Rozwiązanie dla IIoT

Opublikowano

2 maja 2018

Zapisywanie i gromadzenie danych z MQTT w chmurze

Dzięki ponad 300 protokołom komunikacyjnym i obsłudze IoT, panele HMI firmy Weintek posiadają funkcję gromadzenia danych w chmurze. Istnieje możliwość centralizacji danych z różnych czujników, modułów lub sterowników PLC, a także przesyłanie tych danych w bezpieczny sposób poprzez protokół MQTT.

Serwer MQTT jest odpowiedzialny za wymianę komunikatów i musi znajdować się w każdej architekturze MQTT. Jednak wszystkie zadania związane z postawieniem serwera MQTT sprawiają, że wydaje się to być skomplikowanym, trudnym zadaniem. Wiąże się ono z wybraniem odpowiedniego serwera MQTT, podejmowaniem decyzji o jego lokalizacji, instalacją, testowaniem, dostrajaniem, konserwacją, kontrolą ruchu oraz kwestiami bezpieczeństwa.  W rezultacie wdrożenie serwera MQTT często stanowi przeszkodę dla inżynierów mniej skłonnych do korzystania z technologii informatycznych.

Na szczęście w przypadku firmy Weintek i MQTT sytuacja ta uległa zmianie. Weintek MQTT jest zgodny z wieloma najbardziej popularnymi usługami “chmurowymi” dostępnymi na rynku. Pobieranie danych z PLC i przesyłanie ich do hubów IoT, takich jak Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure i Alibaba Cloud, nigdy nie było łatwiejsze. Korzystanie z takich usług w chmurze w celu wdrożenia bezpiecznego serwera MQTT wymaga nie tylko niewielkiej konfiguracji, ale także jest bardziej opłacalne, niż konfigurowanie serwera od zera. Ponadto można uzyskać lepszy wgląd w dane, korzystając z ofert analitycznych oferowanych przez dostawców usług w chmurze, takich jak zaawansowana analiza danych, przetwarzanie w chmurze, narzędzia do przechowywania baz danych.

gromadzenie danych w chmurze

Oprogramowanie Weintek, EasyBuilder Pro, zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność w zakresie konfiguracji MQTT. Wśród edytowanych opcji są: QoS, zachowywanie wiadomości, personalizacja nazwy użytkownika/długości hasła, obsługa TLS/SSL, wsparcie dla V3.1.1, obsługa danych JSON i RAW, obsługa wielowarstwowych tematów i symboli wieloznacznych oraz o wiele więcej. Wszystkie zapewniają zgodność z większością serwerów MQTT.

Z drugiej strony, panele HMI Weintek są także pionierem integracji usług IoT. Są jednymi z pierwszych, które oferują obsługę usługi Shadow AWS IoT Device Shadow. Ta innowacyjna usługa, która tworzy wirtualną reprezentację rzeczywistego urządzenia w chmurze, może być uważana za przykład rozwiązania dla Przemysłu 4.0. W praktyce urządzenie wirtualne w chmurze śledzi stany rzeczywistego urządzenia i przesyła raporty do interfejsu HMI. HMI może również ustawiać zadane stany urządzenia wirtualnego, które zaś mogą sterować rzeczywistym urządzeniem, ponieważ stany urządzeń wirtualnych są zsynchronizowane z rzeczywistym urządzeniem. W ten sposób usługa AWS IoT Device Shadow rozwiązuje problem MQTT, który ma trudności z wdrażaniem zdalnego sterowania.

Polecam Webinarium Weintek na temat MQTT:

Więcej o usłudze IIoT AWS można przeczytać na stronie.