Jeden przycisk o wielkich możliwościach – przycisk Combo w EasyBuilder Pro

Opublikowano

29 marca 2019

W wersji 6.02.01 EasyBuilder Pro, Weintek dodał nową funkcję przycisku Combo: możliwość dodania grup akcji przy naciśnięciu i puszczeniu przycisku. Ta funkcja pozwala użytkownikom wstępnie zdefiniować serię działań za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, eliminując potrzebę łączenia wielu obiektów lub pisania makr. Możemy wybierać spomiędzy elementów wymienionych poniżej i łączyć je ze sobą:

 • ustawienie bitu,
 • ustawienie rejestru,
 • opóźnienie,
 • zmień okno,
 • wywołaj makro,
 • otwórz okno popup,
 • zamknij okno,
 • wprowadź dane z klawiatury,
 • zrzut ekranu,
 • potwierdzenie wszystkich zdarzeń (alarmów),
 • import danych,
 • czekaj dopóki,
 • transfer danych.

EasyBuilder Pro v6

Akcje mogą być wykonywane zarówno przy naciśnięciu przycisku, jak i przy jego puszczeniu. Są one określane w przeznaczonym do tego polu. Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, akcje znajdujące się w tej samej grupie są wykonywane w tym samym czasie. Po zakończeniu wszystkich działań z pierwszej grupy, wykonywane są działania z kolejnej.

EasyBuilder Pro v6

Przycisk Combo w EasyBuilder Pro v6

Dzięki funkcjom przycisku Combo można zrealizować poniższe zadania:

Pisanie makropoleceń do zarządzania danymi

 • Przy pomocy przycisku można jednocześnie skonfigurować wiele adresów i w tym samym czasie wykonać inne czynności

 • Przycisk posiada graficzny interfejs użytkownika, który wyraźnie pokazuje kolejność wykonywania akcji

 • Eliminuje on potrzebę tworzenia złożonych makr, dzięki czemu edycja i tworzenie projektu jest łatwiejsze i szybsze

Realizowanie efektów, które kiedyś wymagały połączenia wielu funkcji

 • Przycisk nie tylko upraszcza konfigurację, ale także pozwala uniknąć niepewności przy stosowaniu kombinacji różnych obiektów

 • Wcześniej użytkownik musiał skonfigurować np. powiadomienie o zdarzeniu → zmiana statusu w PLC → wykonanie makra dla zadania. Teraz to samo może zrobić za pomocą przycisku Combo

Definiowanie zachowania z opóźnionym zadziałaniem

 • Przycisk może wykonywać działania z określonym opóźnieniem, na przykład wyświetlając okno z ostrzeżeniem, odczekać zadany czas i wykonać reset parametrów, transfer danych, po zadanym czasie wykonać zmianę okna… itd.

Przykład działania:

EasyBuilder Pro v6

Funkcje są dostępne dla modeli Weintek serii cMT.

Wersja oprogramowania: EasyBuilder Pro V6.02.01 lub nowsza.

Autor: Jarosław Pawełek

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Przygodę z automatyką rozpoczynał w firmie od stanowiska praktykanta. Przechodząc kolejno na stanowisko Doradcy ds. technicznych oraz obecnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Technicznego stara się zapewniać najlepsze wsparcie merytoryczne dla naszych klientów. Prywatnie miłośnik fotografii.