W dniach 11–13 grudnia 2023 r., firma MultiProjekt miała zaszczyt uczestniczyć w konferencji naukowej „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Mieliśmy dzięki temu wyjątkową okazję do zaprezentowania naszych innowacji oraz wymiany wiedzy z czołowymi ekspertami w dziedzinie mechatroniki. 

Konferencja, organizowana już po raz szósty pod Patronatem Komitetu Budowy Maszyn PAN, zgromadziła naukowców oraz firmy z kraju i zagranicy. Tematyka spotkania obejmowała szeroki zakres dziedzin mechatroniki, w tym między innymi podstawy mechatroniki, nano/mikro-systemy, czujniki i przetwarzanie sygnałów, systemy wizyjne, robotykę oraz zastosowania przemysłowe i medyczne. 

stanowisko na agh
agh robot

Poza prezentacją produktów z naszej oferty braliśmy również czynny udział w konferencji. Reprezentował nas między innymi, nagrodzony niedawno za najlepszą aplikację, Dominik Turczyński, który wygłosił referat “(Nie) Wiele hałasu o ruch liniowy – silnik liniowy LinMot jako generator drgań”.

referat multiprojekt na agh
agh konferencja

Uczestnictwo w konferencji Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” było dla nas nie tylko okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć, ale także miejscem wymiany doświadczeń i inspiracji. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego ważnego wydarzenia i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych edycji konferencji.