Oprogramowanie Motion Perfect v5

Opublikowano

20 października 2020

Projektowanie, opracowywanie, testowanie, wdrażanie i zabezpieczanie

Motion Perfect v5 sprawia, że programowanie kontrolerów ruchu oraz nowej serii serwonapędów DX4 staje się jeszcze wygodniejsze. Stworzony w oparciu o technologię Motion iX core firmy Trio, dostarcza użytkownikom zaprojektowany na nowo, łatwy do zrozumienia interfejs szybkiego programowania aplikacji, konfiguracji kontrolera i napędów oraz funkcje monitorowania.

Uruchamianie napędów serwo serii DX4  maksymalnie uproszczono przez zastosowanie okien konfiguracji urządzeń, dających błyskawiczny dostęp do informacji o statusie oraz diagnostyki. Silniki wszystkich osi mogą zostać wykryte, skonfigurowane, monitorowane i kontrolowane w czasie rzeczywistym, w prostych w stosowaniu oknach dialogowych.

Dopasowanie współczynników regulatorów (pot. tuning) napędów DX4 można skonfigurować w jednym z trzech trybów: bez tuningu, tuningu automatycznego oraz manualnego. Bez względu na to, który z trybów wybierzemy, Motion Perfect dostosowuje w sposób inteligenty okno konfiguracji, tak aby umożliwić dostęp do odpowiednich narzędzi optymalizacji.

Motion Perfect v5 zawiera dostęp do języków programowania grupy IEC 61131, PLCopen oraz rozwiązań robotyki TrioMotion (TrioRPS). W tej wersji zaktualizowane są również zaawansowane wizualizacje zawierające oscyloskop 3D i ochrona własności intelektualnej projektów.

motion perfect v5

Wsparcie serwonapędów DX4:

 • Wyświetlanie i edytowanie profilu EtherCAT
 • Łatwa konfiguracja najczęściej stosowanych parametrów
 • Narzędzia dopasowanie współczynników regulatorów oraz wyboru zasad kontroli
 • Dedykowany ekran oscyloskopu dla napędu
 • Lista aktywnych alarmów z poradami dla rozwiązywania problemów i historia alarmów
 • Monitor statusu napędu
 • Wbudowane ruchy testowe
 • Tabelaryczny wgląd do wszystkich parametrów napędu
 • Import / eksport wszystkich lub wybranych zestawów parametrów

Główne funkcje programu Motion Perfect

 
Urządzenia EtherCAT  innych producentów :
 • Import plików ESI nieznanych urządzeń EtherCAT
 • Ulepszony edytor EC_EXTEND
Edytor IEC:
 • Zaktualizowany komponent edycji języków programowania grupy IEC
 • Zbiorcze pliki pomocy dla języków IEC
 • Nowe i ulepszone biblioteki PLCopen
System programowania robotów (RPS):
 • Całkowite wsparcie dla RPS V1.5
Drzewko projektu:
 • Ulepszona nawigacja dla osi EtherCAT
System Flex Slice:
 • Aktualizacja oprogramowania wybranych modułów FlexSlice poprzez EtherCAT
Ikony:
 • Nowy, przejrzysty interfejs użytkownika
Programowanie IEC 61131-3:
 • Udoskonalone przekazywanie wstępnie zdefiniowanych zmiennych w edytorze języka FB
 • Udoskonalona detekcja i wykrywanie nowych zmiennych w języku ST
 • Lepsza nawigacja pomiędzy zakładkami
 • Dodana funkcjonalność drukowania w edytorze języka ST
 • Ulepszone debugowanie w trybie krok po kroku
 • Inteligentne przetwarzanie wyrażeń #define w oparciu o zawartość
Inne udoskonalenia i poprawki błędów:
 • Dodany informacje o pakiecie i grupie do PROJECT_DATA
 • Dodane funkcje w oprogramowaniu HMI Desginer
 • Ulepszenia interfejsu użytkownika dla oscyloskopu
 • Ulepszenie w użytkowaniu okna podglądu stanu zmiennych
 • Chińskie tłumaczenie pliku pomocy dla Motion-iX (TrioBASIC)
 • Ulepszona funkcja „znajdź” i „zamień”
 • Zaprojektowane na nowo okna oraz okna dialogowe inteligentnych napędów
Okno Jog-owania osi:
 • Poruszanie osiami do przodu/do tyłu jednym kliknięciem myszki
 • Osie definiowane przez użytkownika – w tym osie wirtualne
 • Ustalanie fizycznych wejść Jog-owania dla każdej z osi
 • Definiowana przez użytkownika prędkość Jog-owania dla każdej z osi
Stan wejść/wyjść dyskretnych:
 • Równoczesne wyświetlanie stanów wszystkich kanałów wejść/wyjść
 • Automatyczne konfigurowanie dla wsparcia wszystkich dostępnych wejść/wyjść
 • Ustawienie wyjść jednym kliknięciem myszki
 • Możliwość nadawania nazw wejściom/wyjściom i ich zapisania w projekcie
Edytor programów Motion-ix:
 • Równoczesne edytowanie programu sterownika i kopii na dysku – programy nie muszą być ładowane do kontrolera po ich edycji
 • Edytor z funkcją wycinania, kopiowania i wklejania – zastosowanie schowka Windows, informacje mogą być wklejane pomiędzy programami
 • Równoczesne edytowanie kilku programów
 • Funkcja „znajdź i zastąp”
 • Możliwość przejścia bezpośrednio na dowolnego numeru wiersza lub etykiety programu
 • Korzystanie z podglądu programu podczas uruchomienia
 • Zaznaczanie wierszy, do łatwego dostępu
 • Edytowanie w trybie offline przy użyciu nowego, zaawansowanego symulatora MC400
Edytor programów IEC 61131-3:
 • Edytowanie w trybie offline umożliwiające tworzenie programów poza sterownikiem ruchu
 • Języki programowania: bloków funkcyjnych [FB], drabinkowy[LAD] oraz sekwencyjny[SFC] (język IL nie jest wspierany)
 • Równoczesne edytowanie kilku programów
 • Funkcja „znajdź i zastąp”
 • Dostęp do informacji debudowania podczas uruchomienia
 • Biblioteki dla funkcji specyficznych dla kontrolera ruchu
 • Równoczesne uruchomienie programów IEC i Motion-ix
Oscyloskop 3D:

