Wzrost liczby ludności, urbanizacja i industrializacja negatywnie wpływają na zasoby wody. Ścieki zawierające substancje zanieczyszczające, takie jak oleje, zawiesiny ciał stałych, substancje organiczne i metale ciężkie, stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Dlatego dobrze zarządzany i wydajny proces oczyszczania ścieków jest niezbędny dla zrównoważonej gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska. Do tego niezbędny jest efektywny system, który oczyści ścieki. Aby ten rozbudowany system działał sprawnie niezbędne jest scentralizowane monitorowanie zaimplementowanych urządzeń i rozwiązań.

Zła wydajność systemu do oczyszczania ścieków

System oczyszczania ścieków składa się z instalacji rozmieszczonych w wielu miejscach, co stwarza dużo różnych wyzwań. Po pierwsze, rozproszony układ utrudnia szybką reakcję na zgłaszane problemy. Po drugie, ze względu na dużą liczbę urządzeń i operatorów, kontrolowanie usprawnień jest dość skomplikowane. Co więcej, urządzenia wdrażane na przestrzeni czasu mają inne konstrukcje oraz generują dane w różnych formatach. Wszystkie te problemy pogarszają wydajność systemu co negatywnie wpływa na zyski ekonomiczne. 

Scentralizowane monitorowanie urządzeń Dodatkowo, aby sprostać innym wyzwaniom, system wykorzystuje funkcje dostarczone przez Weintek.

Aby sprostać tym wyzwaniom zastosowano panel HMI cMT2158X od Weintek. Urządzenie to posiada doskonałe możliwości komunikacyjne. Dane zebrane z obiektu przez ten panel operatorski są przesyłane do HMI cMT-FHDX-820 w sterowni. Natomiast cMT-FHDX-820 wyświetla je wszystkie na dużym zewnętrznym ekranie podłączonym po HDMI. Rozwiązanie to zapewnia scentralizowane monitorowanie wszystkich urządzeń, które są na miejscu.  

 

Scentralizowane monitorowanie urządzeń przy użyciu paneli HMI

W celu sprostania wszystkim wyzwaniom, system wykorzystuje poniższe funkcje dostarczone przez Weintek.

Wizualizacja danych – elementy graficzne i biblioteki obrazów

Zarówno w przypadku HMI na miejscu oraz ekranów w sterowni, system prezentuje dane za pomocą wizualizacji. Dane przedstawiane są przy użyciu obiektów dynamicznych, wykresów trendów i wysokiej jakości bibliotek obrazów. Odzwierciedlają warunki, które panują na miejscu.  

Zarządzanie autoryzacją i bezpieczeństwo systemu – kontrola dostępu i kontrola zdarzeń

Urządzenie posiada funkcję zarządzania autoryzacją dostępu dla użytkowników i dziennikiem wykonywanych przez nich operacji, zapewniając przy tym możliwość pełnej identyfikacji i pełne bezpieczeństwo. 

Powiadomienia w czasie rzeczywistym i zdalne monitorowanie – EasyAccess 2.0

EasyAccess 2.0 zapewnia administratorom łatwy zdalny dostęp do panelu operatorskiego. Dostęp ten obejmuje monitorowanie ekranu HMI i powiadomienia push, które w czasie rzeczywistym przekazują zdarzenia osobom uprawnionym. Dostępna jest również funkcja połączenia transparentnego, która za pośrednictwem interfejsów fizycznych HMI umożliwia zdalny dostęp do sterownika PLC, aby zmienić w nim program i usunąć błędy lub po prostu przetestować jego działanie.  

Zbieranie danych i zarządzanie nimi – dwukierunkowy transfer plików klient/serwer FTP

Oprócz tworzenia kopii zapasowych na dyskach USB, HMI umożliwia także ich tworzenie na serwerach FTP. Funkcja FTP umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików, takich jak raporty i zrzuty ekranu, z panelu na dowolny serwer w sieci. Obsługuje zarówno tryb “klient” oraz “serwer”. Dodatkowo przesyłanie plików w przeciwnym kierunku jest równie łatwe. Może być to użyte na przykład, aby w sytuacji awaryjnej zrzucić parametry i obraz z kamery IP do pliku. 

Scentralizowane monitorowanie urządzeń

Efektywny proces oczyszczania ścieków z pomocą HMI

Za sprawą rozwiązań od Weintek, system skutecznie poradził sobie z wyzwaniami w kwestii wizualizacji danych, integracji i scentralizowanego zarządzania. Ulepszona wizualizacja ułatwiła proces decyzyjny oraz wpłynęła na poprawę dostępności plików, a także na bezpieczeństwo systemu. Całościowo, rozwiązania te zwiększyły efektywność procesu oczyszczania ścieków, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na siłę roboczą i oszczędzając czas. Dzięki wdrożeniu paneli Weintek firma osiągnęła korzyści ekonomiczne oraz zrealizowała działanie promujące dbanie o zrównoważone środowisko. 

Zastosowane urządzenia i usługi

  • Panel HMI cMT2158X 
  • Panel HMI cMT-FHDX-820, z wyjściem HDMI dla monitorów i TV 
  • Usługa połączenia zdalnego EasyAccess 2.0 (VPN) 
  • Serwer FTP 
  • FTP Server