Współpraca - Multiprojekt
KURSY ONLINE WEBINARIA

Współpraca

Współpraca firmy Multiprojekt z placówkami edukacyjnymi odbywa się wielotorowo. W pierwszej kolejności obejmuje ona szkolnictwo średnie. Oferta w tym zakresie skierowana jest głównie do uczniów techników o profilu mechatronicznym lub pokrewnym. Kolejnym wytyczonym kierunkiem jest współdziałanie ze szkolnictwem wyższym. W tym obszarze funkcjonuje oferta edukacyjna skierowana do studentów studiów technicznych o profilu: automatyka, robotyka lub pokrewnym. Trzeci kierunek wyznacza współpraca z nauczycielami zarówno szkolnymi, jak i akademickimi. Wsparcie szkół średnich oraz uczelni wyższych polega na organizowaniu cyklicznych szkoleń dla uczniów i studentów, które odbywają się zarówno w oddziałach firmy Multiprojekt, jak i gościnnie – w placówkach edukacyjnych. Młodzi ludzie trafiają również do firmy na praktyki i staż, podczas których poznają zagadnienia ściśle związane z wykształceniem i przyszłą specjalizacją. Kooperacja z nauczycielami polega na stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia oraz na organizowaniu dla nich szkoleń technicznych, które dotyczą przede wszystkim nowych rozwiązań pojawiających się w świecie automatyki. Współpraca obejmuje również przekazywanie najnowszego sprzętu do sal dydaktycznych na preferencyjnych warunkach, dzięki czemu uczniowie i studenci mają możliwość zastosowania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce. Zespół doradców techniczno-handlowych wspiera również kadrę nauczycielską w trakcie tworzenia nowych stanowisk dydaktycznych czy podczas współpracy międzynarodowej z innymi placówkami edukacyjnymi z całej Europy. Lista wybranych uczelni wyższych i szkół średnich, z którymi współpracuje firma Multiprojekt:
 
Uczelnie wyższe: 
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
– Politechnika Krakowska, 
– Politechnika Warszawska, 
– Politechnika Łódzka, 
– Politechnika Gdańska,
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
 
Szkoły średnie: 
– Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie, 
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, 
– Zespół Szkół w Mielcu, 
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 
 
Osiągnięcia zdobyte podczas współpracy edukacyjnej firmy Multiprojekt z placówkami dydaktycznymi:
 
– Pomoc w organizacji egzaminów zawodowych dla ostatnich klas technikum przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie. Współpraca odbywa się w ramach objęcia Patronatem Honorowym przez Multiprojekt klas mechatronicznych tej placówki i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu egzaminu końcowego. 
 
– Współpraca podczas XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbyła się w 2011 roku w Krakowie. Firma Multiprojekt została Sponsorem Głównym oraz Patronem Merytorycznym wydarzenia w kategorii mechatronicznej. W ramach współpracy została dostarczona niezbędna ilość sprzętu na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej olimpiady, tak aby każdy z uczestników finałowego etapu konkursu mógł pracować w komfortowych warunkach.
 
– Współpraca partnerska firmy Multiprojekt z Zespołem Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie w 2011 roku przyczyniła się do zdobycia przez Technikum Mechaniczne Nr 15 tytułu „Lidera edukacji zawodowej” w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu systemowego MEN "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". Nagrodą dla szkoły były dwie pracownie: komputerowa oraz językowa. 
 
– Zdobycie w 2012 roku przez krakowski Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 wraz z firmą Multiprojekt statuetki Oskara Zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformacyjnym w konkursie zatytułowanym "Szkoła dla rynku pracy" zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". 
 
– Otrzymanie w 2013 roku przez firmę Multiprojekt tytułu Patrona Honorowego oraz Sponsora Głównego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii elektrycznej. 
 
– Rozpoczęcie współpracy firmy Multiprojekt z Zespołem Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie odbywającej się na szczeblu międzynarodowym wraz ze szkołą niemiecką w ramach projektu COMENIUS zaplanowanego na lata: 2012-2014 . Współpraca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu dwóch urządzeń mechatronicznych. Przedstawiciel zespołu Multiprojekt jest partnerem wspierającym i koordynatorem technicznym tego projektu.