MultiProjekt z dumą wspiera edukację przyszłych automatyków, oferując praktyczne szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach Święta Uczelni na Akademii Tarnowskiej, dnia 13 maja 2024 roku, przeprowadziliśmy szkolenie dla studentów katedry elektrotechniki. Szkolenie koncentrowało się na programowaniu sterowników PLC marki Fatek oraz paneli operatorskich HMI. 

szkolenie z automatyki

Zajęcia, które trwały od godziny 9:00 do 15:00, miały na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim umożliwienie studentom praktycznego zastosowania nabytych umiejętności. Uczestnicy mieli okazję samodzielnie programować na symulatorach, co pozwoliło im zrozumieć podstawowe elementy języka drabinkowego, takie jak styczniki, timery i liczniki, oraz cel ich zastosowania w rzeczywistych aplikacjach przemysłowych. 

Kurs obejmował również bardziej zaawansowane tematy, takie jak programowanie krokowe, funkcje, podprocedury, a także moduły wejść i wyjść analogowych. Studenci pracowali także nad pozycjonowaniem NC, co pozwoliło na kompleksowe zrozumienie procesów automatyki przemysłowej. 

W ramach szkolenia studenci mogli zobaczyć efekty swojej pracy w postaci stworzenia wizualizacji do programów. Dzięki temu studenci mogli lepiej zrozumieć znaczenie i możliwości, jakie niesie ze sobą zaawansowana automatyka. 

Współpracując z Akademią Tarnowską, MultiProjekt kontynuuje misję edukacyjną, przekazując wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznie rozwijającym się świecie automatyki przemysłowej.