Oscyloskop posiada nowy tryb wyświetlania 3D. Możliwość konfiguracji częstotliwości próbkowania, grubości ścieżki oraz jej barwy, przesuwanie, powiększanie, obracania widoku 3D w czasie rzeczywistym.

 • Pomaga w wizualizacji ścieżek XYZ
 • Do 6 obsługiwanych osi dla podglądu orientacji narzędzia i ścieżki 3D

Oscyloskop 3D

Wymagania

Minimalna specyfikacjaZalecana specyfikacja
System operacyjnyWindows 7*Windows 10
Biblioteka .NET04.06.200204.06.2002
Procesordwurdzeniowydwurdzeniowy lub więcej
RAM2GB4GB+
Dysk twardy200 MB + przestrzeñ na projekty500 MB
Wyświetlacz1024 x 768, głębia kolorów: 24-bit1280 x 1024 i wyżej, głębia kolorów: 32-bit
Grafika 3DDirectX 9DirectX 9
KomunikacjaEthernetEthernet
Zgodność / Kompatybilność Motion Perfect v5 jest kompatybilne z kontrolerami ruchu serii MC4 i nowszymi.

*Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft. Oprogramowanie Motion Perfect może pracować na Windows 7, jednakże Trio oficjalnie nie obsługuje tego systemu operacyjnego i nie rozwiąże konkretnych problemów systemu Windows 7.

Narzędzia

Motion Perfect v5 posiada szereg narzędzi, które są stosowane do monitowania kontrolera i współpracy nim. Niektóre narzędzia wbudowane są w program Motion Perfect, inne wdrożone są jako aplikacje pomocnicze.

Projekty

Jednym z kluczowych zagadnień w Motion Perfect v5 jest skupienie się na koncepcji „Projektu”. Podejście projektowe wspiera tworzenie aplikacji oraz proces rozwoju, zapewniając istnienia na dysku komputera PC kopii programów kontrolera, parametrów i danych koniecznych dla uruchomienia danej  aplikacji kontroli ruchu. Gdy użytkownik zdefiniuje projekt, Motion Perfect v5 automatycznie utrzymuje spójność pomiędzy programami w sterowniku i plikami w komputerze. 

Podczas tworzenia lub edycji programów w sterowniku, są one automatycznie duplikowane na komputer. Dzięki temu nie musimy się martwić o ładowanie i zapisywanie programów. Możemy  być pewni, że przy następnym łączeniu się z dowolnym kontrolerem, odtworzymy  na swoim komputerze poprawne dane. Motion Perfect v5 zachowuje w pod folderach wiele kopii zapasowych projektu, tym samym umożliwiając programiście przywrócenie dowolnej wcześniejszej jego wersji.

 

Menedżer projektu

Wielozadaniowość sterownika ruchu oznacza, że z aplikacją powiązanych jest wiele różnych plików programu. Do śledzenia licznych plików i powiązanych z nimi danych, głównym komponentem środowiska Motion Perfect v5 jest menedżer projektu. 

 • Ładowanie i zapis kilku programów jako pojedynczy projekt o jednej nazwie
 • Równoczesne zapisywanie plików programowych zarówno na komputerze oraz w kontrolerze ruchu
 • sprawdzenie czy zawartość kontrolera pokrywa się z zawartością katalogu projektu na dysku komputera
 • Ładowanie i zapis wartości zmiennych sterownika na dysku
 • Automatyczne generowanie plików konfiguracyjnych „Startup”
 • Uwzględnienie programów Motion-ix, HMI i IEC 61131-3 w jednym projekcie
 • Podobny do arkusza kalkulacyjnego interfejs dla monitorowania i ustawiania parametrów osi
 • Automatyczna aktualizacja parametrów w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie dla wszystkich rodzajów osi (w tym osi wirtualnych)
 • Możliwość wprowadzania zmian podczas uruchomionego programu
 • Ulepszone wyświetlanie osi skonfigurowanych przez użytkownika

Generator krzywek CAMowskich:

Definiowanie i generowanie tabel krzywek CAMowskich, korzystając z interaktywnego narzędzia graficznego do projektowania krzywek. Często stosowane przebiegi krzywek są już wbudowane w biblioteki CAM oprogramowania.

