dwoma próbkami danych, zaś Czas opcja służy do określenia przedziału czasu, jaki będzie wyświetlany w jednym momencie w obiekcie wykres trendu

Przechodzimy do zakładki Trend:

próbkowanie danych

W sekcji Siatka zaznaczamy opcję Załącz. Nasza siatka będzie dzielić wykres na 20 sekundowe Okresy na osi X i na 4 Podziały na osi Y. Przechodzimy do zakładki Kanał:

próbkowanie danych

Zaznaczamy kanały do wyświetlania, następnie dla każdego kanału określamy:

 • Kolor (linii rysowanej na wykresie)
 • Grubość (linii rysowanej na wykresie)
 • Limity (zakres od Min. do Maks. w jakim przedziale nasz wykres może być rysowany)

Przechodzimy do zakładki Skala Y:

próbkowanie danych

Określamy, która nasza zmienna ma być skalą główną, a która pomocniczą. Klikamy OK i umieszczamy obiekt na ekranie. Aby móc zasymulować działanie posłużę się opisany, w jednym z poprzednich części kursu obiektami Suwak oraz Przełącznikami. Czas na efekty:

Zapraszam do VII części kursu: Alarmy

Autor: Jarosław Pawełek

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Przygodę z automatyką rozpoczynał w firmie od stanowiska praktykanta. Przechodząc kolejno na stanowisko Doradcy ds. technicznych oraz obecnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Technicznego stara się zapewniać najlepsze wsparcie merytoryczne dla naszych klientów. Prywatnie miłośnik fotografii.