26 maja 2023 roku, na Wydziale Podstaw Inżynierii i Energetyki w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące programowania i manipulacji panelami operatorskimi HMI firmy Weintek. Panele HMI służą do komunikacji między człowiekiem, a maszyną. To one pozwalają na przetwarzanie i gromadzenie danych, a następnie ich wizualizowanie. Dodatkowo zapewniają możliwość monitorowania pracy maszyn. Dlatego każdy, kto chce rozpocząć swoją przygodę z automatyką przemysłową, powinien zapoznać się z podstawami programowania HMI. 

Uczestnikami szkolenia byli studenci specjalizujący się w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji oraz Technologiach Energii Odnawialnej. Spotkanie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas warsztatów wykorzystaliśmy oprogramowanie EasyBuilder Pro, dzięki któremu studenci zapoznali się z procesem projektowania aplikacji na panele HMI Weintek. 

Na szkoleniu poruszyliśmy podstawowe funkcje paneli operatorskich, takie jak: łączność z kontrolerem PLC, zdalny dostęp do aplikacji za pomocą narzędzia EasyAccess 2.0, wizualizację stanu zmiennych, kontrolę dostępu do aplikacji oraz obsługę alarmów.

Prowadzimy otwarte szkolenia z programowania paneli HMI dla wszystkich zaineresowanych podniesieniem swoich umiejętności:

Kształcenie praktyczne młodych automatyków stanowi kluczowy element w ich profesjonalnym rozwoju. W obliczu dynamicznie rozwijającej się technologii i coraz bardziej złożonych systemów automatyki, legitymowanie się umiejętnościami praktycznymi jest niezbędne do skutecznej pracy w tej dziedzinie. Cieszymy się, że możemy również przyczynić się do rozwoju młodych automatyków.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowane uczestnictwo w szkoleniu i powodzenia w przyszłej karierze zawodowej! 

programowanie paneli hmi
szkolenie panele hmi
Źródło zdjęć: https://wip.sggw.edu.pl/relacja-ze-szkolenia-z-programowania-paneli-operatorskich-hmi-weintek/