Możemy wprowadzić wymagane wymiary i przesunięcia, a rezultat w postaci kształtu krzywki zostaje natychmiast pokazany jako wykres pozycji, prędkości i przyspieszenia. Dane mogą być wysyłane jako formuła tabeli krzywek lub jako parametry funkcji FLEXLINK.  Alternatywnie można budować kształty krzywek korzystając z interaktywnej funkcji “Piecewise Curve”, która pozwala na wprowadzanie własnych punktów XY wraz z ich manualnym przemieszczaniu na krzywce. Punkty można dopasowywać poprzez przeciąganie ich na wykresie, co stanowi prawdziwie interaktywne doświadczenie i oszczędza czas w porównaniu ze stosowaniem metody prób i błędów.

Wynikowe tabele krzywek wraz z pozostałymi częściami kodu programu koniecznymi do ich uruchomienia, są gotowe do skopiowania i wklejenia do programów oraz wykorzystania z funkcjami CAM i CAMBOX. 

krzywki CAM

Korzyści:
 • Łatwe określanie profili ruchu powszechnie używanych w maszynach
 • Uzyskiwanie plików jako programy Motion-ix lub tabele punktów
 • Graficzne wyświetlanie krzywych przebiegu pozycji/prędkości/przyspieszenia
 • Budowanie krzywych złożonych z odcinków prostych, interpolowanych wielomianami i składanymi
 • Generowanie przykładowych instrukcji ruchu CAM/CAMBOX
 • Importowanie zestawów punktów z Excel’a

Narzędzie wizualizacji 3D 

Narzędzie wizualizacji 3D, dostępne w aplikacji Motion Perfect v5, umożliwia symulację ruchu maszyny, korzystając z zewnętrznie generowanego modelu 3D, który przemiszczanie może być zsynchronizowany z programem ruchu. To narzędzie może symulować realistyczne sekwencje ruchu na komputerze klasy PC w czasie rzeczywistym. Dzięki czemu sekwencje ruchu mogą być bezpiecznie testowane i optymalizowane.

Wyeksportowany model 3D można umieścić w środowisku 3D Motion Perfect v5 i z łatwością przesuwać, powiększać i obracać, w momencie gdy program jest uruchomiony.

Korzyści:
 • Importowanie plików modeli 3D w formacie OBJ
 • Napędzane węzły mogą być liniowe lub obrotowe
 • Możliwość przydzielenia modeli części do osi
 • Ustawienia hierarchii
 • Konfigurowanie zakresu ruchu
 • Kalibrowanie osi
 • Poruszanie się modelu zgodnie z programem napisanym dla kontrolera ruchu

Symulator MC400

Symulator MC400 to, oparta na systemie Microsoft Windows™, aplikacja na komputer, zaprojektowana do stosowania z oprogramowaniem Motion Perfect v5 firmy Trio Motion Technology. Aplikacja zapewnia symulację wielozadaniowych sterowników ruchu z serii MC4 bez konieczności kupowania sprzętu.

motion perfect v5

 

Pliki pomocy oparty o słowa kluczowe

 Aplikacja Motion Perfect v4 zawiera kompletne pliki pomocy dla bibliotek programowania Motion-ix i IEC. Korzystając z funkcji wyszukiwania lub przechodząc do konkretnego tematu pomocy przez menu kontekstowe w edytorze, programista ma dostęp do wszystkich informacji z technicznych podręczników programowania firmy Trio. W plikach pomocy można znaleźć wiele przykładów programowania dla różnych zastosowań związanych z ruchem.

Zabezpieczenie projektu

Funkcja ta pomoże ochronić oprogramowanie sterownika, jednocześnie pozwoli zachować własność intelektualną i wyprzedzić konkurencję. Zabezpieczenie Projektu to funkcja narzędziowa, która umożliwia licencjonowanie własności intelektualnej programisty na rzecz poszczególnych sterowników ruchu. Projekt jest opracowywany za pomocą Motion Perfect, a następnie szyfrowany.

Po zaszyfrowaniu program może być bezpiecznie dystrybuowany i wczytywany wyłącznie do sterownika z prawidłowym kluczem, który jest unikatowy – zarówno dla numeru seryjnego sterownika jak i projektu źródłowego.

Korzyści:
 • Licencjonowanie własności intelektualnej
 • Gwarantowanie większego bezpieczeństwa dla eksporterów maszyn
 • Ochrona własności intelektualnej podczas diagnostyki, konserwacji i aktualizacji programu

Zapisz się na newsletteraby otrzymywać więcej wartościowej treści z branży automatyki.