Otwarcie drzwi ochronnych i szybkie skorygowanie pozycji lub naprawienie usterki wydaje się dość banalne. Ale tylko pod warunkiem, że napędy w zakładzie produkcyjnym posiadają odpowiednie funkcje bezpieczeństwa. Tego typu ingerencje w układach LinMot są możliwe bez żadnych problemów przy bezpiecznie zredukowanej prędkości. Istotne w tym wszystkim jest przestrzeganie wymogów dotyczących podstawowych normy bezpieczeństwa układów napędowych 2S. „Dzięki opcji bezpieczeństwa 2S firmy LinMot, rozwiązywanie problemów i uruchamianie systemów produkcyjnych są dla nas bezpieczniejsze i bardziej komfortowe” – wyjaśnia kierownik projektu GARDENA Felix Kaifel, z którym przeprowadzono wywiad. 

Funkcje bezpieczeństwa w sterowaniu napędem

Podobnie jak pan Kaifel, wielu innych klientów LinMot są zadowoleni, że mogą używać serwonapędów serii C1250 w wariancie 2S. Szczególnie doceniają, że wymiary silników nie zmieniły się w porównaniu do wersji standardowej. Istotny jest fakt, że nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt, ponieważ cały system monitorowania bezpieczeństwa jest zintegrowany z samym napędem. Oprócz funkcji STO (bezpieczne zatrzymanie) i SS1, które były już dostępne w wersji 1S, przetwornice oferują teraz funkcję bezpiecznego zatrzymania 2 (SS2), bezpiecznego zatrzymania roboczego (SOS), bezpiecznego ograniczenia prędkości (SLS) i bezpiecznego sterowania hamulcem (SBC/SBT). Ta ostatnia funkcja bezpiecznego sterowania hamulcem (SBC) została rozszerzona o test hamowania (SBT), który pozwala na cykliczną kontrolę jego skuteczności. 

Enkoder bezpieczeństwa w silniku liniowym

Również silniki liniowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić funkcjonalne bezpieczeństwo. Dlatego silniki o trzech najczęściej używanych rozmiarach oferowane są z bezpiecznymi enkoderami. Silniki 2S (slidery i statory) posiadają taki sam wygląd zewnętrzny oraz nie wymagają dodatkowego czujnika. Są podłączane do napędu za pomocą rozwiązania z jednym kablem, co zapewnia bezpieczne sterowanie napędem. 

funkcje bezpieczeństwa

Aktywowane funkcje bezpieczeństwa

Zabezpieczona, szybka i niezawodna komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC, a poszczególnymi napędami jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa maszyny. Nowe serwonapędy 2S, w razie potrzeby, komunikują się z nadrzędnym systemem sterowania za pośrednictwem różnych systemów magistrali bezpieczeństwa. Użytkownik może używać PROFIsafe poprzez PROFINET i PROFIdrive lub protokołów dotyczących transferów poprzez EtherCAT (FSoE), EtherNET IP (CIP Safety), POWERLINK i Sercos. Ewentualnie funkcje bezpieczeństwa można aktywować poprzez zintegrowane wejścia cyfrowe. 

Sprawdzone bezpieczeństwo

LinMot, na bardzo wczesnym etapie rozwoju produktów „Safety”, zaangażował do współpracy niezależną firmę certyfikującą TÜV Nord. Organizacja wsparła koncepcję produktu usługami testowymi oraz metodami minimalizacji ryzyka. Wszystko odbyło się zgodnie z ogólną normą IEC/DIN EN 61508. Dzięki temu produkty 2S są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.