Micno - nowe szkolenia w ofercie Multiprojektu! - Multiprojekt

Micno - nowe szkolenia w ofercie Multiprojektu!

Do oferty szkoleń Multiprojektu wprowadzamy kolejne, tym razem obejmujące swoim zakresem programowanie i obsługę falowników marki Micno.

Seria wysokowydajnych jedno oraz trzy fazowych falowników o mocach od 0,4 do 630 kW. Urządzenia te posiadają dwa tryby sterowania. Ich wybór możliwy jest z poziomu menu falownika. Dostępne opcje sterowania to: skalarne i wektorowe. Zintegrowany interfejs RS-485, obsługujący protokół Modbus RTU, ułatwia komunikację z innymi urządzeniami. 
    Falowniki Micno KE300 mają możliwość wykorzystania szesnastu predefiniowanych komend ruchu. Dzięki temu można realizować w urządzeniu proste funkcje PLC. Obsługa funkcji PID pozwala falownikowi na pracę w trybie zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego

 

Szkolenia swoim zakresem obejmują:

 

1. Przedstawienie oferty produktowej
 
- seria KE300
 
- przegląd dostępnych mocy napędów
 
- zasilane 1 i 3 fazowo
 
2. Dobór falownika do aplikacji
 
3. Interfejsy sygnałowe i podłączenie elektryczne falowników Micno
 
4. Obsługa panela urządzenia
 
- ręczne zadawanie parametrów
 
- odczyt wartości bieżących
 
- konfiguracja wyświetlanych elementów na wyświetlaczu
 
- kody błędów
 
5. Pierwsze uruchomienie układu
 
- sterowanie skalarne i wektorowe
 
- ustawienie parametrów silnika
 
- tuning statyczny
 
- tuning dynamiczny
 
6. Połączanie z programem konfiguracyjnym
 
7. Omówienie podstawowych grup parametrów
 
- grupy parametrów
 
- funkcje wejść / wyjść
 
- częstotliwość minilana/maksymalna
 
- czas przyśpieszenia
 
8. Sposoby zadawania komend ruchu
 
-kontrola z wbudowanego panela
 
-kontrola z terminala (wejść cyfrowych)
 
-kontrola poprzez komunikację
 
9. Sposoby zadawania częstotliwości:
 
- zadawanie częstotliwości z przycisków na wbudowanym panelu
 
- zadawanie częstotliwości z potencjometru na wbudowanym panelu
 
- zadawanie częstotliwości z wejścia analogowego/zewnętrznego potencjometru.
 
- zadawanie częstotliwości poprzez szybkie wejście HDI
 
- zadawanie częstotliwości poprzez kombinację wejść na terminalu
 
- PID
 
- zadawanie częstotliwości poprzez komunikację – Modbus
 
10. Konfiguracja falownika do kontroli momentu
 
11. Podłączenie wielu silników do jednego falownika 
 
 
Więcej o naszych szkoleniach oraz zapisy na dostępne terminy znajdą Państwo TUTAJ.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
szkolenia_multiprojekt_micno
Powrót do listy