FATEK/ESTUN – podłączenie elektryczne sygnałów sterujących, wejść i wyjść

Opublikowano

8 stycznia 2020

Poniżej przedstawiono sposób podłączenia sygnałów sterujących, wejść i wyjść napędu z sterownikiem Fatek.

1. Podłączenie sterownika Fatek z wyjściami tranzystorowymi NPN do wejść dyskretnych napędów ESTUN ProNet

Poziom sygnałów 24VDC

2. Podłączenie sterownika Fatek z wyjściami tranzystorowymi PNP do wejść dyskretnych napędów ESTUN ProNet.

Poziom sygnałów 24VDC

3. Podłączenie sterownika Fatek z wyjściami tranzystorowymi NPN do wejść kroku/kierunku napędów ESTUN ProNet.

Poziom sygnałów 24VDC

4. Podłączenie sterownika Fatek z wyjściami tranzystorowymi PNP do wejść kroku/kierunku napędów ESTUN ProNet.

Poziom sygnałów 24VDC

5. Podłączenie sterownika Fatek serii MN (z wyjściami różnicowymi) do wejść kroku/kierunku napędów ESTUN ProNet.

6. Podłączenie wyjść emulujących enkoderowym, różnicowym sygnałem A/B-fazowym , pozycję silnika napędu ESTUN ProNet, do sterownika Fatek serii MN

7. Podłączenie wyjść napędu ProNet do wejść sterownika Fatek – wejścia sterownika reagujące na podanie masy (NPN)

8. Podłączenie wyjść napędu ProNet do wejść sterownika Fatek – wejścia sterownika reagujące na podanie potencjału dodatniego (PNP)

Uwaga: Powyższe połączenia mają charakter przykładowy – zarówno ilość wykorzystanych sygnałów sterujących jak i konkretne adresy wyjść sterownika, są opcjonalne i zależą od konkretnej aplikacji.