Weintek – połączenie z bazą danych MySQL

Opublikowano

14 stycznia 2021

Termin: 28.01.2021 godz. 10:00

Prowadzący: Artur Sobas

Świeżo upieczony Inżynier, student II stopnia Inżynierii Mechatronicznej na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Związany z firmą od czasów szkoły średniej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i późniejsze praktyki. Obecnie Doradca Techniczny na co dzień zajmujący się projektowaniem stanowisk szkoleniowych oraz demonstracyjnych. Od wielu lat w kręgu jego zainteresowań miejsce znajduje szeroko pojęta automatyka.

Plan:

  • Koncepcja baz danych
  • Konfiguracja połączenia z bazą danych
  • Synchronizacja danych historycznych z bazą danych
  • Podstawowe operacje – CRUD (Create, Read, Update, Delete)
  • Zapytania SQL w trybie zaawansowanym
  • Receptury oparte o bazę danych