Program szkolenia HMI Weintek - Multiprojekt

Program szkolenia HMI Weintek

→ TERMINY SZKOLEŃ

Program podstawowego szkolenia z zakresu programowania i obsługi paneli operatorskich Weintek

1) Przedstawienie oferty produktowej:

- omówienie cech charakterystycznych serii paneli: eMT, iE, XE

- przedstawienie funkcjonalności i zastosowań produktów mTV i cMT

- tunel VPN realizowany przez usługę Easy Access 2.0 – przedstawienie działania i korzyści płynących z zastosowania

 

2) Omówienie interfejsów paneli operatorskich – ich funkcjonalność i zastosowanie

 

3) Dip Switch'e i ich wykorzystanie:

- kalibracja ekranu

- reset do ustawień fabrycznych

- ukrywanie paska ustawień systemowych

 

4) Przegląd ustawień systemowych:

- ustawienia sieciowe

- data i czas

- ustalanie haseł

- zmiana orientacji ekranu

- aktualizacja systemy operacyjnego

- załączanie serwera VNC

 

5) Utlility Manager

- poglądowe omówienie funkcjonalności programów wspomagających wchodzących w skład pakietu oprogramowania EasyBuilder

- upload/download projektu i plików przechowywanych wewnątrz panela

 

6) Oprogramowanie narzędziowe EasyBuilder

- tworzenie nowego projektu

- przedstawienie sposobu nawigacji po projekcie i układu pasków narzędziowych

- omówienie predefiniowanych funkcjonalności okien specjalnych i ustawień systemowych z nimi związanych

- tworzenie nowych okien. Zmiana okien przez operatora przy pomocy przycisku – obiekt Function Key

 

7) Konfiguracja połączenia panela ze sterownikiem:

- poglądowy przegląd wspieranych protokołów komunikacyjnych: protokoły producentów sterowników, protokoły ogólne (ModBus, CANOpen, etc.), Free Protocol

- wskazówki konfiguracji połączenia z danym typem sterownika oraz sporządzania kabli komunikacyjnych - dokumenty „PLC Connect Guide”

- wiele sterowników na tym samym interfejsie komunikacyjnym RS485 – sposób adresowania stacji.

- konfiguracja połączenia dla symulacji On-line.

 

8) Podstawowe obiekty wizualizujące i kontrolujące stan zmiennych binarnych i rejestrowych:

- bit lamp, set bit, toggle switch

- set word, numeric dispaly i input (skalowanie wartości), word lamp.

Ich atrybuty i konfiguracja.

 

9) Rodzaje i zastosowanie zmiennych wewnętrznych panela. Lista zmiennych systemowych.

 

10) Narzędzia edycyjne:

- nadawanie obiektom tych samych rozmiarów, kolorów, etc

- wyrównywanie obiektów

- równomierne rozmieszczanie obiektów

- wielokrotne kopiowanie obiektu wraz ze zmianą adresu przypisanej mu zmiennej

 

11) Postępowanie ze stworzonym projektem:

- kompilacja – zabezpieczenie skompilowanego pliku przed dekompilacją

- symulacja off oraz on line – odzwierciedlenie symulowanej pracy panela w plikach tworzonych na dysku twardym PC

- wgrywanie projektu na panel

- kompresja projektu - archiwizowanie i przekazywanie projektu między PC-tami

 

12) Biblioteki graficzne:

- shape i picture library

- biblioteki dołączane do projektu tworzonego z użyciem szablonu

- dołączanie bibliotek do projektu – biblioteki instalowane wraz z pakietem EasyBuilder

- tworzenie własnych bibliotek graficznych – wiele stanów dla pojedynczego elementu w bibliotece

 

13) Graficzne przedstawienie wartości rejestrów:

- obiekty Bar Graph, Meter Display, Slider

- animacje – obiekty Animation i Moving Shape

 

14) Wyświetlanie okien popup – obiekty Direct i Indirect Window

 

15) Ograniczanie dostępu:

- deklaracja użytkowników – nadawanie nazw i haseł, wskazywanie dostępnych dla nich  klas obiektów

- przypisywanie obiektom klas

- logowanie i wylogowywanie użytkowników, z wykorzystaniem istniejących w szablonie projektu, predefiniowanych okien

 

16) Próbkowanie zmiennych:

- deklaracja próbkowania zmiennych

- sposoby przedstawienia próbkowanych zmiennych na panelu:

            - przebieg czasowy – obiekt Trend Display

            - tabela – obiekt History Data Display

            - tryb rzeczywisty i historyczny wyświetlania danych

- pobieranie i backup plików historii próbkowań z panela

- konwersja plików historii do formatu .xls

 

17) Logowanie zdarzeń/alarmy

- deklaracja zdarzeń

- sposoby przedstawienia zdarzeń na panelu:

            - zdarzenia historyczne – obiekt Event Display

            - zdarzenia aktywne – obiekt Alarm Display

- pobieranie i backup plików historii zdarzeń z panela

- konwersja plików historii do formatu .xls

 

 

18) Makra:

- tworzenie makr

- opis składni języka strukturalnego wykorzystywanego przy pisaniu makr - elementy języka występujące w każdym makrze: deklaracja zmiennych, pobieranie wartości wejściowych, obróbka danych (pętle, warunki, etc.), wysyłanie wyników algorytmu

- sposoby wywoływania makr