Weintek – Jak ustawić ekran startowy?

Opublikowano

21 października 2020

Ekran startowy na panelu HMI można dostosować, na przykład umieszczając swoje logo. Poniższe kroki pokazują, jak to zrobić.
Należy pamiętać, że ta funkcja nie jest dostępna dla serii cMT-SVR.
Krok 1. Z menu głównego wybierz zakładkę Projekt a następnie opcję Wgrywanie (PC–>Panel).
Krok 2. Wybierz opcję Wgraj ekran startowy użytkowna w oknie dialogowym, a następnie wyszukaj obraz, który będzie używany jako ekran startowy na panelu HMI.

Krok 3. Kliknij przycisk Wgraj. Po wgraniu projektu zrestartuj panel HMI. Wybrany obraz powinien zostać wyświetlony podczas uruchamiania.