Kurs programowania paneli Weintek cz. IV – Tworzenie nowych okien i przejścia między nimi

Opublikowano

6 lipca 2020

W poprzednich częściach omówiliśmy obiekty odnoszące się do rejestrów i zmiennych dyskretnych. Tworząc coraz bardziej zaawansowaną wizualizację okazuje się, że zaczyna brakować nam miejsca na ekranie. Należy wtedy dodać kolejne okno – w tej części omówimy tworzenie nowych okien, ich rodzaje  i sposób przemieszczania się między nimi. Patrząc na lewe menu w oprogramowaniu EasyBuilderPro od Weintek zauważamy Drzewko okien:

tworzenie nowych okienOkna o numerach 3-9 są to okna systemowe. Dość wyjątkowym oknem jest okno 4, które jest oknem wspólnym. Oznacza to, że wszystkie elementy umieszczone na tym oknie będą widoczne jako warstwa górna na wszystkich pozostałych oknach. Okna od 50 do 65 to klawiatury systemowe – możemy je dowolnie edytować w razie potrzeb – służą do wprowadzania wartości do obiektów np. do obiektu numerycznego. Idąc dalej pomiędzy oknem 70 a 90 mamy okna do logowania, EasyAccessa 2.0, wygaszacz ekranu i dodatkowe klawiatury ASCII. Aby dodać nowe okno należy nacisnąć na wybrany numer okna na liście np. 11, a następnie prawym przyciskiem wybierając opcję Nowy:

tworzenie nowych okienIdąc od góry mamy Nazwę, która będzie się wyświetlać na liście okien. Następnie Rozmiar okna – tutaj należy rozważyć, czy nasze nowe okno ma być oknem pełnoekranowym, czy oknem popup – w drugim przypadku warto zmniejszyć jego rozmiar. Następnie dla okna możemy zdefiniować obramowanie (Ramka) o zadanej grubości i kolorze. Następnie możemy zdefiniować Kolor tła. Okna podkłady pozwalają nam na umieszczenie na dolnej warstwie elementów znajdujących się na innych oknach (można wykorzystać to do stworzenia tła z grafiką lub menu). I tak idąc od najbardziej dolnej warstwy mamy okno spodnie, środkowe i wierzchnie. Następnym atrybutem jest Wyłączność dla okien wyskakujących (popup) – określa on czy obiekty widoczne poza oknem mogą być aktywne czy też nie. Ostatnim atrybutem jest Pozycja ukazywania się okna popup.

Gdy zdefiniujemy dodatkowe okna kolejnym pytaniem jest jak przemieszczać się między nimi – istnieje kilka sposobów, w zależności, czy zmieniamy okna pełnoekranowe, czy wyświetlamy okno popup.

Okna pełnoekranowe

Podstawowym jest przycisk Funkcyjny, który możemy znaleźć w górnym meny wybierając Obiekty w sekcji Przyciski:

tworzenie nowych okien

W atrybutach mamy do wyboru:

 • zmień okno – po naciśnięciu przycisku przechodzimy na wybrany poniżej numer okna
 • zmień okno wspólne – po naciśnięciu na przycisk zmienimy okno, które będzie oknem nadrzędnym dla wszystkich okien
 • wyświetl okno popup – po naciśnięciu na przycisk tworzymy nowe okno, nad obecnie wyświetlanym oknem
 • zamknij okno – po naciśnięciu na przycis zamkniemy otworzone okno popup
 • powrót do poprzedniego okna – po naciśnięciu na przycisk wrócimy do poprzednio otwartego okna,

W zakładce Etykieta możemy utworzyć napis na naszym przycisku, aby jego funkcja była jednoznaczna. Uwaga! Możemy wybrać tylko numer okna, które zostało wcześniej utworzone.

Kolejnym sposobem na zmianę okna jest powiązanie numeru wyświetlanego okna z zmienna panelu lub urządzenia. Aby to uczynić, należy w górnym meny wybrać Obiekty, a następnie kontrolę przez PLC. Po wybraniu tej opcji na otworzonym oknie dialogowym wybieramy opcję Nowy:

tworzenie nowych okien

Idąc od góry określamy z jakiego Urządzenia będzie pochodzić zmienna sterująca numerem wyświetlanego okna, następnie określamy zmienną w adresie wywołania. Jako Typ określamy opcję Zmień okno. Następnie do dyspozycji mamy opcje:

 • Aktywne tylko, gdy wskazane okno otwarte – po wybraniu tej opcji funkcja ta będzie działać tylko na wybranym oknie
 • Załącz podświetlenie – po wybraniu tej opcji, gdy podświetlenie panelu jest wyłączone, a nastąpi zmiana okna podświetlenie automatycznie włączy się
 • Stosuj przesunięcie numerów okien – okna użytkownika numerowane są od numeru 10, gdybyśmy chcieli podawać wartości np. od 1, wybierając tę opcję możemy wprowadzić offset
 • Wyczyść wartość w rejestrze, po zmianie okna – zmiana okna następuje tylko w momencie zmiany wartości w zmiennej sterującej, jednak gdy chcemy, aby po zmianie okna wartość zmiennej wyzerowała się, należy wybrać tę opcję

Okna popup

W celu wyświetlenia okna popup możemy użyć dwóch obiektów. Oba znajdziemy w górnym menu w zakładce obiekty, w sekcji inne –> okna osadzone. Do wyboru mamy:

 • okno pośrednie
 • okno bezpośrednie

Okno pośrednie służy do wyświetlenia okna popup na podobnej zasadzie jak zmiana okna przy użyciu wcześniej wspomnianej opcji w kontroli poprzez PLC.

tworzenie nowych okien

Jako atrybuty mamy dostępny Adres odczytu, wskazujący zmienną, która będzie kontrolować numer wyświetlanego okna popup. Dodatkowo możemy wskazać, w sekcji Atrybuty czy wyświetlane okno ma być bez paska tytułowego, czy z paskiem tytułowym (w tej opcji mamy możliwość przemieszczania go po ekranie). Po umieszczeniu na ekranie pojawi się biała ramka, która wskazuje nam umiejscowienie obiektu, ale po wgraniu na panel nie jest widoczna.

Okno bezpośrednie służy do wyświetlenia okna popup w zależności od wybranego bitu.

tworzenie nowych okien

Do wyboru mamy Warunek mówiący o tym, czy bit w stanie ON, czy OFF będzie powodował wyświetlenie wybranego okna (Numer okna). Następnie jak poprzednio mamy opcję Styl z paskiem lub bez paska tytułowego odpowiadającą za możliwość przesuwania okna po ekranie, wybór Numeru okna które ma zostać wyświetlone i adres odczytu zmiennej kontrolującej wybrane okno.

Zapraszam do V części kursu: Logowanie użytkowników

Autor: Jarosław Pawełek

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Automatyka i Metrologia. Przygodę z automatyką rozpoczynał w firmie od stanowiska praktykanta. Przechodząc kolejno na stanowisko Doradcy ds. technicznych oraz obecnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Technicznego stara się zapewniać najlepsze wsparcie merytoryczne dla naszych klientów. Prywatnie miłośnik fotografii.