cMT3090 + CODESYS oraz zdalne wejścia/wyjścia

Opublikowano

13 kwietnia 2018

Panele z serii cMT mogą pracować również jako sterownik PLC programowany w środowisku CODESYS. Wymaga to aktywacji licencji CODESYS-a dla danego HMI, której kolejne etapy przedstawiono w tej instrukcji. Aby zainstalować środowisko programistyczne CODESYS lub utworzyć nowy project dla wbudowanego w panel PLC, należy zapoznać się z instrukcją obsługi cMT + CODESYS oraz zdalne wejścia/ wyjścia.

Uwaga!
Po aktywacji licencji nie można jej wycofać.

Wspierane urządzenia
1.    cMT3072 (w przygotowaniu)
2.    cMT3090 z OS w wersji 20180314 lub późniejszy
3.    cMT3151 (w przygotowaniu)

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 
Licencję CODESYS dla panelu można aktywować bezpośrednio na nim lub na jego web serwerze.

Aktywacja na panelu HMI
Krok 1.    Należy nabyć kartę aktywacyjną CODESYS wraz z naklejką licencyjną. Upewnij się, że numer seryjny (zaczynając od CN) na karcie i naklejce jest zgodny.
Krok 2.     Naklejkę umieść na tylnej obudowie panelu HMI, którego dotyczy aktywacja.
Krok 3.     Zdrap srebrną warstwę z karty, aby odsłonić kod aktywacyjny.

Weintek Codesys

Krok 4.    Podłącz panel HMI do Internetu.
Krok 5.    Na panelu HMI naciśnij przycisk start, aby wejść w jego ustawienia systemowe.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 6.    Naciśnij przycisk z kłódką, aby odblokować wejście do ustawień systemowych.
Krok 7.    Wprowadź hasło (domyślnie: 111111) i naciśnij Ok.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 8.    Przejdź do zakładki Network I sprawdź poprawność ustawienia połączenia sieciowego. Pamiętaj, aby po zmianie ustawień nacisnąć przycisk Ok. Jeśli w sieci lokalnej znajduje się router, panel HMI może uzyskać ustawienia sieci automatycznie (opcja: Obtain an IP address automatically).

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 9.    Przejdź do zakładki CODESYS I wprowadź kod aktywacyjny z karty. Naciśnij przycisk Activate, aby aktywować licencję CODESYS.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 10.    Jeśli aktywacja przebiegnie pomyślnie pojawi się komunikat “Please put on license sticker on the back of HMI and then reboot HMI.” Jeśli przy aktywacji pojawi się błąd należy zobaczyć rozdział “Kody błędów aktywacji”.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 11.    Po udanej aktywacji należy ponownie uruchomić panel. Logo pojawiające się przy uruchomianiu ulegnie zmianie.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Krok 12.    Po uruchomieniu HMI kliknij przycisk Start, aby wejść do ustawień systemowych. Pojawi się nowa zakładka z informacjami o CODESYS-ie.

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Konfiguracja panelu cMT3090 jako sterownik PLC współpracujący ze zdalnymi wejściami / wyjściami

Instalacja patch-a do CODESYS-a dedykowanego dla paneli Weintek umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie projektu dla sterownika PLC zintegrowanego w panelu cMT3090. Aby go zainstalować, należy pobrać plik z programem i wykonać następujące kroki:

1.    Najpierw pobierz i zainstaluj oprogramowanie: CODESYS

2.    Następnie pobierz i rozpakuj niezbędne pliki:

Patch 

3.    Na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy na plik i wybierz opcję [Open with CODESYS Package Manager]. 

Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

4.    Wybierz jedną z opcji instalacji [Complete Setup] lub [Typical Setup] (możesz wybrać jeden z tych typów konfiguracji, ponieważ komponenty używane przez Weintek istnieją w obu typach instalacji)

 Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

5.    Naciśnij [Next], gdy zobaczysz poniższy komunikat:

 Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

6.    Zainstalowany komponent zostanie wyświetlony w oknie dialogowym podsumowującym instalację.

 Konfiguracja panelu jako sterownik PLC 

Tworzenie projektu w CODESYS-ie dla cMT3090

1. Uruchom CODESYS V3.5 i kliknij [File] »[New Project], a następnie wybierz [Standard project]. Wprowadź nazwę projektu w polu Nazwa, wskaż lokalizację, a następnie kliknij [OK], aby przejść dalej.

