Program szkolenia PLC FATEK - indywidualne - Multiprojekt

Program szkolenia PLC FATEK - indywidualne

→ TERMINY SZKOLEŃ

Program rozszerzonego szkolenia z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC Fatek, jako uzupełnienie szkolenia podstawowego.

(30min)

Programowanie krokowe - rozszerzenie:

- program krokowy z więcej niż jedną ścieżką wykonania

- równoległe wykonywanie ścieżek

 

(30min)

Skalowanie wartości rejestrów (w szczególności wartości wejść/wyjść analogowych):

- skalowanie multi-liniowe

- odczyt wartości z wejść analogowych w standardzie 4~20mA

 

(30min)

Dedykowana do współpracy z modułami pomiaru temperatury, funkcja regulacji temperatury algorytmem PID:

- konfiguracja funkcji

- sposoby regulacji: ciągła i PWM

- dostrajanie regulatora

 

(30min)

Regulator PID ogólnego przeznaczenia:

- konfiguracja regulatora

- skalowanie wartości na jednostki inżynierskie

- strojenie regulatora

 

(30min)

Przerwania sprzętowe:

- źródła przerwań

- składnia procedur obsługi przerwań

- sposób obsługi przerwań przez sterownik

- procedura obsługi przerwania na przykładzie przerwania zgłaszanego przez szybki licznik sprzętowy – elementarny przykład zastosowania programowego.

 

(30min)

Komunikacja w protokole ModBus:

- sterownik jako slave – ustawienia portu komunikacyjnego

- sterownik jako master:

            - tabela ModBus Master Table – deklaracja komend odczytu/zapisu zmiennych

- funkcja ModBus Master – konfiguracja, optymalny sposób wywoływania

 

(40min)

Komunikacja jednostek głównych sterowników Fatek przez porty szeregowe:

- komunikacja w trybie master-slave

- komunikacja w trybie High Speed Link

 

(20min)

Komunikacja w Ethernecie - konfiguracja modułów Ethernetowych

 

(30min)

Web-serwer w module komunikacyjnym Fbs-CBEH

 

(90min)

Pozycjonowanie NC – rozszerzenie:

- deklaracja w tabeli parametrów serwa, dla przejścia na określanie dystansów w jednostkach mechanicznych

- funkcja wyrażająca pozycję aktualną, w jednostkach mechanicznych

- bazowanie osi: deklaracje w tabeli parametrów, tryby bazowania i ich zapis w programie programu serwa

- program serwa dla pojedynczej osi:

- ruchu inkrementalne i absolutne

- ruchu DRV i DRVC

- interpolacja liniowa:

- tworzenie programu pozycjonowania wieloosiowego

- skonfigurowanie i wywołanie funkcji realizującej pozycjonowanie wieloosiowe

- zmienne systemowe skojarzone z pozycjonowaniem NC:

- debugowanie pozycjonowania : rejestry stanu pozycjonowania, kody błędów

- wpływ na zachowanie osi podczas ruchu (dynamiczna zmiana prędkości, sposób wymuszonego zatrzymania)

 

(20min)

Adresowanie pośrednie:

– rejestry indeksów i ich wpływ na adres zmiennej odczytywanej przez funkcje

- przykład zastosowania programowego

 

(20min)

Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych:

- różnica między formatem całkowitym zapisu liczb a formatem zmiennoprzecinkowym

- funkcje konwersji formatów całkowitego i zmiennoprzecinkowego

- funkcje operujące na formacie zmiennoprzecinkowym

 

(30min)

Operacje na tabelach rejestrów:

- przegląd dostępnych funkcji operujących na tabelach

- przykład zastosowania programowego