Weintek – jak zmienić model panelu w projekcie?

Opublikowano

21 października 2020

Poniższy przykład pokazuje, jak zmienić projekt dla panelu MT8070iE (800 x 480) na projekt dla panelu eMT3120 (1024 x 768).

Uwaga! Pamiętaj, zmieniając model na panel z serii cMT, nie będzie już możliwości wybrania panelu z innej serii po zapisie projektu.
Krok 1. Otwórz projekt dla modelu MT8070iE.
Krok 2. Z zakładki narzędzia główne wybierz Ustawienia Systemowe Projektu i z zakładki Model wybierz eMT3120 / eMT3150 (1024 x 768).

Krok 3. Po wyborze nowego modelu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Należy wybrać odpowiednie opcje – czy chcemy skalować okna i obiekty, oraz zdefiniowane klawiatury. Na przykład, jeśli pole wyboru Przeskaluj obiekty jest zaznaczone, wielkość obiektów zostanie zmieniona zgodnie z rozdzielczością ekranu nowego modelu.

Krok 4. Kliknij OK, aby zakończyć proces. Teraz projekt dla panelu eMT3120 (1024 x 768) jest gotowy.