Firma ZPHU Blachmix to uznany dystrybutor używanych maszyn do obróbki metalu, który chciał rozszerzyć możliwości ważenia sprzedawanych lub relokowanych przez siebie urządzeń. Z tego powodu Blachmix zdecydował się na integrację zaawansowanego systemu pomiarowego dla suwnic z dwoma wyciągarkami. Celem integracji było dodanie do istniejącego rozwiązania możliwości pomiaru wagi dla poszczególnych wciągarek, kontroli przeciążenia oraz monitorowania sytuacji kolizyjnych pomiędzy wciągarkami. W efekcie proces ważenia urządzeń miał przebiegać szybciej i miał stać się elastyczniejszy. 

suwnica

PLC Fatek wpływa na zwiększenie kontroli nad pomiarem wagi

W odpowiedzi na te potrzeby firma MultiProjekt zaproponowała zintegrowany system oparty na sterowniku PLC FATEK oraz na specjalistycznych modułach rozszerzeń. Kluczowym zadaniem projektu było umożliwienie precyzyjnego pomiaru wagi ładunku przez obie wciągarki – zarówno w trybie niezależnym, jak i tandemowym (praca w tandemie). 

Po dokonaniu pomiaru, jego wartość zostaje przekazana (w zależności od wybranego trybu pracy urządzenia) do zdalnego systemu kontrolującego suwnicę „IREL”. System pomiarowy umożliwia użytkownikowi wykonanie tarowania wagi w każdym z trybów pracy (praca w trybie niezależnym lub praca w tandemie). Poszczególne wciągarki są kontrolowane pod względem przeciążenia wciągarek niezależnie od wybranego trybu pracy oraz wartości wyświetlanej na wyświetlaczu kontrolera (wykonywanie tarowania nie wpływa na kontrolę przeciążenia systemu). W sytuacji przeciążenia możliwość podnoszenia zostaje zablokowana. Masa jest wyświetlana na zdalnym systemie „IREL” w tonach z reprezentacją jednego miejsca po przecinku. 

kontroler

Jakie urządzenia wykorzystano do integracji?

  1. Sterownik PLC FATEK FBs-20MAR2-AC: Mózg systemu, obsługujący algorytmy przeliczania wagi. 
  2. Moduły Rozszerzeń Fatek: W tym moduł wagowy FBs-2LC oraz moduł analogowy FBs-B2A1D, odpowiedzialne za precyzyjne odczyty i kontrolę ważenia. 
  3. Waga Tensometryczna SAUTER CS 2500-3P1: Zapewniająca dokładne pomiary masy ładunku. 
  4. Kontroler Sterujący IREL: Umożliwiający monitorowanie i kontrolę systemu (obliczenie sumy wagi i jej wyświetlenie, a także możliwość tarowania systemu). 

Kompleksowe wsparcie od MultiProjekt

Projekt obejmował nie tylko instalację i konfigurację powyższych urządzeń, ale także dostosowanie algorytmu sterowania do specyficznych wymagań suwnic. Ustalony algorytm zapewniał niezależny pomiar wagi z obu wciągarek, kontrolę przeciążeń, sumowanie wag i przekazywanie danych do systemu IREL za pomocą sygnału analogowego 0…20mA. Dodatkowo system pozwalał na łatwe tarowanie masy za pomocą przycisku z pilota IREL oraz kalibrację za pomocą masy wzorcowej.

wciągarki z pomiarem masy

Dzięki współpracy z firmą MultiProjekt ZPHU Blachmix uzyskała zaawansowany system pomiarowy, który podkreśla znaczenie precyzyjnego pomiaru i kontroli w operacjach dźwignicowych, zapewniając wyższy poziom dokładności i wydajności. Integracja systemu pomiarowego dla suwnic z dwoma wciągarkami przy zastosowaniu sterownika PLC Fatek oraz dedykowanych modułów rozszerzeń przyczyniło się do zwiększenia elastyczności i niezawodności całego systemu.