Program szkolenia HMI Weintek - indywidualne - Multiprojekt

Program szkolenia HMI Weintek - indywidualne

→ TERMINY SZKOLEŃ

Program rozszerzonego szkolenia z zakresu programowania i obsługi paneli operatorskich Weintek, jako uzupełnienie szkolenia podstawowego.

 

Wyrafinowana komunikacja paneli Weintek:

(20min)

Tryb połączenia zdalnego paneli Weintek:

- połączenie zdalne z innym panelem, w celu odczytu/kontroli jego zmiennych lokalnych

- połączenie zdalne z innym panelem, w celu uzyskania dostępu do odczytu/kontroli zmiennych sterowników, z którymi komunikuje się on bezpośrednio

(20min)

Panel Weintek jako slave (serwer) w protokole ModBus:

- odczytywanie zmiennych lokalnych panela, przez port szeregowy – ModBus RTU

- odczytywanie zmiennych lokalnych panela, oraz możliwość uzyskania dostępu do zmiennych sterowników, z którymi się komunikuje – bramka ModBus TCP/IP

 

(30min)

Recepturowanie oparte na mechanizmie indeksowania adresów:

- zasada działania indeksowania adresów zmiennych

- przechowywanie receptur w pamięci nieulotnej RW lub EM

- obiekt Data Transfer Trigger Based

- program Recipe Editor - edycja zawartości pamięci RW i EM

 

(20min)

Recepturowanie oparte na mechanizmie bazy danych:

- deklarowanie struktury receptur w ustawieniach systemowych

- dodawanie i edycja receptur w bazie

- obiekt Recipe View

 

(20min)

Logowanie czynności operatora:

- załączenie w projekcie panela, funkcji zbierania logów czynności operatora

- wskazywani obiektów, na których wykonane czynności mają być logowane

- rodzaje informacji zbieranych w logach

- wyświetlenie historii czynności operatów na panelu

 

(20min)

Funkcja wysyłania przez panel wiadomości e-mail:

- konfiguracja poczty wychodzącej

- tworzenie książki adresowej

- wysyłanie wiadomości e-mail w sytuacji alarmowej

- backup realizowany drogą wiadomości e-mail

 

 

Makra – rozszerzenie

            (30min)

- obiekt Numeric i skalowanie wyświetlanych przez niego wartości przy pomocy funkcji makr

- skalowanie wartości przy pomocy funkcji makr, dokonywane dzięki deklaracji komentarza zmiennej

(30min)

- Wolny protokół – wykorzystanie programów makro, dla nawiązania połączenia z urządzeniem w charakterystycznym dla niego protokole komunikacyjnym

 

(15min)

Wielojęzyczność:

- tworzenie biblioteki wielojęzycznych etykiet

- konfiguracja obiektów do obsługi wielojęzycznych napisów

- wybór języka

 

(70min)

Utlility Manager - prezentacja funkcjonalności programów wspomagających wchodzących w skład pakietu oprogramowania EasyBuilder:

- program Easy Access, jako alternatywny dla połączenia VNC sposób nadzoru nad maszyną, w trybie graficznym

- program Easy Diagnoser – wgląd w aktywność komunikacyjną panela, diagnozowanie źródeł problemów w komunikacji

- program EasyWatch – wgląd i nadzór stanów zmiennych lokalnych panela i urządzeń z nim komunikujących się

-  tryb transparentny – programowanie sterowników PLC podłączonych do panela, za jego  pośrednictwem

- serwer wydruku/backup'u:

- drukowanie zrzutów z ekranu panela, na drukarce zainstalowanej na komputerze PC

- wysyłanie przez panel plików backup'u i ich zapis na dysku komputera PC

 

(70min)

Easy Access 2.0 – zestawienie z panelem połączenia w wirtualnej sieci prywatnej:

- sposoby aktywacji panela w usłudze EA 2.0

- zmienne systemowe panela, związane z komunikacją w EA 2.0 – ich wykorzystanie i konfiguracja

- tworzenie i nadzór nad domeną: dodawania paneli do domeny, tworzenie użytkowników w domenie i przydzielaniem im użytkowników

- nawiązanie połączenia z panelem

- programowanie sterowników PLC, z którymi panel łączy się po Ethernecie, a znajdujących się w tej samej co on sieci LAN.

 

(90min)

Urządzenia serii cMT:

- omówienie głównych różnic zastosowania urządzeń serii cMT, w stosunku do klasycznych paneli operatorskich

- funkcje przełączników Dip-Switch ; domyślne ustawienia kart sieciowych

- ustawienia systemowe serwera cMT

- różnice w tworzeniu projektu dla serwera cMT i klasycznego panela operatorskiego

- program cMT-Viewer: urządzenia, na jakich może on zostać uruchomiony

- wyświetlenie wizualizacji zaszytej w serwerze cMT, w programie cMT-Viewer:

- ograniczenia ilości równoczesnych połączeń

- tryb monitoringu

- sposób zapisu danych historycznych przez serwer cMT i ich synchronizacja z nośnikami zewnętrznymi

- synchronizacja danych historycznych (plików próbkowań i logów zdarzeń) z bazą danych MySQL.