Weintek – połączenie z bazą danych MySQL

Opublikowano

14 stycznia 2021
blank

Prowadzący: Artur Sobas

Świeżo upieczony Inżynier, student II stopnia Inżynierii Mechatronicznej na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Związany z firmą od czasów szkoły średniej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i późniejsze praktyki. Obecnie Doradca Techniczny na co dzień zajmujący się projektowaniem stanowisk szkoleniowych oraz demonstracyjnych. Od wielu lat w kręgu jego zainteresowań miejsce znajduje szeroko pojęta automatyka.

Plan:

1. Koncepcja baz danych
2. Konfiguracja połączenia z bazą danych
3. Synchronizacja danych historycznych z bazą danych
4. Podstawowe operacje – CRUD (Create, Read, Update, Delete)
5. Zapytania SQL w trybie zaawansowanym
6. Receptury oparte o bazę danych