Tworzenie projektu w CODESYS

2. Oprogramowanie CODESYS udostępnia 6 języków, które można wybrać z listy rozwijanej [PLC_PRG in:], jak pokazano poniżej.
Tworzenie projektu w CODESYS

3. Kliknij dwukrotnie urządzenie (Weintek Built-in CODESYS), aby przejść do okna ustawień.

Tworzenie projektu w CODESYS Tworzenie projektu w CODESYS

4. Otwórz zakładkę [Scan Network], oprogramowanie CODESYS rozpocznie wyszukiwanie urządzeń programowalnych w CODESYS-ie znajdujących się w sieci. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij [OK], aby wyjść z okna. Projekt połączy się z wybranym urządzeniem.
Tworzenie projektu w CODESYS

Podłączenie z modułami wejść wyjść na przykładzie iR-COP (CANopen)
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie (Weintek Built-in CODESYS), a następnie wybierz opcję [Add Device].
2. Wybierz [Canbus] » [Canbus], a następnie opcję [Add Device].
Podłączenie z modułami wejść wyjść

3. CANbus (CANbus) zostanie dodany do drzewka programu.
Podłączenie z modułami wejść wyjść

4. Dwukrotnie kliknij na [CANbus (CANbus)] na drzewku urządzeń lub prawym przyciskiem myszy kliknij na [CANbus (CANbus)], a następnie wybierz [Add Device].
5. Naciśnij [Fieldbusses] » [CANopen] » [CANopen Manager] » [CANopen Manager] i zaznacz [Add Device].
Podłączenie z modułami wejść wyjść

6. Kliknij dwukrotnie na [CANopen_Manager] na drzewku urządzeń lub prawym przyciskiem myszy na [CANopen_Manager], a następnie kliknij [Add Device].
7. Kliknij [Fieldbusses] » [CANopen] » [Remote Device], znajdź iR-COP, a następnie zaznacz [Add Device].
Podłączenie z modułami wejść wyjść

8. Kliknij dwukrotnie na [CANbus (CANbus)] na drzewku urządzeń, aby otworzyć okno ustawień. Wybierz poprawną prędkość transmisji dla iR-COP w zakładce General.
Podłączenie z modułami wejść wyjść

9. Utwórz zmienne CANopen w PLC_PRG, jak pokazano w przykładzie:
Podłączenie z modułami wejść wyjść

10. Dwukrotnie kliknij na [iR_Cop] na drzewku urządzeń, aby otworzyć okno ustawień. Ustaw powiązanie zmiennych CANopen I/O w kolumnie Mapping.
Podłączenie z modułami wejść wyjść

11. Po zakończeniu, wybierz zakładkę [Online] » [Login], aby wgrać projekt do panelu cMT3090.

Konfiguracja połączenia w oprogramowaniu EasyBuilder – Eksport Tagów z CODESYSa
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Devices] na drzewku urządzeń, a następnie wybierz [Add Object] » [Symbol Configuration], korzystając z domyślnych ustawień.
Konfiguracja połączenia w oprogramowaniu EasyBuilder

2. Znajdź PLC_PRG, następnie wybierz zmienne do wyeksportowania i naciśnij [Build].
Konfiguracja połączenia w oprogramowaniu EasyBuilder

3.Naciśnij [Build] » [General code]. Plik * .xml zostanie utworzony w katalogu projektu.

Konfiguracja w EasyBuilder
1. Utwórz nowy projekt i na liście urządzeń dodaj Weintek Built-in CODESYS.
Konfiguracja w EasyBuilder

2. Otwórz manager komentarzy, naciśnij ikonę, a następnie wybierz opcję [Import Tags] i wskaż plik *.xml.
Konfiguracja w EasyBuilder

3. Tagi pobrane z CODESYS-a będzie można znaleźć w managerze komentarzy.
Konfiguracja w EasyBuilder

Więcej informacji i pełną instrukcję można pobrać z naszego serwera FTP.