Weintek – jak rozwiązać problem zajętego portu 8000 podczas symulacji projektu (port no. 8000 is occupied)

Opublikowano

20 października 2020

Podczas uruchamiania symulacji projektu na komputerze PC, jeśli pojawi się poniżej komunikat The HMI system is being prohibited from accessing local devices. Please check if the HMI port no. (8000) is occupied, możliwą przyczyną problemu jest to, że port komunikacyjny o numerze 8000 jest zajęty przez inną aplikację lub po ostatniej symulacji port COM nie jest zamknięty. W tej sytuacji nie można przeprowadzić symulacji. Poniżej wyjaśniono, jak sprawdzić i zmienić numer portu, aby rozwiązać ten problem.

Krok 1. Użyj oprogramowania TCPView, aby sprawdzić, czy port nr. 8000 jest zajęte. Możesz pobrać TCPView, korzystając z następującego linku:
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/tcpview.aspx

Przypadek 1: Port numer 8000 jest zajęty przez inne aplikacje.

Zmień numer portu w EasyBuilderPro w zakładce Narzędzia główne –> Ustawienia Systemowe Projektu –> karta Model, na np. 9000.

Przypadek 2: Ten komunikat jest wyświetlany, gdy port numer 8000 nie jest zajęty przez inną aplikację i pojawia się komunikat: The HMI system is being prohibited from accessing local device. Please check if the HMI port no. (8000) is occupied.
Na komputerze PC otwórz Menedżera zadań systemu Windows –> zakładka Procesy. Sprawdź, czy istnieje plik com_e30.exe. Jeśli tak, zakończ go, a następnie ponownie uruchom symulację.