Fatek – Wykorzystanie trybu Client pracy modułu Ethernetowego do komunikacji między sterownikami w sieci Ethernet

Opublikowano

8 stycznia 2020

Wstęp:

Ustawienie modułu Ethernetowego Fateka w tryb pracy klienta pozwala na to, aby jeden ze sterowników (i tylko jeden [master]), który znajduje się za tym modułem, mógł odpytywać inne sterowniki znajdujące się za innymi modułami Ethernetowymi (pod innym adresem IP) pracującymi w trybie serwera.

Na ostatniej stronie znajduje się przykładowa topologia sieci. Znajdują się tam dwie sieci RS485. W każdej z sieci znajduje się jeden moduł Ethernetowy Fbs-CMX5E.

Moduły Fbs-CMX5E działają w ten sposób, że:

– gdy moduł pracuje w trybie serwera, wszystkie zapytania przychodzące z sieci Ethernet są przekazywane na port 4 modułu, który zawsze jest RS485, więc można do niego podłączyć równolegle inne sterowniki posiadające port RS485. Implikuje to, że posiadając na sieci tylko jeden moduł Fbs-CMX5E można pod jednym adresem IP skomunikować się z wieloma sterownikami połączonymi siecią RS485, adresując tylko inne stacje w tej sieci.
– gdy moduł pracuje w trybie klienta, zapytania pochodzące zza tego modułu są przekazywane na adres IP wynikający z tabeli mapowania adresów stacji na adresy IP.

Na poniższej topologii w sieci RS485 2 znajduje się moduł Ethernetowy ustawiony w trybie pracy serwera. Sterowniki z tej sieci będziemy chcieli odpytywać z sieci RS485 1 za pośrednictwem Ethernetu.

Ustawienia modułów:

Sieć 2) Moduł Ethernetowy ustawiony do pracy w trybie serwera:

– nadajemy unikalny adres IP oraz maskę z tej samej sieci co inne urządzenia w niej działające (w poniższym przykładzie, dla maski 255.255.255.0 adres sieci to 192.168.1, natomiast unikalny adres hosta to 5)
– protokół Fatek
– w przypadku modułu Fbs-CMX5E, musimy skorelować prędkość komunikacji z ustawieniami portu 4 sterownika do którego ten moduł jest podłączony (prędkość ta musi być ustawiona taka sama na wszystkich portach w tej sieci RS485).
– w przypadku modułów Fbs-CBE protokół oraz prędkości komunikacji dopasowują się samoczynnie.

Podsumowując – powyższe ustawienia są ustawieniami jakie dokonujemy wtedy gdy chcemy się z sieci Ethernet połączyć ze sterownikami Fatek (czy to WinProladderem, FaconServerem, czy innym klientem).

Sieć 1) Moduł Ethernetowy ustawiony do pracy w trybie klienta:
– na tej samej zasadzie jak powyżej, definiujemy unikalny adres IP w sieci, maskę oraz prędkość komunikacji.

– po ustawieniu trybu pracy na klienta pojawia się jeszcze jedna zakładka „Port Mapping”

– w zakładce tej definiujemy mapowanie numerów stacji:

– z adresów lokalnych na adresy zdalne
– z adresów zdalnych na adres IP.

W odniesieniu do poniższego przykładu topologii sieci, poniższy wpis w tabeli oznacza:

– gdy z sieci znajdującej się za tym modułem nadejdzie zapytanie do stacji nr 12, 13 i 14 podmień te adresy na odpowiednio 1,2, i 3 oraz wyślij wiadomość po porcie 500 pod adres 192.168.1.5.
– podmiana adresów lokalnych na zdalne daje nam to, że możemy mieć w obu sieciach pokrywające się adresy stacji (w przykładzie obie sieci mają sterowniki o adresach 1 , 2 i 3).
– natomiast w sieci po stronie klienta nie ma adresów stacji 12, 13, 14. Fakt istnienia w zapytaniu któregoś z tych adresów stacji informuje moduł Ethernetowy, że wiadomość tą ma wysłać do sieci Ethernet pod odpowiedni adres IP, wcześniej dokonując podmiany adresu lokalnego na zdalny.

Powyższe ustawienia zapewniają przekazywanie zapytań z sieci 1 (klienta) do sieci 2 (serwera).

Program komunikacyjny:

Odpytywać może tylko jeden spośród sterowników znajdujących się za modułem Ethernetowym ustawionym w tryb Client.

Do komunikacji wykorzystujemy funkcję nr 151 CLINK pracującą w trybie 0 (tryb mastera w protokole Fatek).

Funkcja 151 w trybie 0 bazuje na tabeli komunikacyjnej „Normal Link Table”, której kreator znajduje się w drzewku projektu WinProladder’a:

Znaczenie wpisów w powyższej tabeli w odniesieniu do rozpatrywanej topologii sieci:
0 – odczytaj Markery ze stacji nr 2 (znajdującej się w tej samej sieci RS485)
1 – zapisz rejestry do stacji nr 3 (znajdującej się w tej samej sieci RS485)
2 – odczytaj rejestry ze stacji nr 12. Moduł Ethernetowy wykryje ten numer stacji jako przeznaczony do mapowania na stację 1 i wyślę to zapytanie pod adres IP 192.168.1.5
3 – odczytaj markerów ze stacji nr 13. Moduł Ethernetowy wykryje ten numer stacji jako przeznaczony do mapowania na stację 2 i wyślę to zapytanie pod adres IP 192.168.1.5
4 – wysłanie stanów wejść sterownika do markerów stacji nr 14. Moduł Ethernetowy wykryje ten numer stacji jako przeznaczony do mapowania na stację 3 i wyślę to zapytanie pod adres IP 192.168.1.5

Uwaga:

Gdy moduł ustawiony jest do pracy w trybie klienta, nie można się z nim połączyć innym klientem, np. z PC programować sterowników WinProladderem.
W rozpatrywanym przykładzie, Winproladder połączy się ze sterownikami z sieci 2, nie połączy się z siecią 1.