Program szkolenia serwonapędy Estun - Multiprojekt

Program szkolenia serwonapędy Estun

 

→ TERMINY SZKOLEŃ

 

Program szkoleń napędów serwo ESTUN

 

1) Przedstawienie oferty produktowej:

- napędy serwo ProNet:

- przegląd dostępnych mocy napędów

- rozróżnienie na napędy ProNet-E i ProNet

- serwo-silniki:

– charakterystyka dostępnych serii silników serwo

- typy sprzężeń zwrotnych

 

2) Uwagi odnośnie zasilania serwo-napędu

 

3) Interfejsy sygnałowe serwo-napędu ProNet:

- wejścia dyskretne:

- konfigurowalne funkcje wejść

- połączenie elektryczne sygnałów

- wyjścia dyskretne:

- konfigurowalne funkcje wyjść

- połączenie elektryczne sygnałów

- wejścia analogowe – tryb kontroli prędkości lub/i momentu

- wejścia impulsowe:

- tryb kontroli pozycji

- połączenie elektryczne sygnałów

- wyjście enkoderowe – informacja o pozycji silnika dla kontrolera nadrzędnego

 

4) Konfiguracja i nadzór serwo-napędu z zastosowaniem klawiatury napędu:

- stany napędu i odpowiadające im wyświetlane statusy

- poruszanie się po menu przy pomocy przycisków funkcyjnych

- funkcje dostępne z klawiatury:

- Pn - modyfikacja parametrów napędu

- Un – podgląd stanu napędu

- Fn – funkcje wykonywane na napędzie

 

5) Program narzędziowy ESView:

- nawiązanie połączenia z serwo-napędem

- modyfikacja parametrów napędu z poziomu oprogramowania narzędziowego

- przegląd funkcji oprogramowania narzędziowego

 

6) Pierwsze uruchomienie – przydatne parametry napędu ProNet

 

7) Dopasowanie regulatorów serwo-napędu (tzw tuning):

- autotuning czasu rzeczywistego:

- wybór trybu autotuningu

- dopasowanie regulatorów, poprzez wskazanie sztywności napędu (czasu odpowiedzi)

- manualne dopasowanie parametrów regulatorów prędkości i pozycji

 

8) Tryb kontroli prędkości z wejścia analogowego:

- pomiar niezrównoważenia na wejściu analogowym

- skalowanie zależności napięcie → prędkość

- tępo przyspieszania/opóźniania prędkości

 

9) Tryb kontroli pozycji z wejść impulsowych:

- idea sterowania impulsowego (w szczególności w trybie krok/kierunek)

- ustalanie przełożenia elektronicznego

- filtrowanie częstotliwości na wejściach impulsowych

- załączenie wykrywania błędu nadążania silnika za impulsami pozycjonującymi

- diagnostyka napędu w trybie kontroli impulsowej

 

10) Tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera:

- konfiguracja trybu wywoływania kroków pozycjonowania

- wejścia dyskretne biorące udział w kontroli napędu w tym trybie

- określanie pozycji, prędkości i przyspieszeń poszczególnych kroków pozycjonowania

 

11) Komunikacja z napędem w protokole ModBus:

- konfiguracja parametrów portu szeregowego RS485 oraz protokołu komunikacyjnego

- wskazywanie numeru stacji napędu

- adresacja parametrów napędu oraz zmiennych specjalnych

- tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera, nadzorowany w protokole ModBus

 

12) Dobór serwo-silnika do aplikacji:

- czynniki brane pod uwagę podczas doboru

- prezentacja przykładowej aplikacji, wspomagającej w doborze serwo-silnika


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.09.2019 nasza firma zmieniła siedzibę.
Od tego dnia główna siedziba mieści się pod adresem: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków.